EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:134:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 134, 2008. gada 31. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 134

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 31. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2008/C 134/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1

2008/C 134/02

Komisijas paziņojums par riska faktoru novērtēšanas rezultātiem un riska samazināšanas stratēģijām šādām vielām: 2-nitrotoluols un 2,4-dinitrotoluols (1)

4


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

2008/C 134/03

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2008. gada 23. maijs) par diviem Komisijas regulu priekšlikumiem, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku (CON/2008/22)

10


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 134/04

Euro maiņas kurss

12

2008/C 134/05

Komisijas paziņojums par 27 dalībvalstu pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, ko piemēro no 2007. gada 1. janvāra(Publicēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) 794/2004 (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.) un Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodi (OV C 273, 9.9.1997., 3. lpp.))

13

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2008/C 134/06

To uzturēšanās atļauju saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp., OV C 192, 18.8.2007., 11. lpp., OV C 271, 14.11.2007., 14. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 31. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

14

2008/C 134/07

To robežšķērsošanas vietu saraksta atjaunināšana, kas minētas 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglementē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OJ C 316, 28.12.2007., 1. lpp.)

16

2008/C 134/08

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 22. lpp., OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 38. lpp.) atjaunināšana

19

2008/C 134/09

Francijas izdarītais grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās, kas uzliktas attiecībā uz regulārās gaisa satiksmes pakalpojumiem maršrutā Renna–Milūza (1)

20


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 134/10

Valsts atbalsts — Spānija — Valsts atbalsts C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) — Ciudad de la Luz kinostudijas komplekss, Alikante — Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu (1)

21

2008/C 134/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

40

2008/C 134/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5173 — STM/NXP/JV) (1)

41

2008/C 134/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5176 — CVC/Schuitema) (1)

42

 

CITI AKTI

 

Komisija

2008/C 134/14

Atzinums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam — Dalībvalsts iesniegts pieprasījums

43


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top