Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:223:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 223, 2008. gada 30. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 223

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 30. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2008/C 223/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 209, 15.8.2008.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2008/C 223/02

Lieta C-51/05 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop.arl, Cantina sociale MarmillaUnione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sas (Apelācija — Vīna tirgus kopīgā organizācija — Atbalsts destilācijai — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Kopienas ārpuslīgumiskā atbildība — Noilguma termiņš — Termiņa sākuma brīdis)

2

2008/C 223/03

Lieta C-371/05: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 92/50/EEK — 11. pants un 15. panta 2. punkts — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Mantovas (Itālija) pašvaldības informātikas pakalpojumu līguma piešķiršana — Tieša piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par paredzamo publisko iepirkumu)

3

2008/C 223/04

Lieta C-389/05: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. un 49. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība — Veterinārās pārbaudes — Govju mākslīgās apsēklošanas centrs — Valsts tiesību normas, ar kurām apstiprinātiem centriem tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības noteiktā teritorijā sniegt govju mākslīgās apsēklošanas pakalpojumus un kuras licences izsniegšanai apsēklošanas tehniķiem izvirza nosacījumu par līguma noslēgšanu ar kādu no šiem centriem)

3

2008/C 223/05

Lieta C-132/06: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 10. pants — Sestā PVN direktīva — Pienākumi iekšējā sistēmā — Ar nodokli apliekamu darījumu kontrole — Atbrīvojums no atbildības)

4

2008/C 223/06

Lieta C-206/06: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums (Rechtbank Groningen (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV/Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Elektroenerģijas iekšējais tirgus — Valsts tiesiskais regulējums, kas ļauj iekasēt papildmaksu par elektroenerģijas pārvadi par labu likumā izraudzītajai sabiedrībai, kurai ir pienākums segt neatgūstamās izmaksas — Maksājumi ar muitas nodoklim līdzvērtīgu iedarbību — Diskriminējoši iekšējie nodokļi — Dalībvalstu piešķirti atbalsti)

4

2008/C 223/07

Lieta C-207/06: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2008. gada 17. jūlijā (Unabhängiger Finanzsenat SalzburgAigen (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Schwaninger Martin, ViehhandelViehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen (Regula (EK) Nr. 615/98 — Eksporta kompensācijas — Dzīvu liellopu labturība pārvadāšanas laikā — Direktīva 91/628/EEK — Noteikumu par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā piemērošana — Noteikumi par brauciena un atpūtas ilgumu, kā arī par liellopu pārvadāšanu pa jūru uz vietu, kas neatrodas Kopienā — Dzīvnieku pabarošana un padzirdīšana brauciena laikā)

5

2008/C 223/08

Lieta C-303/06: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums (Employment Tribunal (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — S. Coleman/Attridge Law, Steve Law (Sociālā politika — Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — 1. pants, 2. panta 1. punkts, 2. punkta a) apakšpunkts un 3. punkts, kā arī 3. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Tieša diskriminācija invaliditātes dēļ — Aizskaršana invaliditātes dēļ — Darba ņēmēja, kurš pats nav invalīds, bet kura bērns ir invalīds, atlaišana — Iekļaušana — Pierādīšanas pienākums)

6

2008/C 223/09

Lieta C-347/06: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano (EKL 43., 49. un 86. pants — Gāzes sadales sabiedriskā pakalpojuma koncesija — Direktīva 2003/55 — Priekšlaicīga pārtraukšana pārejas posma beigās — Tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības aizsardzības principi)

7

2008/C 223/10

Lieta C-413/06 P: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 10. jūlija spriedums — Bertelsmann AG, Sony Corporation of America/Eiropas Kopienu Komisija, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, starptautiska apvienība), Sony BMG Music Entertainment BV (Apelācija — Konkurence — Uzņēmumu koncentrācijas kontrole — Sony BMG kopuzņēmums — Prasība, kas ir vērsta pret tāda Komisijas lēmuma atcelšanu, ar ko koncentrācija ir atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Pārbaude tiesā — Apjoms — Pierādījumu prasības — Paziņojuma par iebildumiem nozīme — Kolektīva dominējoša stāvokļa radīšana vai nostiprināšana — Lēmumu, ar kuriem tiek atļauta koncentrācija, pamatojums — Konfidenciālas informācijas izmantošana)

