Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:151:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 151, 2008. gada 17. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 151

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 17. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

441. plenārā sesija, kas notika 2008. gada 16. un 17. janvārī

2008/C 151/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecību vienotajā tirgū”COM(2007) 226 galīgā redakcija

1

2008/C 151/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 84/539/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektriskajām medicīnas iekārtām, ko izmanto veterinārijā”COM(2007) 465 galīgā redakcija — 2007/0168 (COD)

11

2008/C 151/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo” (kodificēta versija) COM(2007) 633 galīgā redakcija — 2007/0225 (COD)

12

2008/C 151/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem” (kodificēta versija) COM(2007) 768 galīgā redakcija — 2007/0270 (COD)

12

2008/C 151/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinus par tematu “Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par jaunu stratēģiju dzīvnieku veselības jomā Eiropas Savienībā 2007.–2013. gadam saskaņā ar principu “Profilakse ir labāka nekā ārstēšana””COM(2007) 539 galīgā redakcija

13

2008/C 151/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai”COM(2007) 263 galīgā redakcija — 2007/0098 (COD)

16

2008/C 151/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Jūras maģistrāles un to iekļaušana loģistikas ķēdēs” (izpētes atzinums)

20

2008/C 151/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas rezervējamas publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā”COM(2007) 367 galīgā redakcija — 2007/0126 (COD)

25

2008/C 151/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Virzība uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu””COM(2007) 386 galīgā redakcija

27

2008/C 151/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni” (pārstrādāta) COM(2007) 610 galīgā redakcija — 2007/0219 (COD)

35

2008/C 151/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (pārstrādāts)”COM(2007) 737 galīgā redakcija — 2007/0257 (COD)

35

2008/C 151/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Baltā grāmata par sportu”COM(2007) 391 galīgā redakcija

36

2008/C 151/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Skolotāju izglītības kvalitātes uzlabošana”COM(2007) 392 galīgā redakcija

41

2008/C 151/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Sekmēt jaunatnes pilnīgu iesaistīšanos izglītībā, nodarbinātībā un sabiedrībā””COM(2007) 498 galīgā redakcija

45

2008/C 151/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. […] noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ”COM(2007) 439 galīgā redakcija — 2007-152 (CNS)

50


LV

 

Top