Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:260:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 260, 2008. gada 11. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 260

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 11. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2008/C 260/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 247, 27.9.2008.

1

 

Pirmās instances tiesa

2008/C 260/02

O'Higinsa [O'Higgins] darbība palātās

2


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2008/C 260/03

Lieta C-215/06: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 3. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija (Valsts pienākumu neizpilde — Ietekmes uz vidi novērtējuma neveikšana projektiem, kuri ietilpst Direktīvas 85/337/EEK piemērošanas jomā — Legalizācija a posteriori)

3

2008/C 260/04

Lieta C-25/07: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 10. jūlija spriedums (Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (PVN — Direktīva 67/227/EEK un 77/388/EEK — Valsts tiesību akti, kuros ir noteikti pārmaksātā PVN atmaksāšanas noteikumi — Nodokļu neitralitātes un samērīguma principi — Īpaši noteikumi, kas paredz atkāpes)

3

2008/C 260/05

Lieta C-296/08 PPU: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 12. augusta spriedums (Cour d'appel de Montpellier (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Izdošanas procedūra pret Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea (Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Pamatlēmums 2002/584/TI — 31. un 32. pants — Eiropas apcietināšanas orderis un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm — Iespēja izdošanas lūguma izpildu valstij piemērot konvenciju, kura ir pieņemta pirms 2004. gada 1. janvāra, bet kļuvusi piemērojama šajā valstī vēlāk)

4

2008/C 260/06

Lieta C-281/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2008. gada 3. aprīļa rīkojumu lietā T-236/06 Landtag Schleswig-Holstein/Eiropas Kopienu Komisija 2008. gada 27. jūnijā iesniedzis Landtag Schleswig-Holstein

5

2008/C 260/07

Lieta C-311/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunal de Première Instance de Mons2008. gada 14. jūlija rīkojumu — Société de Gestion Industrielle (SGI)/Beļģijas valsts

5

2008/C 260/08

Lieta C-315/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Consiglio di Stato (Itālija) 2008. gada 15. jūlija rīkojumu — Angelo Grisoli/Regione Lombardia e Comune di Roccafranca

6

2008/C 260/09

Lieta C-316/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Corte suprema di cassazione (Itālija) 2008. gada 15. jūlija rīkojumu — Latex srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze

6

2008/C 260/10

Lieta C-336/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Vācija) 2008. gada 18. jūlija rīkojumu — Christel Reinke/AOK Berlin

7

2008/C 260/11

Lieta C-338/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Commissione Tributaria Regionale (Itālija) 2008. gada 22. jūlija rīkojumu — P. Ferrero e C. SPA/Agenzia delle EntrateUfficio di Alba

7

2008/C 260/12

Lieta C-339/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Commissione Tributaria Regionale (Itālija) 2008. gada 22. jūlija rīkojumu — General Beverage Europe B. V./Agenzia delle EntrateUfficio di Alba

7

2008/C 260/13

Lieta C-340/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar House of Lords (Apvienotā Karaliste) 2008. gada 23. jūlija rīkojumu — The Queen (saskaņā ar M pieteikumu) (FC)/Her Majesty's Treasury un divas citas prasības

8

2008/C 260/14

Lieta C-341/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Sozialgericht Dortmund (Vācija) 2008. gada 24. jūnija rīkojumu — Dr. Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

8

2008/C 260/15

Lieta C-345/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Verwaltungsgericht Schwerin (Vācija) 2008. gada 28. jūlija rīkojumu — Krzysztof Pesla/Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

9

2008/C 260/16

Lieta C-346/08: Prasība, kas celta 2008. gada 25. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

9

2008/C 260/17

Lieta C-348/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spānija) 2008. gada 30. jūlija rīkojumu — Aurelio Choque Cabrera/Delegación del Gobierno en Murcia

10

2008/C 260/18

Lieta C-355/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (astotā palāta) 2008. gada 2. jūnija rīkojumu lietā T-91/07 WWF-UK Ltd/Eiropas Savienības Padome 2008. gada 30. jūlijā iesniegusi WWF-UK Ltd

10

2008/C 260/19

Lieta C-358/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar House of Lords (Apvienotā Karaliste) 2008. gada 5. augusta rīkojumu — Aventis Pasteur SA/OB (kuru pārstāv viņa māte un tiesvedības partnere) (FC)

11

2008/C 260/20

Lieta C-364/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunal de première instance d'Arlon (Beļģija) 2008. gada 7. augusta rīkojumu — Marc Vandermeir/Beļģijas valsts — SPF Finances

