Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:209:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 209, 2008. gada 15. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 209

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 15. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2008/C 209/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 197, 2.8.2008.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2008/C 209/02

Apvienotās lietas C-39/05 un C-52/05 P: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 1. jūlija spriedums — Zviedrijas Karaliste, Maurizio Turco/Eiropas Savienības Padome, Dānijas Karaliste, Somijas Republika, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Piekļuve iestāžu dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Juridiskie atzinumi)

2

2008/C 209/03

Lieta C-462/05: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 12. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pieņemamība — Res judicata — Sestā PVN direktīva — 4. panta 5. punkta pirmā daļa, 12. panta 3. punkta a) apakšpunkts un 28. panta 2. punkta e) apakšpunkts)

3

2008/C 209/04

Lieta C-39/06: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 19. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Valsts atbalsts — Subsīdijas investīcijām un nodarbinātībai — Atgūšanas pienākums — Neizpilde — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips)

3

2008/C 209/05

Lieta C-284/06: Tiesas (ceturtā palāta) spriedums 2008. gada 26. jūnijā (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Finanzamt Hamburg-Am Tierpark/Burda GmbH, pirms tam Burda Verlagsbeteiligungen GmbH (Nodokļu tiesību akti — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Direktīva 90/435/EEK — Sabiedrību ienākuma nodoklis — Kopējais nodokļu režīms, ko piemēro mātes uzņēmumiem un meitas uzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs — Kapitālsabiedrība — Peļņas un aktīvu pieauguma sadale — Nodokļa ieturēšana ienākumu gūšanas vietā — Nodokļa kredīts — Attieksme pret akcionāriem rezidentiem un akcionāriem nerezidentiem)

4

2008/C 209/06

Lieta C-319/06: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 19. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — Darba ņēmēju norīkošana darbā — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Direktīva 96/71/EK — Sabiedriskās kārtības noteikumi — Iknedēļas atpūta — Pienākums pēc valsts iestāžu pieprasījuma iesniegt ar norīkošanu darbā saistītos dokumentus — Pienākums visu kontrolei nepieciešamo dokumentu glabāšanai norīkot Luksemburgā dzīvojošu ad hoc pārstāvi)

4

2008/C 209/07

Apvienotās lietas C-329/06 un C-343/06: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 26. jūnija spriedums (Verwaltungsgericht Sigmaringen, Verwaltungsgericht Chemnitz (Vācija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Arthur Wiedemann (C-329/06)/Land Baden-Württemberg un Peter Funk (C-343/06)/Stadt Chemnitz (Direktīva 91/439/EEK — Vadītāja apliecību savstarpēja atzīšana — Vadītāja apliecības atņemšana dalībvalstī par narkotisko vielu vai alkohola lietošanu — Citā dalībvalstī izdota jauna vadītāja apliecība — Pirmās dalībvalsts atteikums atzīt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības — Direktīvai 91/439/EEK neatbilstoša dzīvesvieta)

5

2008/C 209/08

Apvienotās lietas C-334/06 līdz C-336/06: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 26. jūnija spriedums (Verwaltungsgericht Chemnitz (Vācija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06)/Landkreis Mittweida un Steffen Schubert (C-335/06)/Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (Direktīva 91/439/EEK — Vadītāja apliecību savstarpēja atzīšana — Vadītāja apliecības atņemšana dalībvalstī par narkotisko vielu vai alkohola lietošanu — Citā dalībvalstī izdota jauna vadītāja apliecība — Pirmās dalībvalsts atteikums atzīt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības — Direktīvai 91/439/EEK neatbilstoša dzīvesvieta)

6

2008/C 209/09

Apvienotās lietas C-341/06 P un C-342/06 P: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 1. jūlija spriedums — Chronopost SA (C-341/06 P), La Poste (C-342/06 P)/Union française de l'express (UFEX), DHL Express (France) SAS, Federal express international (France) SNC, CRIE SA, Eiropas Kopienu Komisija, Francijas Republika (Apelācija — Tiesvedības Pirmās instances tiesā pienācīga norise — Pirmās instances tiesas spriedums — Atcelšana — Lietas nodošana otrreizējai izskatīšanai — Otrais Pirmās instances tiesas spriedums — Iztiesāšanas sastāvs — Valsts atbalsts — Pasta joma — Valsts uzņēmums, kam uzticēta pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšana — Loģistikas un tirdzniecības atbalsts meitas sabiedrībai — Meitas sabiedrība, kas nedarbojas rezervētā nozarē — Eksprespasta darbības nodošana šai meitas sabiedrībai — “Valsts atbalsta” jēdziens — Komisijas lēmums — Atbalsts un nodošana, kas nav uzskatāmi par valsts atbalstu — Pamatojums)

7

2008/C 209/10

Lieta C-454/06: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2008. gada 19. jūnijā (Bundesvergabeamt (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — pressetext Nachrichtenagentur GmbH/Austrijas Republika (Federācija), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Publiskie iepirkumi — Direktīva 92/50/EEK — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras — Jēdziens “līguma slēgšanas tiesību piešķiršana”)

