Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:224:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 224, 2008. gada 30. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 224

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 30. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

445. plenārā sesija, kas notika 2008. gada 28. un 29. maijā

2008/C 224/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Videi draudzīga ražošana”

1

2008/C 224/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas piedalīšanos pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir uzlabot vecāku cilvēku dzīves kvalitāti, izmantojot jaunās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), un kuru īsteno vairākas dalībvalstis”COM(2007) 329 galīgā redakcija — 2007/0116 (COD)

8

2008/C 224/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā Maksātspēja II”COM(2007) 361 galīgā redakcija — 2007/0143 (COD)

11

2008/C 224/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas dalību vairāku dalībvalstu īstenotā pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītos MVU”COM(2007) 514 galīgā redakcija — 2007/0188 (COD)

18

2008/C 224/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pārvarēt aizspriedumus par neveiksmīgu uzņēmējdarbību — Otras iespējas politika. Lisabonas partnerības izaugsmei un darbavietām īstenošana””COM(2007) 584 galīgā redakcija

23

2008/C 224/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Starptautiskais publiskais iepirkums”

32

2008/C 224/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru” (pirmā daļa)

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru. Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai” (otrā daļa)

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru. Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai” (trešā daļa)

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru. Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai” (ceturtā daļa) COM(2007) 741 galīgā redakcija — 2007/0262 (COD) — COM(2007) 824 galīgā redakcija — 2007/0293 (COD) — COM(2007) 822 galīgā redakcija — 2007/0282 (COD) — COM(2008) 71 galīgā redakcija — 2008/0032 (COD)

35

2008/C 224/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību” (kodificēta versija) COM(2008) 98 galīgā redakcija — 2008/0037 (COD)

39

2008/C 224/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Zaļā grāmata “Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes kultūru””COM(2007) 551 galīgā redakcija

39

2008/C 224/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Kravu pārvadājumu loģistikas rīcības plāns””COM(2007) 607 galīgā redakcija

46

2008/C 224/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādi”COM(2007) 697 galīgā redakcija — 2007/0247 (COD) — COM(2007) 698 galīgā redakcija — 2007/0248 (COD) — COM(2007) 699 galīgā redakcija — 2007/0249 (COD)

50

2008/C 224/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai “Rīcības kodekss datorizētām rezervēšanas sistēmām””COM(2007)709 galīgā redakcija

57

2008/C 224/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas”COM(2008) 106 galīgā redakcija — 2008/0047(COD)

61

2008/C 224/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm”COM(2008) 100 galīgā redakcija — 2008/0044 (COD)

66

2008/C 224/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un padomei — Meklējot risinājumu sausuma un ūdens trūkuma problēmai Eiropas Savienībā”COM(2007) 414 galīgā redakcija

67

2008/C 224/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ATZINUMS par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju”COM(2007) 602 galīgā redakcija — 2007/0223(CNS)

72

2008/C 224/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu

“Priekšlikums Padomes regulai par jutīgu jūras ekosistēmu aizsardzību pret grunts zvejas rīku negatīvo ietekmi tāljūras zvejā” un

“Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Kaitīgas zvejas metodes tāljūras zvejā un jutīgu dziļjūras ekosistēmu aizsardzība””COM(2007) 605 galīgā redakcija — 0227/0224(CNS) — COM(2007) 604 galīgā redakcija

77

2008/C 224/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauniem pārtikas produktiem un par Regulas (EK) Nr. XXX/XXXX grozīšanu (vienotā procedūra)”COM(2007) 872 galīgā redakcija — 2008/0002 (COD)

81

2008/C 224/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ATZINUMS par tematu “Priekšlikums Padomes Direktīvai, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK”COM(2008) 120 galīgā redakcija — 2008/0046 (CNS)

84

2008/C 224/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdinātājiem, ko izmanto pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu ražošanā” (pārstrādāta redakcija) COM(2008)154 — 2008/0060 (COD)

87

2008/C 224/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — darba kvalitātes un produktivitātes uzlabošana — Kopienas stratēģija par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2007. līdz 2012. gadam”COM(2007) 62 galīgā redakcija

88

2008/C 224/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā — izmantojot priekšrocības un iespējas un nodrošinot darba ņēmēju aizsardzību”COM(2007) 304 galīgā redakcija

95

2008/C 224/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Jauniešu mobilitātes veicināšana Eiropā — praktiskie aspekti un pasākumu plānošana”

100

2008/C 224/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gadu (2010)”COM(2007) 797 galīgā redakcija — 2007/0278 (COD)

106

2008/C 224/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ATZINUMS par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 1719/2006/EK, ar ko izveido programmu “Jaunatne darbībā” laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam”COM(2008) 56 galīgā redakcija — 2008/0023 (COD)

113

2008/C 224/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 1720/2006/EK, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā”COM(2008) 61 galīgā redakcija — 2008/0025 (COD)

115

2008/C 224/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Euro sniegto priekšrocību un ieguvumu novērtējums”

116

2008/C 224/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz apdrošināšanas un finanšu pakalpojumiem groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu”COM(2007) 747 galīgā redakcija

124

2008/C 224/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “ES un Serbijas attiecības — pilsoniskās sabiedrības loma”

130


LV

 

Top