11

2008/C 260/21

Lieta C-367/08: Prasība, kas celta 2008. gada 11. augustā — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

11

2008/C 260/22

Lieta C-374/08: Prasība, kas celta 2008. gada 13. augustā — Eiropas Kopienu Komisija/Ungārijas Republika

12

 

Pirmās instances tiesa

2008/C 260/23

Lieta T-246/08 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 27. augusta rīkojums — Melli Bank/Padome (Pagaidu noregulējums — Regula (EK) Nr. 423/2007 — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret Irānas Islamisko Republiku — Padomes lēmums — Pasākums, kas paredz līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība — Būtiska un neatgriezeniska kaitējuma neesamība)

13

2008/C 260/24

Lieta T-271/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2008. gada 21. aprīļa rīkojumu lietā F-78/07 Boudova u.c./Komisija 2008. gada 8. jūlijā iesnieguši Stanislava Boudova un citi

13

2008/C 260/25

Lieta T-280/08: Prasība, kas celta 2008. gada 18. jūlijā — Perry/Komisija

14

2008/C 260/26

Lieta T-303/08: Prasība, kas celta 2008. gada 30. jūlijā — Tresplain Investments/ITSB — Hoo Hing (“Golden Elephant Brand”)

14

2008/C 260/27

Lieta T-307/08: Prasība, kas celta 2008. gada 7. augustā — Aldi Einkauf/ITSB — Goya Importaciones y Distribuciones (“4 OUT Living”)

15

2008/C 260/28

Lieta T-308/08: Prasība, kas celta 2008. gada 5. augustā — Parfums Christian Dior/ITSB — Consolidated Artists (“MANGO adorably”)

15

2008/C 260/29

Lieta T-309/08: Prasība, kas celta 2008. gada 4. augustā — G-Star Raw Denim/ITSB — ESGW Holdings (“G Stor”)

16

2008/C 260/30

Lieta T-331/08: Prasība, kas celta 2008. gada 11. augustā — REWE-Zentral/ITSB — Grupo Corporativo Teype (“Solfrutta”)

16

2008/C 260/31

Lieta T-336/08: Prasība, kas celta 2008. gada 18. augustā — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/ITSB (“šokolādes lieldienu zaķa attēls”)

17

2008/C 260/32

Lieta T-337/08: Prasība, kas celta 2008. gada 18. augustā — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/ITSB (“šokolādes ziemeļbrieža attēls”)

17

2008/C 260/33

Lieta T-346/08: Prasība, kas celta 2008. gada 25. augustā — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/ITSB (“zvaniņa ar sarkanu lenti attēls”)

18

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2008/C 260/34

Lieta F-15/05: Civildienesta tiesas (plēnums) 2008. gada 24. jūnija spriedums — Andres/BCE (Civildienests — ECB darbinieki — Atalgojums — Apspriešanās ar ECB Personāla komiteju — Atalgojuma ikgadējās koriģēšanas aprēķina metode — Kopienu tiesas sprieduma izpilde — Atpakaļejošs spēks)

19

2008/C 260/35

Lieta F-61/06: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 10. jūlija spriedums — Cathy Sapara/Eurojust (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Pieņemšana darbā — Pārbaudes laiks — Pārbaudes laika pagarināšana — Atlaišana pārbaudes laika beigās — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Morāla vajāšana)

19

2008/C 260/36

Lieta F-84/07: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 24. jūnija spriedums — Islamaj/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Agrākie pagaidu darbinieki, kuru atalgojums tiek maksāts no finanšu līdzekļiem pētniecībai — Paaugstināšana amatā — Uzkrāto punktu dzēšana — Ierēdņa pāriešana no vispārējā budžeta pētniecības sadaļas uz darbības sadaļu)

20

2008/C 260/37

Lieta F-28/08: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 15. jūlija rīkojums — Pouzol/Eiropas Kopienu Revīzijas palāta (Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Tiesību uz pensiju, kas iegūtas pirms darba uzsākšanas Kopienu civildienestā, pārnešana — Apstiprinoši lēmumi — Nepieņemamība)

20

2008/C 260/38

Lieta F-52/08 R: Civildienesta tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 3. jūlija rīkojums — Plasa/Komisija (Civildienests — Pagaidu noregulējuma tiesvedība — Pieteikums apturēt lēmuma par iecelšanu no jauna amatā piemērošanu — Steidzamība — Neesamība)

21


 

2008/C 260/39

Piezīme lasītājam(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3


LV

 

Top