Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:146E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 146, 2008. gada 12. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 146E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 12. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Parlaments

 

2007.—2008. GADA SESIJA

 

2007. gada 18.—21. jūnija un 27. jūnija sēdes

 

Pirmdiena, 2007. gada 18. jūnijs

2008/C 146E/01

PROTOKOLS

1

SĒDES NORISE

Sesijas atsākšana

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Parlamenta sastāvs

Pilnvaru pārbaude

Komiteju un delegāciju sastāvs

Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Dokumentu iesniegšana

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana)

Lūgumraksti

Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Darba kārtība

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Eiropas politikas izstrāde platjoslas pakalpojumu jomā (debates)

Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, nosaukums, noformējums un etiķetēšana ***I (debates)

ES ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar Krieviju (debates)

Konkurences politika 2005. gadā (debates)

Kaķu un suņu kažokādas ***I (debates)

Izkaisītā skleroze (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

13

 

Otrdiena, 2007. gada 19. jūnijs

2008/C 146E/02

PROTOKOLS

15

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Dokumentu iesniegšana

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Situācija Palestīnā (debates)

Apdrošināšanas sabiedrības Equitable Life krīze - Izmeklēšanas komitejas rezultāti (debates)

Reglamentējoši noteikumi attiecībā uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai Eiropas Savienībā (debates)

Grozījumu iesniegšanas termiņš

Balsošanas laiks

Darba ņēmēju aizsardzība to darba devēja maksātnespējas gadījumā (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ar patērētāju interešu aizsardzību saistītie aizliegumi (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārta (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālais projektētais ātrums un kravas platformas (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktori (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauks un priekšējā stikla tīrītāji (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Drošības un veselības aizsardzības minimālās prasības, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Dalībvalstu tiesību aktu par preču zīmēm tuvināšana (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Darba ņēmēju aizsardzība pret risku saistībā ar azbesta iedarbību (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Kopienas garantija Eiropas Investīciju bankai (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Minimālās prasības cūku aizsardzībai (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Liellopu sugu tīršķirnes vaislinieki (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Kopienas preču zīme (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošana un tirdzniecība (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu pārbaudes (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Savstarpējā palīdzība prasījumu piedziņā (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Eiropas Kopienas un Santomes un Prinsipi Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Eiropas Kopienas un Kiribati partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, nosaukums, noformējums un etiķetēšana ***I (balsošana)

Kaķu un suņu kažokādas ***I (balsošana)

Eiropas politikas izstrāde platjoslas pakalpojumu jomā (balsošana)

ES ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar Krieviju (balsošana)

Konkurences politika 2005. gadā (balsošana)

Izmeklēšanas komitejas rezultāti (balsošana)

Reglamentējoši noteikumi attiecībā uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai Eiropas Savienībā (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Parlamenta sastāvs

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

G8 sanāksmes rezultāti - Pusceļš Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā (debates)

ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (2006. gads) (debates)

Faktu vākšanas misija Andalūzijas, Valensijas un Madrides reģionos (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Specifiskas problēmas to tiesību aktu transponēšanā un īstenošanā, kuri attiecas uz valsts iepirkumu, un to saistība ar Lisabonas programmu (debates)

Atkāpes no iekšējā tirgus noteikumiem valsts iepirkumam aizsardzības vajadzībām saskaņā ar EK līguma 296. pantu (debates)

Metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegums un droša glabāšana (debates)

Palīdzība lauksaimniekiem, kuru saimniecības cietušas no sala (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

34

I PIELIKUMS

36

II PIELIKUMS

47

PIEŅEMTIE TEKSTI

71

P6_TA(2007)0238
Darba ņēmēju aizsardzība to darba devēja maksātnespējas gadījumā (kodificēta versija) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (kodificēta versija) (COM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD))

71

P6_TA(2007)0239
Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole (kodificēta versija) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificēta versija) (COM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

71

P6_TA(2007)0240
Divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija (kodificēta versija) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju (kodificēta versija) (COM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD))

72

P6_TA(2007)0241
Ar patērētāju interešu aizsardzību saistītie aizliegumi (kodificēta versija) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību (kodificēta versija) (COM(2006)0692 - C6-0429/2006 - 2003/0099(COD))

73

P6_TA(2007)0242
Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārta (kodificēta versija) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtu (kodificēta versija) (COM(2006)0670 - C6-0404/2006 - 2006/0225(COD))