8

2008/C 209/11

Lieta C-458/06: Tiesas (ceturtā palāta) spriedums 2008. gada 12. jūnijā (Regeringsrätten (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Skatteverket/Gourmet Classic Ltd (Tiesas kompetence — Direktīva 92/83/EEK — Akcīzes nodokļa spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem saskaņošana — 20. panta pirmais ievilkums — Spirts, kas ietilpst kulinārijā izmantojama vīna sastāvā — Atbrīvojums no saskaņotā akcīzes nodokļa)

8

2008/C 209/12

Lieta C-533/06: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 12. jūnija spriedums (Court of Appeal (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — O2 Holdings Limited un O2 (UK) Limited/Hutchison 3G UK Limited (Preču zīmes — Direktīva 89/104/EEK — 5. panta 1. punkts — Preču zīmes īpašnieka ekskluzīvās tiesības — Preču zīmei identiska vai līdzīga apzīmējuma izmantošana salīdzinošajā reklāmā — Preču zīmes iedarbības ierobežojums — Salīdzinošā reklāma — Direktīva 84/450/EEK un Direktīva 97/55/EK — 3.a panta 1. punkts — Nosacījumi, ar kuriem ir atļauta salīdzinošā reklāma — Konkurenta preču zīmes vai tai līdzīga apzīmējuma izmantošana)

9

2008/C 209/13

Lieta C-49/07: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 1. jūlija spriedums (Dioikitiko Efeteio Athinon (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)/Elliniko Dimosio (EKL 82. pants un EKL 86. pants — “Uzņēmuma” jēdziens — Biedrība, kam nav peļņas gūšanas rakstura un kura Grieķijā pārstāv Starptautisko Motosporta federāciju — “Saimnieciskās darbības” jēdziens — Īpašas no likuma izrietošas tiesības dot piekrišanu motociklu sacīkšu organizēšanas nolūkā iesniegtajiem atļaujas pieteikumiem — Tāda paralēli veicamā darbība kā motociklu sacīkšu organizēšana, kā arī sponsorēšanas, reklāmas un apdrošināšanas līgumu noslēgšana)

10

2008/C 209/14

Lieta C-188/07: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 24. jūnija spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Commune de Mesquer/Total France SA, Total International Ltd (Direktīva 75/442/EEK — Atkritumu apsaimniekošana — Atkritumu jēdziens — “Piesārņotājs maksā” princips — Īpašnieks — Iepriekšējie īpašnieki — Produkta ražotājs — Nafta un mazuts — Kuģa bojāeja — Starptautiskā konvencija par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem — Starptautiskais naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijas fonds)

10

2008/C 209/15

Lieta C-219/07: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2008. gada 19. jūnijā (Raad van State van België (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW/Belgische Staat (EKL 30. pants — Regula (EK) Nr. 338/97 — Savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība — Aizliegums turēt noteiktas, šajā regulā minētas vai tajā neietvertas zīdītāju sugas — Citās dalībvalstīs atļauta turēšana)

11

2008/C 209/16

Lieta C-220/07: Tiesas (ceturtā palāta) spriedums 2008. gada 19. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2002/22/EK — Elektroniskās komunikācijas — Uzņēmumu, kas sniedz universālo pakalpojumu, izraudzīšanās — Nepareiza transponēšana)

12

2008/C 209/17

Lieta C-272/07: Tiesas (astotā palāta) 2008. gada 24. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Publiskā iepirkuma līgumi — Direktīva 2004/18/EK — Būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru koordinācija — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

12

2008/C 209/18

Lieta C-201/05: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 23. aprīļa rīkojums (High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Kapitāla brīva aprite — Tiešie nodokļi — Sabiedrību ienākuma nodoklis — Dividendes no akcijām, kuras sabiedrība nerezidente maksā sabiedrībai rezidentei — Kontrolēto ārvalstu sabiedrību (KĀS) tiesiskais regulējums — Situācija, kas skar trešās valstis — Prasību pret nodokļu administrāciju kvalifikācija — Dalībvalsts atbildība par Kopienu tiesību pārkāpumu)

13

2008/C 209/19

Apvienotās lietas C-23/07 un C-24/07: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 12. jūnija rīkojums (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 un C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinato Mario e figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)/Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia (Lauksaimniecība — Regulas (EK) Nr. 1493/1999, Nr. 753/2002 un Nr. 1429/2004 — Vīna tirgus kopīgā organizācija — Vīnu marķēšana — Vīnogu šķirņu nosaukumu vai to sinonīmu lietošana — Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde “Tokaj” Ungārijas izcelsmes vīniem — Iespēja izmantot vīnogulāju “Tocai friulano” vai “Tocai italico” apzīmējumu kā papildinājumu noteiktām Itālijas izcelsmes vīnu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm — Izslēgšana pēc trīspadsmit gadu pārejas perioda, kas beidzas 2007. gada 31. martā — Spēkā esamība — Juridiskais pamats — EKL 34. pants — Nediskriminācijas princips — Starptautisko līgumtiesību principi — Ungārijas pievienošanās Eiropas Savienībai — Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPs līgums) 22.-24. pants)