7

2008/C 223/11

Lieta C-448/06: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums (Verwaltungsgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — cp-Pharma Handels GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciāls nolēmums — Regulas (EK) Nr. 1873/2003 spēkā esamība — Veterinārās zāles — Regula (EEK) Nr. 2377/90 — Veterināro zāļu atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos — Progesterons — Lietošanas ierobežojums — Direktīva 96/22/EK)

8

2008/C 223/12

Lieta C-484/06: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 10. jūlija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van Financiën (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pirmā un Sestā PVN direktīva — Nodokļu neitralitātes un proporcionalitātes princips — Noteikumi par PVN apmēra noapaļošanu — Noapaļošana uz leju katrai precei)

9

2008/C 223/13

Lieta C-488/06 P: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums — L & D SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Julius Sämann Ltd (Apelācijas sūdzība — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 73. pants — Grafiska preču zīme “Aire Limpio” — Kopienas, valsts un starptautiskas grafiskas preču zīmes, kurās ir attēlota egle ar dažādiem apzīmējumiem — Īpašnieka iebildumi — Reģistrācijas daļēja noraidīšana — Secinājuma par agrākas preču zīmes īpašo atšķirtspēju izdarīšana, balstoties uz pierādījumiem, kas ir saistīti ar citu preču zīmi)

9

2008/C 223/14

Lieta C-500/06: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums (Giudice di pace di Genova (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Corporación Dermoestética SA/To Me Group Advertising Media (EKL 3. panta 1. punkta g) apakšpunkts, 4., 10., 43., 49., 81., 86. un 98. pants — Valsts tiesību akti, ar kuriem tiek aizliegts pārraidīt reklāmu par medicīniskām un ķirurģiskām procedūrām estētiskās ārstniecības jomā)

10

2008/C 223/15

Lieta C-521/06 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2007. gada 17. jūlija spriedums — Athinaïki Techniki AE/Eiropas Kopienu Komisija, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Apelācija — Valsts atbalsts — Atbalsts, ko Grieķijas Republika piešķīrusi konsorcijam Hyatt Regency — Sūdzība — Lēmums izbeigt sūdzības izskatīšanu — Regula (EK) Nr. 659/1999 — 4., 13. un 20. pants — Apstrīdama akta jēdziens EKL 230. panta izpratnē)

10

2008/C 223/16

Lieta C-33/07: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2008. gada 10. jūlijā (Tribunal Dâmbovița (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ministerul Administrației și InternelorDirecția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa (Eiropas Savienības pilsonība — EKL 18. pants — Direktīva 2004/38/EK — Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā)

11

2008/C 223/17

Lieta C-54/07: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 10. jūlija spriedums (Arbeidshof te Brussel (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV (Direktīva 2000/43/EK — Diskriminējoši personāla atlases kritēriji — Pierādīšanas pienākums — Sankcijas)

11

2008/C 223/18

Lieta C-71/07 P: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums — Franco Campoli/Eiropas Kopienu Komisija, Eiropas Savienības Padome (Apelācija — Ierēdņi — Atalgojums — Pensija — Korekcijas koeficienta, kas aprēķināts, ņemot vērā vidējo dzīves dārdzību dzīvesvietas valstī, piemērošana — Pārejas periods, kas ir ieviests ar regulu, ar kuru grozīja Civildienesta noteikumus — Iebilde par prettiesiskumu)

12

2008/C 223/19

Lieta C-94/07: Tiesas (piektā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums (Arbeitsgericht Bonn (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (EKL 39. pants — “Darba ņēmēja” jēdziens — Nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija — Doktoranta stipendija — Darba līgums — Nosacījumi)