73

P6_TA(2007)0243
Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālais projektētais ātrums un kravas platformas (kodificēta versija) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām (kodificētā versija) (COM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD))

74

P6_TA(2007)0244
Lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru daļas un parametri (kodificēta versija) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (kodificēta versija) (COM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD))

74

P6_TA(2007)0245
Lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauks un priekšējā stikla tīrītāji (kodificēta versija) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauku un priekšējā stikla tīrītājiem (kodificēta versija) (COM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD))

75

P6_TA(2007)0246
Drošības un veselības aizsardzības minimālās prasības, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (kodificēta versija) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta versija) (COM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD))

76

P6_TA(2007)0247
Dalībvalstu tiesību aktu par preču zīmēm tuvināšana (kodificēta versija) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus par preču zīmēm (kodificēta versija) (COM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD))

76

P6_TA(2007)0248
Darba ņēmēju aizsardzība pret risku saistībā ar azbesta iedarbību (kodificēta versija) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (kodificēta versija) (COM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD))

77

P6_TA(2007)0249
Kopienas garantija Eiropas Investīciju bankai (kodificēta versija) *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir Kopienas garantiju zaudējumiem attiecībā uz aizdevumiem projektiem ārpus Kopienas (Centrāleiropā un Austrumeiropā, Vidusjūras valstīs, Latīņamerikā un Āzijā, un Dienvidāfrikas Republikā) (kodificēta versija) (COM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS))

78

P6_TA(2007)0250
Minimālās prasības cūku aizsardzībai (kodificēta versija) *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai (kodificēta versija) (COM(2006)0669 - C6-0430/2006 - 2006/0224(CNS))

78

P6_TA(2007)0251
Liellopu sugu tīršķirnes vaislinieki (kodificēta versija) *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem (kodificēta versija) (COM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS))

79

P6_TA(2007)0252
Kopienas preču zīme (kodificēta versija) *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par Kopienas preču zīmi (kodificēta versija) (COM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS))

79

P6_TA(2007)0253
Inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošana un tirdzniecība (kodificēta versija) *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par par inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību (kodificēta versija) (COM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS))

80

P6_TA(2007)0254
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu pārbaudes (kodificēta versija) *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm (kodificēta versija) (COM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS))

81

P6_TA(2007)0255
Savstarpējā palīdzība prasījumu piedziņā (kodificēta versija) *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā attiecībā uz zināmiem nodokļiem un citiem pasākumiem (kodificēta versija) (COM(2006)0605 - C6-0409/2006 - 2006/0192(CNS))

81

P6_TA(2007)0256
Eiropas Kopienas un Santomes un Prinsipi Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Kopienas un Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu (COM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

82

P6_TA(2007)0257
Eiropas Kopienas un Kiribati partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par partnerattiecību nolīguma noslēgšanu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses (COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS))

83

P6_TA(2007)0258
Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio imunitāti un privilēģijas
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Mario Borghezio imunitāti un privilēģijas (2006/2304(IMM))

85

P6_TA(2007)0259
Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, nosaukums, noformējums un etiķetēšana ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu, noformējumu un etiķetēšanu (COM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD))

85

P6_TC1-COD(2005)0028
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 19. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89

86

P6_TA(2007)0260
Kaķu un suņu kažokādas ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizliedz laist tirgū un ievest Kopienā vai izvest no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus ar šādām kažokādām (COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD))

86

P6_TC1-COD(2006)0236
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 19. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007, ar ko aizliedz laist tirgū un ievest Kopienā vai izvest no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus ar šādām kažokādām

87

P6_TA(2007)0261
Platjosla
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija rezolūcija par Eiropas politikas izstrādāšanu attiecībā uz platjoslas pakalpojumiem (2006/2273(INI))

87

P6_TA(2007)0262
ES ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar Krieviju
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija rezolūcija par ES ekonomiskajām un tirdzniecības attiecībām ar Krieviju (2006/2237(INI))

95

P6_TA(2007)0263
Konkurences politika 2005. gadā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija rezolūcija par ziņojumu par konkurences politiku 2005. gadā (2007/2078(INI))

105

P6_TA(2007)0264
Sabiedrības “Equitable Life Assurance Society” krīze
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija ieteikums Padomei saistībā ar izmeklēšanas komitejas ziņojumu par sabiedrības “Equitable Life Assurance Society” krīzi