14

2008/C 209/20

Lieta C-109/07: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 14. maija rīkojums (Prud'homie de pêche (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Jonathan Pilato/Jean-Claude Bourgault (Valsts tiesas jēdziens — Tiesas kompetences neesamība)

15

2008/C 209/21

Lieta C-186/07: Tiesas (astotā palāta) 2008. gada 16. aprīļa rīkojums (Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Club Náutico de Gran Canaria/Comunidad Autónoma de Canarias (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sestā PVN direktīva — Atbrīvojumi — Pakalpojumi, kas saistīti ar sportu vai fizisko audzināšanu — Piemērošana attiecībā uz Kanāriju salām — Pilnībā iekšēja situācija — Iesniegums — Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu acīmredzama nepieņemamība)

16

2008/C 209/22

Lieta C-344/07 P: Tiesas (piektā palāta) 2008. gada 11. aprīļa rīkojums — Focus Magazin Verlag GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Merant GmbH (Apelācijas sūdzība — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Sajaukšanas iespēja — Vārdisks apzīmējums “FOCUS”)

16

2008/C 209/23

Lieta C-386/07: Tiesas (septītā palāta) 2008. gada 5. maija rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Hospital Consulting Srl, ATI HC, Kodak SpA, Tecnologie Sanitarie SpA/Esaote SpA, ATI, Ital Tbs Telematic & Biomedical Service SpA, Draeger Medica Italia SpA, Officina Biomedica Divisione Servizi SpA (Reglaments — 92. panta 1. punkts un 104. panta 3. punkt — Kopienu noteikumi konkurences jomā — Valstu sistēmas jautājumā par advokāta honorāru tarifu — Minimālo honorāru noteikšana — Daļēja nepieņemamība — Jautājumi, kuru atbilde ir izsecināma noTiesas judikatūras)

17

2008/C 209/24

Lieta C-456/07: Tiesas (septītā palāta) 2008. gada 21. maija rīkojums (Najvyšší súd Slovenskej republiky lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Slovākijas Republika) — Karol Mihal/Daňový úrad Košice V (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Sestā PVN direktīva — Nodokļa maksātāji — 4. panta 5. punkta pirmā daļa — Publisko tiesību subjekti — Tiesu izpildītāji — Fiziskas un juridiskas personas)

17

2008/C 209/25

Lieta C-42/08: Tiesas (astotā palāta) 2008. gada 22. maija rīkojums (Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — M. Ilhan/Staatssecretaris van Financiën (Tiesas Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — No EKL 49. panta līdz EKL 55. pantam — Transportlīdzekļi — Tāda transportlīdzekļa izmantošana vienā dalībvalstī, kas ir reģistrēts un iznomāts citā dalībvalstī — Šī transportlīdzekļa aplikšana ar nodokļiem pirmajā dalībvalstī)

18

2008/C 209/26

Lieta C-136/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 3. aprīlī iesniegusi Japan Tabacco, Inc. par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2008. gada 30. janvāra spriedumu lietā T-128/06 Japan Tobacco, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) — Torrefacção Camelo

18

2008/C 209/27

Lieta C-160/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. aprīlī — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

19

2008/C 209/28

Lieta C-183/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 29. aprīlī iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2008. gada 14. februāra spriedumu lietā T-351/05 Provincia di Imperia/Komisija

20

2008/C 209/29

Lieta C-202/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 16. maijā iesniegusi American Clothing Associates SA par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2008. gada 28. februāra spriedumu lietā T-215/06 American Clothing Associates SA/ITSB

20

2008/C 209/30

Lieta C-205/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Umweltsenat (Austrija) 2008. gada 19. maija rīkojumu — Umweltanwalt von Kärnten/Kärntner Landesregierung, Alpe Adria Energia SpA

21

2008/C 209/31

Lieta C-207/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Panevėžio apygardos teismas2008. gada 20. maija rīkojumu — Kriminālprocess pret Edgar Babanov

22

2008/C 209/32

Lieta C-208/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 20. maijā iesniedzis Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2008. gada 28. februāra spriedumu lietā T-215/06 American Clothing Associates/ITSB

22

2008/C 209/33

Lieta C-215/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesgerichtshof (Vācija) 2008. gada 22. maija rīkojumu — E. Friz GmbH/Carsten von der Heyden

23

2008/C 209/34

Lieta C-221/08: Prasība, kas celta 2008. gada 22. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija

23

2008/C 209/35

Lieta C-222/08: Prasība, kas celta 2008. gada 21. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste

24

2008/C 209/36

Lieta C-226/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Verwaltungsgericht Oldenburg (Vācija) 2008. gada 26. maija rīkojumu — Stadt Papenburg/Vācijas Federatīvā Republika

24

2008/C 209/37

Lieta C-232/08: Prasība, kas celta 2008. gada 29. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Nīderlandes Karaliste