12

2008/C 223/20

Apvienotās lietas no C-152/07 līdz C-154/07: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)/Vācijas Federatīvā Republika (Telekomunikāciju nozare — Tīkli un pakalpojumi — Tarifu līdzsvarošana — Direktīvas 90/388/EEK 4.c pants — Direktīvas 97/33/EK 7. panta 2. punkts — Direktīvas 98/61/EK 12. panta 7. punkts — Regulatīvā iestāde — Direktīvu tiešā iedarbība — Trīspusējas attiecības)

13

2008/C 223/21

Lieta C-173/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 10. jūlija spriedums (Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Emirates Airlines Direktion für Deutschland/Diether Schenkel (Gaisa transports — Regula (EK) Nr. 261/2004 — Kompensācija pasažieriem lidojuma atcelšanas gadījumā — Piemērošanas joma — 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts — “Lidojuma” jēdziens)

14

2008/C 223/22

Lieta C-207/07: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. un 56. pants — Valsts tiesību akti, kas līdzdalības iegūšanu uzņēmumos, kuri veic reglamentētas darbības enerģētikas nozarē, un šo darbību veikšanai vajadzīgo aktīvu iegūšanu pakļauj iepriekšējas atļaujas saņemšanas procedūrai)

14

2008/C 223/23

Lieta C-226/07: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln (Direktīva 2003/96/EK — Energoproduktu un elektroenerģijas aplikšanas ar nodokļiem Kopienu tiesiskais regulējums — 14. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Elektroenerģijas ražošanā izmantojamo energoproduktu atbrīvošana no nodokļa — Iespēja aplikt ar nodokli, ņemot vērā vides politiku — Atbrīvojuma no nodokļa tieša iedarbība)

15

2008/C 223/24

Lieta C-307/07: Tiesas (sestā palāta) 2008. gada 10. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 89/48/EEK — Tādu augstākās izglītības diplomu atzīšana, ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību — Tādu diplomu neatzīšana, kas dod pieeju farmaceita profesijai ar specializāciju medicīniskajā bioloģijā — Netransponēšana)

15

2008/C 223/25

Lieta C-311/07: Tiesas (astotā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 89/105/EEK — Cilvēkiem paredzētu zāļu iekļaušana valstu veselības apdrošināšanas sistēmās — 6. panta 1. punkts — Valstu veselības apdrošināšanas sistēmu atlīdzināto zāļu saraksts, kurā ietvertas trīs atlīdzības nosacījumu aspektā atšķirīgas kategorijas — Termiņš tam, lai pieņemtu lēmumu par lūgumu iekļaut zāles vienā no šī saraksta kategorijām, kas sniedz izdevīgākus atlīdzības nosacījumus)

16

2008/C 223/26

Lieta C-426/07: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (Iekšēja aplikšana ar nodokļiem — Nodokļi mehāniskajiem transportlīdzekļiem — Akcīzes nodoklis — Lietoti transportlīdzekļi — Imports)

16

2008/C 223/27

Lieta C-510/07: Tiesas (piektā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 68/414/EEK — 1. panta 1. punkts — Pienākums vienmēr uzturēt naftas produktu obligātās rezerves — Pārkāpums)

17

2008/C 223/28

Lieta C-543/07: Tiesas (astotā palāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2002/73/EK — Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm — Piekļuve nodarbinātībai — Profesionālā izglītība un paaugstināšana amatā — Nodarbinātības nosacījumi — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

18

2008/C 223/29

Lieta C-66/08: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 17. jūlija spriedums (Oberlandesgericht Stuttgart (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Tiesvedībā par tāda Eiropas apcietināšanas ordera izpildi, kas izdots attiecībā uz Szymon Kozlowski (Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Pamatlēmums 2002/584/TI — Eiropas apcietināšanas orderis un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm — 4. panta 6. punkts — Eiropas apcietināšanas ordera fakultatīvas neizpildīšanas pamats — Terminu “rezidents” vai “paliek” izpildes dalībvalstī interpretācija)

18

2008/C 223/30

Lieta C-195/08 PPU: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. jūlija spriedums (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Tiesvedība, ko ierosināja Inga Rinau (Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija un spriedumu izpilde — Izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — Pieteikums par sprieduma par citā dalībvalstī nelikumīgi aizturēta bērna atpakaļatdošanu neatzīšanu — Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība)

