EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:180:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 180, 2008. gada 17. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 180

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 17. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2008/C 180/01

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2008. gada 3. jūlijs) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 attiecībā uz euro ieviešanu Slovākijā, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Slovākijai (CON/2008/28)

1


 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2008/C 180/02

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

2

2008/C 180/03

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

6


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 180/04

Euro maiņas kurss

7

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2008/C 180/05

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1/2004 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību

8

2008/C 180/06

Informācija, ko paziņojušas dalībvalstis par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam (1)

9

2008/C 180/07

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (1)

13

2008/C 180/08

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

16

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2008/C 180/09

Norvēģijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņraŽu meklēšanai, izpētei un ieguvei — Paziņojums par uzaicinājumu pieprasīt naftas ieguves licences Norvēģijas kontinentālajā šelfā — piešķīrumi iepriekšnoteiktos apgabalos 2008. gadā

17

2008/C 180/10

Paziņojums par pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas 2004/17/EK 30. pantu — Pieprasījums no EEZ EBTA valsts

18

2008/C 180/11

Norvēģijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņraŽu meklēšanai, izpētei un ieguvei — Paziņojums par uzaicinājumu iesniegt pieteikumus atļauju saņemšanai naftas ieguvei Norvēģijas kontinentālajā šelfā — 20. atļauju izsniegšanas kārta

19


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EBTA Tiesa

2008/C 180/12

Grozījumi EBTA Tiesas reglamentā Tiesa pieņēmusi 2007. gada 20. septembrī un apstiprinājušas EBTA valstu valdības

20

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 180/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

23

2008/C 180/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5154 — CASC JV) (1)

24

2008/C 180/15

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

25

2008/C 180/16

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

26


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top