25

2008/C 209/38

Lieta C-233/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) 2008. gada 30. maija rīkojumu — Milan Kyrian/Celní úřad Tábor

26

2008/C 209/39

Lieta C-236/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Cour de cassation (Francija) 2008. gada 3. jūnija rīkojumu — Google France, Google Inc./Louis Vuitton Malletier

26

2008/C 209/40

Lieta C-237/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Cour de cassation (Francija) 2008. gada 3. jūnija rīkojumu — Google France/Viaticum, Luteciel

27

2008/C 209/41

Lieta C-238/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Cour de cassation (Francija) 2008. gada 3. jūnija rīkojumu — Google France/ CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger, franšīzes ņēmējs “Unicis”

27

2008/C 209/42

Lieta C-244/08: Prasība, kas celta 2008. gada 4. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

28

2008/C 209/43

Lieta C-246/08: Prasība, kas celta 2008. gada 3. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Somijas Republika

29

2008/C 209/44

Lieta C-248/08: Prasība, kas celta 2008. gada 9. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

29

2008/C 209/45

Lieta C-249/08: Prasība, kas celta 2008. gada 10. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

30

2008/C 209/46

Lieta C-254/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Itālija) 2008. gada 16. jūnija rīkojumu — Futura Immobiliare srl Hotel Futura u.c./Comune di Casoria

31

2008/C 209/47

Lieta C-257/08: Prasība, kas celta 2008. gada 17. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

32

2008/C 209/48

Lieta C-259/08: Prasība, kas celta 2008. gada 17. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

32

2008/C 209/49

Lieta C-261/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spānija) 2008. gada 19. jūnija rīkojumu — María Julia Zurita García/Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

33

2008/C 209/50

Lieta C-262/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Østre Landsret [Austrumu apgabaltiesa] (Dānija) 2008. gada 19. jūnija rīkojumu — CopyGene A/S/Skatteministeriet

33

2008/C 209/51

Lieta C-263/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Högsta domstolen (Zviedrija) 2008. gada 19. jūnija rīkojumu — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/Stockholms kommun genom dess marknämnd

34

2008/C 209/52

Lieta C-266/08: Prasība, kas celta 2008. gada 19. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

35

2008/C 209/53

Lieta C-270/08: Prasība, kas celta 2008. gada 24. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Ungārijas Republika

35

2008/C 209/54

Lieta C-272/08: Prasība, kas celta 2008. gada 24. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

35

2008/C 209/55

Lieta C-273/08: Prasība, kas celta 2008. gada 25. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

36

2008/C 209/56

Lieta C-282/08: Prasība, kas celta 2008. gada 27. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

36

2008/C 209/57

Lieta C-288/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Svea Hovrätt — Miljööverdomstolen (Zviedrija) 2008. gada 30. jūnija rīkojumu — Kemikalieinspektionen/Nordiska Dental AB

37

2008/C 209/58

Lieta C-396/06: Tiesas ceturtās palātas priekšsēdētāja 2008. gada 11. aprīļa rīkojums (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Eivind F. Kramme/SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S

37

2008/C 209/59

Lieta C-416/06: Tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2008. gada 10. jūnija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Polijas Republika

37

2008/C 209/60

Lieta C-116/07: Tiesas sestās palātas priekšsēdētāja 2008. gada 23. aprīļa rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Čehijas Republika

38

2008/C 209/61

Lieta C-194/07: Tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 23. maija rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — SAVA e C. Srl, SIEME Srl, GRADED SpA/Mostra d'Oltremare SpA, Cofathec Servizi SpA, u.c.

38

2008/C 209/62

Lieta C-470/07: Tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 13. maija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

38

2008/C 209/63

Lieta C-511/07: Tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 5. jūnija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

38

2008/C 209/64

Lieta C-108/08P: Tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 22. aprīļa rīkojums — Portela & Companhia, SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Juan Torrens Cuadrado, Josep Gilbert Sanz

38

 

Pirmās instances tiesa

2008/C 209/65

Lieta T-301/01: Pirmās instances tiesas 2008. gada 9. jūlija spriedums — Alitalia/Komisija (Valsts atbalsts — Itālijas iestāžu veikta Alitalia rekapitalizācija — Lēmums, ar ko valsts atbalsts ir atzīts par saderīgu ar kopējo tirgu — Lēmums, kas pieņemts pēc tam, kad Pirmās instances tiesa atcēlusi iepriekšēju lēmumu — Pieņemamība — EKL 233. panta pārkāpums — EKL 87. un 88. panta pārkāpums — Atbalsta piešķiršanas nosacījumi — Pienākums norādīt pamatojumu)

39

2008/C 209/66

Lieta T-266/02: Pirmās instances tiesas 2008. gada 1. jūlija spriedums — Deutsche Post/Komisija (Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācijas iestādes veikušas par labu Deutsche Post AG — Lēmums, ar ko atbalsts ir atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un ar ko ir likts to atgūt — Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums — Kompensācija par papildu izmaksām, kas radušās, īstenojot tirdzniecības ar zaudējumiem politiku pasta sūtījumu piegādes no vienas vietas uz citu sektorā — Priekšrocības neesamība)