19

2008/C 223/31

Lieta C-214/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 22. maijā iesniedzis Philippe Guigard par Pirmās instances tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. marta spriedumu lietā T-301/05 Guigard/Komisija

19

2008/C 223/32

Lieta C-227/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Audiencia Provincial de Salamanca (Spānija) 2008. gada 26. maija rīkojumu — Eva Martín Martín/EDP Editores, S.L., kā arī Juan Caballo Bueno

20

2008/C 223/33

Lieta C-229/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Vācija) 2008. gada 28. maija rīkojumu — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main

21

2008/C 223/34

Lieta C-231/08: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 29. maijāMassimo Giannini iesniedzis par Pirmās instances tiesas (trešā palāta) 2008. gada 12. marta spriedumu lietā T-100/04 (Massimo Giannini/Komisija)

22

2008/C 223/35

Lieta C-235/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Landesgerichts Ried im Innkreis (Austrija) 2008. gada 2. jūnija rīkojumu — Kriminālprocess pret Roland Langer

23

2008/C 223/36

Lieta C-242/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesfinanzhof (Vācija) 2008. gada 4. jūnija rīkojumu — Swiss Re Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

23

2008/C 223/37

Lieta C-247/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Finanzgericht Köln (Vācija) 2008. gada 9. jūnija rīkojumu — Gaz de FranceBerliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern

24

2008/C 223/38

Lieta C-250/08: Prasība, kas celta 2008. gada 10. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste

25

2008/C 223/39

Lieta C-253/08: Prasība, kas celta 2008. gada 13. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika

25

2008/C 223/40

Lieta C-255/08: Prasība, kas celta 2008. gada 13. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Nīderlandes Karaliste

26

2008/C 223/41

Lieta C-258/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) 2008. gada 18. jūnija rīkojumu — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. en Ladbrokes International Ltd./Stichting de Nationale Sporttotalisator

26

2008/C 223/42

Lieta C-268/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 24. jūnijā iesniedzis Christos Michail par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 16. aprīļa spriedumu lietā T-486/04 Michail/Komisija

27

2008/C 223/43

Lieta C-271/08: Prasība, kas celta 2008. gada 24. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

27

2008/C 223/44

Lieta C-275/08: Prasība, kas celta 2008. gada 24. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

28

2008/C 223/45

Lieta C-277/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Spānija) 2008. gada 26. jūnija rīkojumu — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad S.A.

29

2008/C 223/46

Lieta C-278/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Oberster Gerichtshof (Austrija) 2008. gada 26. jūnija rīkojumu — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni un trekking.at Reisen GmbH

30

2008/C 223/47

Lieta C-279/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 25. jūnijā iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija par Pirmās instances tiesas (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2008. gada 10. aprīļa spriedumu lietā T-233/04 Nīderlandes Karaliste, ko atbalsta Vācijas Federatīvā Republika/Eiropas Kopienu Komisija

30

2008/C 223/48

Lieta C-280/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 26. jūnijā iesniedzis Deutsche Telekom AG par Pirmās instances tiesas (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2008. gada 10. aprīļa spriedumu lietā T-271/03 Deutsche Telekom/Komisija

31

2008/C 223/49

Lieta C-283/08: Prasība, kas celta 2008. gada 27. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Nīderlandes Karaliste

32

2008/C 223/50

Lieta C-284/08: Prasība, kas celta 2008. gada 27. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

32

2008/C 223/51

Lieta C-286/08: Prasība, kas celta 2008. gada 30. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

33

2008/C 223/52

Lieta C-289/08: Prasība, kas celta 2008. gada 1. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

33

2008/C 223/53

Lieta C-293/08: Prasība, kas celta 2008. gada 2. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Somijas Republika

34

2008/C 223/54

Lieta C-296/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Cour d'appel de Montpellier2008. gada 3. jūlija spriedumu — Ministère public/Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

34

2008/C 223/55

Lieta C-297/08: Prasība, kas celta 2008. gada 3. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

