EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:156:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 156, 2009. gada 09. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.156.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 156

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 9. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2009/C 156/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

1

2009/C 156/02

Komisijas paziņojums par darbības termiņa pagarināšanu attiecībā uz Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai

3

2009/C 156/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5553 – Perdigão/Sadia) (1)

4

2009/C 156/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5510 – Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets) (1)

4


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2009/C 156/05

Euro maiņas kurss

5

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2009/C 156/06

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

6

2009/C 156/07

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

9

2009/C 156/08

Atjaunināts saraksts ar muitas iestādēm, kurās Komisijas Regulas (EK) Nr. 1635/2006 I pielikumā uzskaitītos produktus var deklarēt brīvai apritei Eiropas Kopienā

12

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības Iestāde

2009/C 156/09

EBTA Uzraudzības iestādes paziņojums par pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm trim EBTA valstīm, ko piemēro no 2009. gada 1. marta(Publicēts saskaņā ar 10. pantu EBTA Uzraudzības iestādes 2004. gada 14. jūlija Lēmumā Nr. 195/04/COL (OV L 139, 25.5.2006., 37. lpp. un EEZ pielikums Nr. 26/2006, 25.5.2006., 1. lpp.))

15

2009/C 156/10

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar EEZ Līguma 61. pantu un Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanas nolīguma 3. protokola I daļas 1. panta 3. punktu

16

2009/C 156/11

EBTA Uzraudzības iestāde ir konstatējusi, ka šis pasākums nav valsts atbalsts EEZ līguma 61. panta nozīmē

17

2009/C 156/12

EBTA Uzraudzības iestādes Ieteikums (2008. gada 5. novembris) par attiecīgajiem produkta un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums, pamatojoties uz EEZ līguma XI pielikuma 5.cl punktā minēto aktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem), kas piemērots ar Līguma 1. protokolu un nozares labojumiem, kas iekļauti šā līguma XI pielikumā

18


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2009/C 156/13

Uzaicinājums iesniegt pieteikumus “Patērētāju politika”

24

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2009/C 156/14

Paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā COMP/B-1/39.316 – Gaz de France (gāzes tirgu bloķēšana) (1)

25

 

CITI AKTI

 

Komisija

2009/C 156/15

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 8. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām

27


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top