39

2008/C 209/67

Lieta T-50/03: Pirmās instances tiesas 2008. gada 8. jūlija spriedums — Saint-Gobain Gyproc Belgium/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Ģipša plākšņu tirgus — Lēmums, ar kuru tiek konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Naudas sods — Pārkāpuma smagums un ilgums — Atbildību mīkstinoši apstākļi)

40

2008/C 209/68

Lieta T-52/03: Pirmās instances tiesas 2008. gada 8. jūlija spriedums — Knauf Gips/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Ģipša plākšņu tirgus — Lēmums, ar kuru tiek konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Piekļuve lietas materiāliem — Vienots un turpināts pārkāpums — Naudas sods — Pamatnostādnes naudas sodu apmēra aprēķināšanai — Sadarbība administratīvajā procesā)

40

2008/C 209/69

Lieta T-53/03: Pirmās instances tiesas 2008. gada 8. jūlija spriedums — BPB/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Ģipša plākšņu tirgus — Lēmums, ar kuru tiek konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Vienots un turpināts pārkāpums — Recidīvs — Naudas sods — Pamatnostādnes naudas sodu apmēra aprēķināšanai — Paziņojums par sadarbību)

41

2008/C 209/70

Lieta T-54/03: Pirmās instances tiesas 2008. gada 8. jūlija spriedums — Lafarge/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Ģipša plākšņu tirgus — Lēmums, ar kuru tiek konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Apsūdzība — Preventīva iedarbība — Recidīvs — Naudas sods — Pamatnostādnes naudas sodu apmēra aprēķināšanai)

41

2008/C 209/71

Lieta T-37/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 1. jūlija spriedums — Região autónoma dos Açores/Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Regula (EK) Nr. 1954/2003 — Zveja — Zvejas intensitātes pārvaldība — Kopienas zvejas apgabali un resursi — Reģionālās vienības celta prasība — Individuāli skartas personas — Nepieņemamība)

42

2008/C 209/72

Lieta T-99/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 8. jūlijā spriedums — AC-Treuhand/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Organiskie peroksīdi — Naudas sodi — EKL 81. pants — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu — Pārkāpuma izdarītāja jēdziens — Likumpārkāpumu un sodu tiesiskuma princips (nullum crimen, nulla poena sine lege) — Tiesiskās drošības princips — Tiesiskā paļāvība)

42

2008/C 209/73

Lieta T-276/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 1. jūlija spriedums — Compagnie maritime belge/Komisija (Konkurence — Kolektīva dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Kuģniecības konference — Lēmums, ar ko uzliek naudas sodu, pamatojoties uz agrāku lēmumu, ko Tiesa ir daļēji atcēlusi — Regula (EEK) Nr. 2988/74 — Saprātīgs termiņš — Tiesības uz aizstāvību — Tiesiskā drošība — Res judicata spēks)

43

2008/C 209/74

Lieta T-429/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 9. jūlija spriedums — Trubowest Handel un Makarov/Padome un Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Antidempinga nodevas — Antidempinga regula (EK) Nr. 2320/97 — Advokāta izmaksas valsts līmenī — Nepieņemamība — Materiāli zaudējumi un morāls kaitējums — Cēloņsakarība)

43

2008/C 209/75

Lieta T-48/05: Pirmās instances tiesas 2008. gada 8. jūlija spriedums — Franchet un Byk/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Civildienests — OLAF veiktas izmeklēšanas — Lieta “Eurostat” — Informācijas par faktiem, kas var būt par pamatu krimināllietas ierosināšanai, paziņošana valsts tiesu iestādēm — Iepriekšējas informācijas nesniegšana attiecīgajiem ierēdņiem un OLAF uzraudzības komitejai — Informācijas noplūde presē — Izpaušana, ko veikuši OLAF un Komisija — Nevainīguma prezumpcijas principa pārkāpums — Morālais kaitējums — Cēloņsakarība)

44

2008/C 209/76

Lieta T-221/05: Pirmās instances tiesas 2008. gada 8. jūlija spriedums — Huvis/Padome (Dempings — Korejas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru imports — Regula, ar ko izbeidz starpposma pārbaudi — Citas metodes piemērošana nekā sākotnējā izmeklēšanā — Apstākļu izmaiņu nepieciešamība — Korekcija, kas prasīta saskaņā ar kredīta izmaksām — Maksājuma termiņi — Pierādīšanas pienākums — Labas pārvaldības princips — Regulas (EK) Nr. 384/96 2. panta 10. punkta b) un g) apakšpunkts un 11. panta 9. punkts)

44

2008/C 209/77

Lieta T-296/05 un T-408/05: Pirmās instances tiesas 2008. gada 9. jūlija spriedums — Maruccio/Komisija (Sociālais nodrošinājums — Pieteikumi par medicīnisko izdevumu apmaksāšanu 100 % apmērā — Netieši un tieši izteikti pieteikumu noraidījumi)