35

2008/C 223/56

Lieta C-298/08: Prasība, kas celta 2008. gada 3. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

35

2008/C 223/57

Lieta C-300/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 7. jūlijā iesniegusi Leche Celta, SL par Pirmās Instances tiesas (trešā palāta) 2008. gada 23. aprīļa spriedumu lietā T-35/07 Leche Celta/ITSB

36

2008/C 223/58

Lieta C-306/08: Prasība, kas celta 2008. gada 9. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

36

2008/C 223/59

Lieta C-308/08: Prasība, kas celta 2008. gada 10. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

37

2008/C 223/60

Lieta C-312/08: Prasība, kas celta 2008. gada 14. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

37

2008/C 223/61

Lieta C-313/08: Prasība, kas celta 2008. gada 14. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

37

2008/C 223/62

Lieta C-321/08: Prasība, kas celta 2008. gada 15. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

38

2008/C 223/63

Lieta C-322/08: Prasība, kas celta 2008. gada 15. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste

38

2008/C 223/64

Lieta C-326/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

38

2008/C 223/65

Lieta C-334/08: Prasība, kas celta 2008. gada 18. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

39

2008/C 223/66

Lieta C-332/07: Tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 30. aprīļa rīkojums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Josef Holzinger/Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

39

 

Pirmās instances tiesa

2008/C 223/67

Apvienotās lietas T-433/03, T-434/03, T-367/04 un T-244/05: Pirmās instances tiesas 2008. gada 26. jūnija rīkojums — Gibtelecom/Komisija (Konkurence — Telekomunikācijas — Lēmums izbeigt sūdzību, kas balstītas uz EKL 86. pantu, izskatīšanu — Komisijas nostājas neformulēšana par sūdzībām, kas balstītas uz EKL 86. pantu — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība sakarā ar bezdarbību — Strīda priekšmeta izzušana tiesvedības laikā — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

40

2008/C 223/68

Lieta T-322/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 14. jūlija rīkojums — Espinosa Labella u.c./Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība — Lēmums 2006/613/EK — Vidusjūras bioģeogrāfiskajā reģionā esošo Kopienas nozīmes teritoriju saraksts — Apstrīdams akts — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība)

40

2008/C 223/69

Lieta T-323/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 14. jūlija rīkojums — Fresyga/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība — Lēmums 2006/613/EK — Vidusjūras bioģeogrāfiskajā reģionā esošo Kopienas nozīmes teritoriju saraksts — Apstrīdams akts — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība)

41

2008/C 223/70

Lieta T-345/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 14. jūlija rīkojums — Complejo Agrícola/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība — Lēmums 2006/613/EK — Vidusjūras bioģeogrāfiskajā reģionā esošo Kopienas nozīmes teritoriju saraksts — Apstrīdams akts — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība)

41

2008/C 223/71

Lieta T-358/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 4. jūlija rīkojums — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Lēmums, ar kuru tiek konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Uzņēmuma, kas minēts tam neadresēta lēmuma pamatojumā, celta prasība — Intereses celt prasību neesamība — Nepieņemamība)

42

2008/C 223/72

Lieta T-366/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 14. jūlija rīkojums — Calebus/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība — Lēmums 2006/613/EK — Kopienas nozīmes teritoriju saraksts Vidusjūras bioģeogrāfiskajam reģionam — Apstrīdams tiesību akts — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība)

42

2008/C 223/73

Lieta T-12/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 2. jūlija rīkojums — Polimeri Europa/Komisija (Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

43

2008/C 223/74

Lieta T-30/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 27. jūnija rīkojums — Denka International/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Direktīva 2006/92/EK — Maksimāli pieļaujamie dihlorvosa atliekvielu daudzumi — Individuālas skaršanas neesamība — Nepieņemamība)

43

2008/C 223/75

Apvienotās lietas T-354/07 līdz T-356/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 26. jūnija rīkojums — Pfizer/ITSB — Isdin (“FOTOPROTECTOR ISDIN”) (Kopienas preču zīme — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

