EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:036:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 36, 2009. gada 13. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 36

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 13. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2009/C 036/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

1

2009/C 036/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) (1)

3

2009/C 036/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5358 — Arizona Chemical GmbH/Abieta Chemie GmbH) (1)

3

2009/C 036/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) (1)

4


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2009/C 036/05

Euro maiņas kurss

5

2009/C 036/06

Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos 2008. gada 3. novembra sanāksmē par lēmuma projektu Lieta COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus — Ziņotājs: Nīderlande

6

2009/C 036/07

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus

7

2009/C 036/08

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2008. gada 26. novembris) par procesu saskaņā ar EK līguma 82. pantu un EEZ līguma 54. pantu (Lieta COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus (Paziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7367, galīgā redakcija)  (1)

8

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2009/C 036/09

Lēmums Nr. 655 (2008. gada 23. oktobris) par procedūras uzsākšanu, lai piešķirtu atļauju naftas un dabasgāzes apakšzemes dabas resursu izpētei un ieguvei saskaņā ar Likuma par apakšzemes dabas resursiem 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktu — Knežas 1.–12. blokā, kas atrodas Vraca, Plevenas, Lovečas, Gabrovas un Veliko Tirnovas reģionā, un paziņojums par paredzēto konkursu attiecībā uz atļaujas piešķiršanu

9

2009/C 036/10

Komisijas paziņojums saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 18.a panta 3. punkta a) apakšpunktu — Gaisakuģu operatoru un to administrējošo dalībvalstu pagaidu saraksts (1)

11


 

Labojumi

2009/C 036/11

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta atjaunināšanā (OV C 33, 10.2.2009.)

100

2009/C 036/12

Labojums to robežšķērsošanas vietu saraksta atjaunināšanā, kas minētas 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2007, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV C 33, 10.2.2009.)

100


 

2009/C 036/13

Piezīme lasītājam(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top