45

2008/C 209/78

Lieta T-323/05: Pirmās instances tiesas 2008. gada 9. jūlija spriedums — Coffee Store/ITSB (“THE COFFEE STORE”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “THE COFFEE STORE” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

45

2008/C 209/79

Lieta T-328/05: Pirmās instances tiesas 2008. gada 1. jūlija spriedums — Apple Computer/ITSB — TKS-Teknosoft (“QUARTZ”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “QUARTZ” reģistrācijas pieteikums — Kopienas agrāka grafiska preču zīme “QUARTZ” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Preču līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

46

2008/C 209/80

Lieta T-70/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 9. jūlija spriedums — Audi/ITSB (“Vorsprung durch Technik”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Vorsprung durch Technik” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pārbaudītāja izteikts daļējs reģistrācijas atteikums — Tiesības tikt uzklausītam)

46

2008/C 209/81

Lieta T-176/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 8. jūlija spriedums — Sviluppo Italia Basilicata/Komisija (Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Finansiālās palīdzības samazināšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Riska kapitāla fonds — Termiņš ieguldījumu īstenošanai — Tiesvedība — Tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības aizsardzības principi — Samērīguma princips — Pamatojums — Prasība atlīdzināt zaudējumus)

47

2008/C 209/82

Lieta T-262/06 P: Pirmās instances tiesas 2008. gada 1. jūlija spriedums — Komisija/D (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Komisijas lēmuma atcelšana pirmajā instancē — Arodslimība — Atteikšanās atzīt, ka slimība, ar kuru ir saslimis ierēdnis, ir arodslimība vai ka šī slimība ir saasinājusies amata pienākumu izpildes rezultātā — Apelācijas sūdzības pieņemamība — Pirmajā instancē izskatīta pamata pieņemamība — Res judicata spēks)

47

2008/C 209/83

Lieta T-302/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 9. jūlija spriedums — Hartmann/ITSB (“E”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “E” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Tiesību kļūda — Konkrēta novērtējuma neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

48

2008/C 209/84

Lieta T-304/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 9. jūlija spriedums — Reber/ITSB — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (“Mozart”) (Kopienas preču zīme — Atzīšanas par spēkā neesošu process — Kopienas vārdiska preču zīme “Mozart” — Strīda priekšmets — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesiskā paļāvība — Vienlīdzīga attieksme — Tiesiskuma princips — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts, 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 73. panta pirmais teikums un 74. panta 1. punkta pirmais teikums)

48

2008/C 209/85

Lieta T-340/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 2. jūlija spriedums — Stradivarius España/ITSB — Ricci (“Stradivari 1715”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Stradivari 1715” reģistrācijas pieteikums — Kopienas agrākas grafiskas preču zīmes “Stradivarius” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

49

2008/C 209/86

Lieta T-56/07 P: Pirmās instances tiesas 2008. gada 8. jūlija spriedums — Komisija/Economidis (Apelācijas sūdzība — Civildienests — Ierēdņi — Komisijas lēmuma par struktūrvienības vadītāja iecelšanu amatā atcelšana pirmajā instancē — Prasītāja kandidatūras noraidīšana — Cita kandidāta iecelšana amatā — Piešķiramā amata līmeņa noteikšana paziņojumā par vakanci — Amata un pakāpes nošķiršanas princips — Pamatota apelācijas sūdzība — Iztiesājama lieta — Prasības noraidīšana)

49

2008/C 209/87

Lieta T-58/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 9. jūlija spriedums — BYK/ITSB (“Substance for Success”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Substance for Success” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

50

2008/C 209/88

Lieta T-160/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 8. jūlija spriedums — Lancôme/ITSB — CMS Hasche Sigle (“COLOR EDITION”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības pasludināšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “COLOR EDITION” — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Interese celt prasību — Regulas Nr. 40/94 55. pants)

50

2008/C 209/89

Lieta T-186/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 2. jūlija spriedums — Ashoka/ITSB (“DREAM IT, DO IT!”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “DREAM IT, DO IT!” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

51

2008/C 209/90

Lieta T-211/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 1. jūlija spriedums — AWWW/FEACVT (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Kopienas konkursa procedūra — Piedāvājuma noraidīšana — Atlases kritēriji — Piešķiršanas kritēriji — Pienākums norādīt pamatojumu)

51

2008/C 209/91

Lieta T-333/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 4. jūlija spriedums — Entrance Services/Parlaments (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Kopienas uzaicinājuma uz konkursu procedūra — Automātisko iekārtu, galdniecības rīku un Eiropas Parlamenta Briseles ēkām piemēroto iekārtu uzturēšana un apkope — Piedāvājuma noraidīšana — Nopietns pārkāpums saistībā ar profesionālo darbību — Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 93. pants)

51

2008/C 209/92

Apvienotās lietas T-234/00 R, T-235/00 R un T-283/00 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 8. jūlija rīkojums — Fondazione Opera S. Maria della Carità u.c./Komisija (Pagaidu noregulējums — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Pieņemamība)

52

2008/C 209/93

Lieta T-299/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 20. jūnija rīkojums — Leclercq/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Prasītājas bezdarbība — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