43

2008/C 223/76

Lieta T-451/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 11. jūlija rīkojums — WellBiz/ITSB — Wild (“WELLBIZ”) (Kopienas preču zīme — Iebildums — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

44

2008/C 223/77

Lieta T-9/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 25. jūnija rīkojums — Volkswagen/ITSB (transportlīdzekļa ar priekšējiem lukturiem siluets) (Kopienas preču zīme — Atteikšanās no valsts reģistrācijas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

44

2008/C 223/78

Lieta T-208/08: Prasība, kas celta 2008. gada 4. jūnijā — Gosselin Word Wide Moving/Komisija

45

2008/C 223/79

Lieta T-221/08: Prasība, kas celta 2008. gada 6. jūnijā — Strack/Komisija

45

2008/C 223/80

Lieta T-222/08: Prasība, kas celta 2008. gada 9. jūnijā — Sanatur/ITSB — Sektkellerei Schloss Wachenheim (“life light”)

46

2008/C 223/81

Lieta T-223/08: Prasība, kas celta 2008. gada 12. jūnijā — Iranian Tobacco/ITSB — AD Bulgartabac (“Bahman”)

46

2008/C 223/82

Lieta T-225/08: Prasība, kas celta 2008. gada 13. jūnijā — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/ITSB — Schwarzbräu (“ALASKA”)

47

2008/C 223/83

Lieta T-226/08: Prasība, kas celta 2008. gada 13. jūnijā — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/ITSB — Schwarzbräu (“Alaska”)

47

2008/C 223/84

Lieta T-230/08: Prasība, kas celta 2008. gada 17. jūnijā — Asenbaum Fine Arts/ITSB (“WIENER WERKSTÄTTE”)

48

2008/C 223/85

Lieta T-231/08: Prasība, kas celta 2008. gada 17. jūnijā — Asenbaum Fine Arts/ITSB (“WIENER WERKSTÄTTE”)

49

2008/C 223/86

Lieta T-233/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. jūnijā — MPDV Mikrolab/ITSB (“ROI ANALYZER”)

49

2008/C 223/87

Lieta T-236/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. jūnijā — HPA/Komisija

49

2008/C 223/88

Lieta T-238/08: Prasība, kas celta 2008. gada 19. jūnijā — Komisija/Commune de Valbonne

50

2008/C 223/89

Lieta T-244/08: Prasība, kas celta 2008. gada 23. jūnijā — Konsum Nord/Komisija

51

2008/C 223/90

Lieta T-245/08: Prasība, kas celta 2008. gada 20. jūnijā — Iranian Tobacco/ITSB — AD Bulgartabac (“TIR 20 FILTER CIGARETTES”)

51

2008/C 223/91

Lieta T-248/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 23. jūnijā iesniedzis Frantisek Doktor par Civildienesta tiesas 2008. gada 16. aprīļa spriedumu lietā F-73/07 Doktor/Padome

52

2008/C 223/92

Lieta T-251/08: Prasība, kas celta 2008. gada 26. jūnijā — Vion/ITSB (“PASSION FOR BETTER FOOD”)

52

2008/C 223/93

Lieta T-254/08: Prasība, kas celta 2008. gada 26. jūnijā — Associazione Giullemanidallajuve/Komisija

53

2008/C 223/94

Lieta T-257/08: Prasība, kas celta 2008. gada 30. jūnijā — Biotronik/ITSB (“BioMonitor”)

53

2008/C 223/95

Lieta T-258/08: Prasība, kas celta 2008. gada 30. jūnijā — Rath/ITSB — Portela & Ca. (“DIACOR”)

54

2008/C 223/96

Lieta T-260/08: Prasība, kas celta 2008. gada 3. jūlijā — Indo Internacional/ITSB — Visual (“VISUAL MAP”)

54

2008/C 223/97

Lieta T-262/08: Prasība, kas celta 2008. gada 8. jūlijā — Canon Communications/ITSB — Messe Düsseldorf (“MEDTEC”)

55

2008/C 223/98

Lieta T-263/08: Prasība, kas celta 2007. gada 7. jūlijā — Becker Flugfunkwerk/ITSB — Harman Becker Automotive Systems (“BECKER AVIONIC SYSTEMS”)

