Help Print this page 

Document C:2009:119:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 119, 2009. gada 28. maijs

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.119.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 119

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 28. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2009/C 119/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju – (Lieta COMP/M.5490 – MOL/INA) (1)

1


 

IV   Informācija

 

Padome

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2009/C 119/02

Padomes secinājumi (2009. gada 12. maijs) par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”)

2

 

Komisija

2009/C 119/03

Euro maiņas kurss

11


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2009/C 119/04

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju – (Lieta COMP/M.5541 – GE/NewsCorp/Disney/Hulu JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

12

2009/C 119/05

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju – (Lieta COMP/M.5523 – CVC/Belgian State/De Post-La Poste) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

13


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top