52

2008/C 209/94

Lieta T-311/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 17. jūnija rīkojums — FMC Chemical un Arysta Lifesceinces/EFSA (Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība sakarā ar atbildību — Direktīva 91/414/EEK — Augu aizsardzības līdzekļi — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinums — Akts, par kuru nevar celt prasību — Sagatavojošs akts — Nepieņemamība)

53

2008/C 209/95

Lieta T-312/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 17. jūnija rīkojums — FMC Chemical/EFSA (Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība sakarā ar atbildību — Direktīva 91/414/EEK — Augu aizsardzības līdzekļi — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinums — Akts, kas nav pārsūdzams — Sagatavojošs akts — Nepieņemamība)

53

2008/C 209/96

Lieta T-397/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 17. jūnija rīkojums — Dow AgroSciences/EFSA (Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība sakarā ar atbildību — Direktīva 91/414/EEK — Augu aizsardzības līdzekļi — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinums — Akts, kas nav pārsūdzams — Sagatavojošs akts — Nepieņemamība)

54

2008/C 209/97

Lieta T-185/08 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 26. jūnija rīkojums — VDH Projektentwicklung un Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr/Komisija (Pagaidu noregulējums — Nepieņemamība)

54

2008/C 209/98

Lieta T-498/07 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 2. maijā iesniegusi Erika Krcova par Civildienesta tiesas 2007. gada 18. oktobra spriedumu lietā F-112/06 Krcova/Kopienu Tiesa

54

2008/C 209/99

Lieta T-184/08: Prasība, kas celta 2008. gada 12. maijā — Rui Manuel Alves dos Santos/Komisija

55

2008/C 209/00

Lieta T-197/08: Prasība, kas celta 2008. gada 23. maijā — Polson u.c./Komisija

55

2008/C 209/01

Lieta T-207/08: Prasība, kas celta 2008. gada 9. jūnijā — Habanos/ITSB — Tabacos de Centroamérica (“KIOWA”)

56

2008/C 209/02

Lieta T-217/08: Prasība, kas celta 2008. gada 11. jūnijā — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter u.c./Padome

57

2008/C 209/03

Lieta T-228/08: Prasība, kas celta 2008. gada 18. jūnijā — Szomborg/Komisija

57

2008/C 209/04

Lieta T-232/08: Prasība, kas celta 2008. gada 17. jūnijā — Luksemburga/Komisija

58

2008/C 209/05

Lieta T-234/08: Prasība, kas celta 2008. gada 10. jūnijā — EuroChem MCC/Padome

58

2008/C 209/06

Lieta T-235/08: Prasība, kas celta 2008. gada 9. jūnijā — Acron un Dorogobuzh/Padome

59

2008/C 209/07

Lieta T-239/08: Prasība, kas celta 2008. gada 13. jūnijā — Comtec Translations/Komisija

60

2008/C 209/08

Lieta T-240/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. jūnijā — Procter & Gamble/ITSB — Laboratorios Alcala Farma (“oli”)

60

2008/C 209/09

Lieta T-241/08: Prasība, kas celta 2008. gada 20. jūnijā — CBI un Abisp/Komisija

61

2008/C 209/10

Lieta T-243/08: Prasība, kas celta 2008. gada 23. jūnijā — Ravensburger/ITSB — Educa Borras (“EDUCA Memory game”)

61

2008/C 209/11

Lieta T-247/08: Prasība, kas celta 2008. gada 20. jūnijā — C-Content/Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs

62

2008/C 209/12

Lieta T-249/08: Prasība, kas celta 2008. gada 24. jūnijā — Coin/ITSB — Dynamiki Zoi (“FITCOIN”)

63

2008/C 209/13

Lieta T-250/08: Prasība, kas celta 2008. gada 18. jūnijā — Batchelor/Eiropas Kopienu Komisija

64

2008/C 209/14

Lieta T-252/08: Prasība, kas celta 2008. gada 26. jūnijā — Tipik/Komisija

64

2008/C 209/15

Lieta T-255/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. jūnijā — Montero Padilla/ITSB — Padilla Requena (“JOSE PADILLA”)

65

2008/C 209/16

Lieta T-256/08: Prasība, kas celta 2008. gada 24. jūnijā — Wrigley/ITSB — Mejerigaarden (“POLAR ICE”)

66

2008/C 209/17

Lieta T-20/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 4. jūlija rīkojums — Grammatikopoulos/ITSB — National Academy of Recording Arts and Sciences (“GRAMMY”)

66

2008/C 209/18

Lieta T-100/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 2. jūlija rīkojums — UPS Europe un UPS Deutschland/Komisija

66

2008/C 209/19

Lieta T-417/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 19. jūnija rīkojums — Lodato Gennaro & C./Komisija

66

2008/C 209/20

Lieta T-433/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 30. jūnija rīkojums — Ryanair/Komisija

67

2008/C 209/21

Lieta T-41/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 2. jūlija rīkojums — Vakakis/Komisija