110

P6_TA(2007)0265
Ģimenes dzīve un studijas
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija rezolūcija par reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai Eiropas Savienībā (2006/2276(INI))

112

 

Trešdiena, 2007. gada 20. jūnijs

2008/C 146E/03

PROTOKOLS

119

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Papildu pensijas tiesību pārvedamības uzlabošana ***I (debates)

Eiropas Parlamenta konsultāciju metodes uzlabošana euro zonas paplašināšanas procedūrās — Vienotās valūtas ieviešana Kiprā 2008. gada 1. janvārī * — Vienotās valūtas ieviešana Maltā 2008. gada 1. janvārī * (debates)

Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Balsošanas laiks

Vienota uzturēšanās atļaujas forma trešo valstu pilsoņiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegums un droša glabāšana ***I (balsošana)

Kopienas programma Fiscalis 2013 ***I (balsošana)

Papildu pensijas tiesību pārvedamības uzlabošana ***I (balsošana)

Vienotās valūtas ieviešana Kiprā 2008. gada 1. janvārī * (balsošana)

Vienotās valūtas ieviešana Maltā 2008. gada 1. janvārī * (balsošana)

Galileo (balsošana)

Specifiskas problēmas to tiesību aktu transponēšanā un īstenošanā, kuri attiecas uz valsts iepirkumu, un to saistība ar Lisabonas programmu (balsošana)

Pusceļš Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā (balsošana)

ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (2006. gads) (balsošana)

Eiropas Parlamenta konsultāciju metodes uzlabošana euro zonas paplašināšanas procedūrās (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Parlamenta sastāvs

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Ceļā uz līgumu par ieroču tirdzniecību (debates)

MEDA un finansiālais atbalsts Palestīnai — novērtēšana, īstenošana un kontrole (debates)

Nepilngadīgo likumpārkāpumi — sieviešu, ģimenes un sabiedrības loma (debates)

Stratēģija attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējo dimensiju (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Komiteju un delegāciju sastāvs

Stratēģija attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējo dimensiju (debašu turpināšana)

No sodu reģistriem iegūtās informācijas apmaiņa dalībvalstu starpā * (debates)

Par sasniegto progresu sarunās attiecībā uz pamatlēmumu par rasisma un ksenofobijas apkarošanu (debates)

Patvērums: praktiskā sadarbība, kopējā Eiropas patvēruma sistēmā pieņemto lēmumu kvalitāte (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

132

I PIELIKUMS

134

II PIELIKUMS

145

PIEŅEMTIE TEKSTI

204

P6_TA(2007)0266
Vienota uzturēšanās atļaujas forma trešo valstu pilsoņiem *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija normatīvā rezolūcija par grozīto priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (COM(2006)0110 — C6-0157/2006 — 2003/0218(CNS))

204

P6_TA(2007)0267
Metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegums un droša glabāšana ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu (COM(2006)0636 — C6-0363/2006 — 2006/0206(COD))

208

P6_TC1-COD(2006)0206
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 20. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007 par metāliska dzīvsudraba, cinobra rūdas, dzīvsudraba hlorīda, dzīvsudraba savienojumu un dzīvsudrabu saturošu produktu eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu

209

P6_TA(2007)0268
Kopienas programma “Fiscalis 2013” ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas programmu (“Fiscalis 2013”) nodokļu sistēmu darbības uzlabošanai iekšējā tirgū (COM(2006)0202 — C6-0159/2006 — 2006/0076(COD))

215

P6_TC1-COD(2006)0076
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 20. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2007/EK izveidot Kopienas programmu (“Fiscalis 2013”) nodokļu sistēmu darbības uzlabošanai iekšējā tirgū un ar kuru atceļ Lēmumu Nr. 2235/2002/EK

216

P6_TA(2007)0269
Papildu pensijas tiesību pārvedamības uzlabošana ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par papildu pensijas tiesību pārvedamības uzlabošanu (COM(2005)0507 — C6-0331/2005 — 2005/0214(COD))

216

P6_TC1-COD(2005)0214
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 20. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK par papildu pensijas tiesību pārvedamības uzlabošanu

217

P6_TA(2007)0270
Vienotās valūtas ieviešana Kiprā 2008. gada 1. janvārī *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu par vienotās valūtas ieviešanu Kiprā 2008. gada 1. janvārī (COM(2007)0256 — C6-0151/2007 — 2007/0090(CNS))