55

2008/C 223/99

Lieta T-265/08: Prasība, kas celta 2008. gada 4. jūlijā — Vācija/Komisija

56

2008/C 223/00

Lieta T-274/08: Prasība, kas celta 2008. gada 11. jūlijā — Itālija/Komisija

57

2008/C 223/01

Lieta T-275/08: Prasība, kas celta 2008. gada 11. jūlijā — Itālija/Komisija

57

2008/C 223/02

Lieta T-492/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. jūlija rīkojums — Jungbunzlauer u.c./Komisija

58

2008/C 223/03

Lieta T-67/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. jūlija rīkojums — Elini/ITSB — Rolex (“Elini”)

58

2008/C 223/04

Lieta T-237/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 9. jūlija rīkojums — CityLine Hungary/Komisija

58

2008/C 223/05

Lieta T-87/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. jūnija rīkojums — Kipra/Komisija

58

2008/C 223/06

Lieta T-88/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. jūnija rīkojums — Kipra/Komisija

58

2008/C 223/07

Lieta T-91/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. jūnija rīkojums — Kipra/Komisija

58

2008/C 223/08

Lieta T-92/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. jūnija rīkojums — Kipra/Komisija

59

2008/C 223/09

Lieta T-93/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. jūnija rīkojums — Kipra/Komisija

59

2008/C 223/10

Lieta T-119/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. jūnija rīkojums — Kipra/Komisija

59

2008/C 223/11

Lieta T-122/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. jūnija rīkojums — Kipra/Komisija

59

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2008/C 223/12

Lieta F-60/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 21. februāra rīkojums — Vande Velde/Komisija (Civildienests — Līgumdarbinieks — Novēlota sūdzība — Acīmredzami nepieņemama prasība)

60

2008/C 223/13

Lieta F-63/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 21. februāra rīkojums — Arana de la Cal/Komisija (Civildienests — Līgumdarbinieks — Novēlota sūdzība — Acīmredzami nepamatota prasība)

60

2008/C 223/14

Lieta F-123/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 5. jūnija rīkojums — Timmer/Revīzijas palāta (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Termiņš sūdzības iesniegšanai — Jauns fakts — Nepieņemamība)

61

2008/C 223/15

Lieta F-78/07: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 21. aprīļa rīkojums — Boudova u.c./Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Klasificēšana pakāpē — Palīgdarbinieki, kas iecelti par ierēdņiem — Konkursi, kas izsludināti pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā — Nelabvēlīgs akts — Prasības pieņemamība)

61

2008/C 223/16

Lieta F-108/07: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 26. jūnija rīkojums — Nijs/Revīzijas palāta (Civildienests — Ierēdņi — Pirmās instances tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Kopsavilkums par prasības pieteikumā izvirzītajiem pamatiem — Iepriekšējas sūdzības neesamība — Acīmredzama nepieņemamība)

61

2008/C 223/17

Lieta F-136/07: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 26. jūnija rīkojums — Nijs/Revīzijas palāta (Civildienests — Ierēdņi — Iepriekšēja sūdzība — Neesamība — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Acīmredzama nepieņemamība)

62

2008/C 223/18

Lieta F-54/08: Prasība, kas celta 2008. gada 29. maijā — Bernard/Europol

62

2008/C 223/19

Lieta F-59/08: Prasība, kas celta 2008. gada 30. jūnijā — Klug/Eiropas Zāļu aģentūra

62

2008/C 223/20

Lieta F-60/08: Prasība, kas celta 2008. gada 25. jūnijā — Z/Komisija

63

2008/C 223/21

Lieta F-62/05: Civildienesta tiesas 2008. gada. 13. februāra rīkojums — Ghem/Komisija

63

2008/C 223/22

Lieta F-64/07: Civildienesta tiesas 2008. gada 2. aprīļa rīkojums — S/Parlaments

63

2008/C 223/23

Lieta F-68/07: Civildienesta tiesas 2008. gada 6. marta rīkojums — Gering/Europol

63


LV

 

Top