67

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesas

2008/C 209/22

Lieta F-61/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 24. aprīļa spriedums — Dalmasso/Komisija (Civildienests — Līgumdarbinieki — Pieņemšana darbā — Klasificēšana funkciju grupā — Lūgums pārskatīt klasifikāciju un atalgojumu, kas tika noteikts, pieņemot darbā — Agrākā palīgdarbinieka pieņemšana darbā par līgumdarbinieku — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3. a pants un 80. panta 2. un 3. punkts — Dažādām funkciju grupām atbilstoši uzdevumi — Vienlīdzīga attieksme — Nepamatota prasība)

68

2008/C 209/23

Lieta F-116/05: Civildienesta tiesas (plēnums) 2008. gada 24. jūnija spriedums — Cerafogli un Paolo Poloni/ECB (Civildienests — ECB darbinieki — Atalgojums — Ikgadējā atalgojuma pielāgojuma aprēķināšanas metode — Kopienu tiesas sprieduma izpilde — Apstiprinošs akts — Nepieņemamība)

68

2008/C 209/24

Lieta F-19/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 21. februāra spriedums — Semeraro/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — Novērtējums par 2004. gadu — Civildienesta noteikumu 43. pants — Pienākums norādīt pamatojumu — Paaugstināšana amatā — Atestācijas procedūra)

69

2008/C 209/25

Lieta F-46/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 6. marta spriedums — Skareby/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — Novērtējums par 2004. gadu — Mērķi — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

69

2008/C 209/26

Lieta F-68/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 3. aprīļa spriedums — Bakema/Komisija (Civildienests — Līgumdarbinieki — Klasificēšana pakāpē — IV funkciju grupa — Diploms — Profesionālā pieredze)

69

2008/C 209/27

Lieta F-74/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 24. aprīļa spriedums — Longinidis/Cedefop (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Atkārtota iecelšana amatā — Komisija, kas izskata sūdzības — Sastāvs un iekšējais reglaments — Nelojāla rīcība — Atlaišana — Pamatojums — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pilnvaru nepareiza izmantošana)

70

2008/C 209/28

Lieta F-119/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 8. maija spriedums — Kerstens/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Pieņemamība — Struktūrshēma — Nelabvēlīgs akts — Amata maiņa — Pienākumu maiņa — Dienesta intereses — Darba līdzvērtība — Slēpta sankcija — Pilnvaru nepareiza izmantošana)

70

2008/C 209/29

Lieta F-145/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 22. maija spriedums — Pascual-García/Komisija (Civildienests — Vispārējs konkurss — Pielaišanas nosacījumi — Vajadzīgā profesionālā pieredze — Atteikums pieņemt darbā rezerves sarakstā iekļautu kandidātu — Atlases komisijas un iecēlējinstitūcijas izvērtēšanas pilnvaras)

71

2008/C 209/30

Lieta F-54/07: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 26. jūnija spriedums — Joseph/Komisija (Civildienests — Līgumdarbinieki — Prasības nokavējums — Neparedzēti apstākļi — Iecelšana amatā — Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a, 3.b. un 85. pants — Līguma termiņš — Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmums par personāla, kas nav pastāvīgie darbinieki, nodarbināšanas maksimālo ilgumu Komisijas dienestos — 12. pants Vispārīgajos īstenošanos noteikumos (VĪN) attiecībā uz procedūrām, kas reglamentē līgumdarbinieku nodarbināšanu un darbu Komisijā — Vienlīdzīga attieksme)

71

2008/C 209/31

Lieta F-5/07: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 26. jūnija rīkojums — Nijs/Revīzijas palāta (Civildienests — Ierēdņi — Pirmās instances tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Prasības pamatu kopsavilkums prasības pieteikumā — Sūdzības iesniegšanas termiņš — Jauns fakts — Acīmredzama nepieņemamība)

72

2008/C 209/32

Lieta F-40/07: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 10. jūnija rīkojums — Baudelet-Leclaire/Komisija (Civildienests — Vispārējs konkurss — Neiekļaušana rezerves sarakstā — Vienlīdzīga attieksme)

72

2008/C 209/33

Lieta F-1/08: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 27. jūnija rīkojums — Nijs/Revīzijas palāta (Civildienests — Ierēdņi — Reglamenta 35. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Izvirzītie pamati un argumenti — Sūdzības iesniegšanas termiņš — Acīmredzama nepieņemamība)

72

2008/C 209/34

Lieta F-50/08: Prasība, kas celta 2008. gada 19. maijā — Bartha/Komisija

73

2008/C 209/35

Lieta F-55/08: Prasība, kas celta 2008. gada 5. jūnijā — De Nicola/EIB

73

2008/C 209/36

Lieta F-56/08: Prasība, kas celta 2008. gada 9. jūnijā — De Britto Patricio-Dias/Komisija

74

2008/C 209/37

Lieta F-58/08: Prasība, kas celta 2008. gada 19. jūnijā — Avogadri u.c./Komisija

74

2008/C 209/38

Lieta F-59/07: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 30. jūnija rīkojums — Feral/Reģionu komiteja

74


LV

 

Top