224

P6_TA(2007)0271
Vienotās valūtas ieviešana Maltā 2008. gada 1. janvārī *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu par vienotās valūtas ieviešanu Maltā 2008. gada 1. janvārī (COM(2007)0259 — C6-0150/2007 — 2007/0092(CNS))

225

P6_TA(2007)0272
Galileo
Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija rezolūcija par Eiropas Satelītu radionavigācijas programmas (Galileo) finansēšanu saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu un daudzgadu finanšu shēmu 2007.—2013. gadam

226

P6_TA(2007)0273
Publiskā iepirkuma tiesību aktu transponēšana un īstenošana
Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija rezolūcija par publisko iepirkumu tiesību aktu transponēšanas un īstenošanas specifiskām problēmām un to saistību ar Lisabonas programmu (2006/2084(INI))

227

P6_TA(2007)0274
Pusceļš Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija rezolūcija par Tūkstošgades attīstības mērķiem — pusceļš (2007/2103(INI))

232

P6_TA(2007)0275
ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (2006. gads)
Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija rezolūcija par ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbu 2006. gadā (2007/2021(INI))

247

P6_TA(2007)0276
Euro zonas paplašināšana
Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija rezolūcija par apspriežu procesa uzlabošanu ar Eiropas Parlamentu turpmākajās euro zonas paplašināšanas procedūrās

251

 

Ceturtdiena, 2007. gada 21. jūnijs

2008/C 146E/04

PROTOKOLS

253

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Dokumentu iesniegšana

Apropriāciju pārvietojumi

Pārskatīšana saistībā ar valsts līgumu piešķiršanu ***I (debates)

Patērētāju uzticība digitālajai videi (debates)

Oficiāla sveikšana

Patērētāju uzticība digitālajai videi (debašu turpināšana)

Balsošanas laiks

MEDA un finansiālais atbalsts Palestīnai — novērtēšana, īstenošana un kontrole (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Pārskatīšana saistībā ar valsts līgumu piešķiršanu ***I (balsošana)

No sodu reģistriem iegūtās informācijas apmaiņa dalībvalstu starpā * (balsošana)

Reģionālā stratēģija un Āzijas daudzgadu indikatīvā programma (balsošana)

Faktu vākšanas misija Andalūzijas, Valensijas un Madrides reģionos (balsošana)

Ceļā uz līgumu par ieroču tirdzniecību (balsošana)

Nepilngadīgo likumpārkāpumi — sieviešu, ģimenes un sabiedrības loma (balsošana)

Stratēģija attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējo dimensiju (balsošana)

Par sasniegto progresu sarunās attiecībā uz pamatlēmumu par rasisma un ksenofobijas apkarošanu (balsošana)

Patvērums: praktiskā sadarbība, kopējā Eiropas patvēruma sistēmā pieņemto lēmumu kvalitāte (balsošana)

Patērētāju uzticība digitālajai videi (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Padomes kopējo nostāju paziņošana

Sesiju kalendārs

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

Kuba

Cilvēktiesības Etiopijā

Birma

Balsošanas laiks

Kuba (balsošana)

Cilvēktiesības Etiopijā (balsošana)

Birma (balsošana)

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Komiteju un delegāciju sastāvs

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Nākamo sēžu datumi

Sesijas pārtraukšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

267

I PIELIKUMS

269

II PIELIKUMS

281

PIEŅEMTIE TEKSTI

316

P6_TA(2007)0277
MEDA un finansiāls atbalsts Palestīnai — novērtējums, īstenošana un pārbaude
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par MEDA un finansiālu atbalstu Palestīnai — novērtējums, īstenošana un pārbaude (2006/2128(INI))

316

P6_TA(2007)0278
Pārskatīšana saistībā ar valsts līgumu piešķiršanu ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/665/EEK un Direktīvu 92/13/EEK attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes palielināšanu valsts līgumu piešķiršanas jomā (COM(2006)0195 — C6-0141/2006 — 2006/0066(COD))

328

P6_TC1-COD(2006)0066
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 21. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/665/EEK un Direktīvu 92/13/EEK attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes palielināšanu valsts līgumu piešķiršanas jomā

329

P6_TA(2007)0279
No sodu reģistriem iegūtās informācijas apmaiņa dalībvalstu starpā *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija normatīvā rezolūcija par Padomes pamatlēmuma priekšlikumu par to, kā organizējama un īstenojama no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm (COM(2005)0690 — C6-0052/2006 — 2005/0267(CNS))

329

P6_TA(2007)0280
Āzijas daudzgadu indikatīvā programma
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par Komisijas lēmuma projektu, ar ko izveido reģionālo stratēģijas dokumentu 2007.—2013. gadam un Āzijas daudzgadu indikatīvo programmu

337

P6_TA(2007)0281
Faktu vākšanas misija Andalūzijā, Valensijā un Madridē
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par faktu vākšanas misiju Andalūzijā, Valensijā un Madridē Lūgumrakstu komitejas vārdā

340

P6_TA(2007)0282
Ceļā uz ieroču tirdzniecības līgumu
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par Ieroču tirdzniecības līgumu: kopēju starptautisko standartu noteikšana konvencionālo ieroču importam, eksportam un nodošanai

342

P6_TA(2007)0283
Nepilngadīgo noziedzība — sieviešu, ģimenes un sabiedrības loma
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par nepilngadīgo noziedzību — sieviešu, ģimenes un sabiedrības loma (2007/2011(INI))

344

P6_TA(2007)0284
Stratēģija attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējo dimensiju
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu — ārējās dimensijas stratēģija: rīcības plāns Hāgas Programmas īstenošanai (2006/2111(INI))

353

P6_TA(2007)0285
Par sasniegto progresu sarunās attiecībā uz pamatlēmumu par rasisma un ksenofobijas apkarošanu
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija ieteikums Padomei par sarunu norisi saistībā ar pamatlīgumu par rasisma un ksenofobijas apkarošanu (2007/2067(INI))

361

P6_TA(2007)0286
Patvērums: praktiskā sadarbība, kopējā Eiropas patvēruma sistēmā pieņemto lēmumu kvalitāte
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par patvērumu: praktiskā sadarbība, kopējā Eiropas patvēruma sistēmā pieņemto lēmumu kvalitāte (2006/2184(INI))

364

P6_TA(2007)0287
Patērētāju uzticēšanās digitālajai videi
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par patērētāju uzticēšanos digitālajai videi (2006/2048(INI))

370

P6_TA(2007)0288
Kuba
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par Kubu

377

P6_TA(2007)0289
Etiopija
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par situāciju Etiopijā

380

P6_TA(2007)0290
Birma
Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par Birmu

383

 

Trešdiena, 2007. gada 27. jūnijs

2008/C 146E/05

PROTOKOLS

387

SĒDES NORISE

Sesijas atsākšana

Viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos ***I (tiesību akta parakstīšana)

2007. gada 21.-22. jūnija Eiropadomes sanāksme - Vācijas prezidentūras darbības pusgads (ziņojums un paziņojumi pēc debates)

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Parlamenta sastāvs

2007. gada 21.-22. jūnija Eiropadomes sanāksme - Vācijas prezidentūras darbības pusgads (debašu turpināšana)

Nākamo sēžu datumi

Sesijas pārtraukšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

389


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Informācija par balsošanas laiku

Ja nav noteikts citādi, pirms balsošanas referenti rakstiski paziņo Parlamenta priekšsēdētājam par savu pozīciju attiecībā uz grozījumiem.

Parlamenta komiteju abreviatūras

AFET

Ārlietu komiteja

DEVE

Attīstības komiteja

INTA

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

BUDG

Budžeta komiteja

CONT

Budžeta kontroles komiteja

ECON

Ekonomikas un monetārā komiteja

EMPL

Nodarbinātības un sociālo jautājumu komiteja

ENVI

Vides, veselības aizsardzības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ITRE

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

IMCO

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

TRAN

Transporta un tūrisma komiteja

REGI

Reģionālās attīstības komiteja

AGRI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

PECH

Zivsaimniecības komiteja

CULT

Kultūras un izglītības komiteja

JURI

Juridiskā komiteja

LIBE

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

AFCO

Konstitucionālo jautājumu komiteja

FEMM

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PETI

Lūgumrakstu komiteja

Politisko grupu abreviatūras

PPE-DE

Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa

PSE

Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā

ALDE

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa

UEN

Nāciju Eiropas grupa

Verts/ALE

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

GUE/NGL

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa

IND/DEM

Neatkarības/demokrātijas grupa

ITS

Identitātes, tradīciju un suverenitātes grupa

NI

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

LV

 

Top