EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:111:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 111, 2008. gada 06. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 111

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 6. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Parlaments
Padome

2008/C 111/01

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums (2008. gada 23. aprīlis) par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai (1)

1


 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2008/C 111/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

8


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 111/03

Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinansēšanas operācijām: 4,26 % 2008. gada 1. maijs — Euro maiņas kurss

9

2008/C 111/04

Euro maiņas kurss

10

2008/C 111/05

Eiropas Kopienu migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma Administratīvā komisija — Valūtu konversijas kursi saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72

11

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2008/C 111/06

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

13

2008/C 111/07

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

18

2008/C 111/08

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

22

2008/C 111/09

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

25

2008/C 111/10

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/23/EK īstenošanu par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām īstenošanu (1)

26

2008/C 111/11

Komisijas paziņojums saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu — Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību noteikšana attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi starp Ostravu (OSR) un Briseli (BRU) (1)

42

2008/C 111/12

Komisijas paziņojums saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu — Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību noteikšana attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi starp Ostravu (OSR) un Amsterdamu (AMS) (1)

43

2008/C 111/13

Komisijas paziņojums saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu — Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību noteikšana attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi starp Ostravu (OSR) un Londonu (LTN) (1)

44


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2008/C 111/14

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saistībā ar “Iespēju” darba programmu, kas iekļauta EK Septītajā pamatprogrammā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem

45

 

Eiropas Vides aģentūra

2008/C 111/15

Aicinājums pieteikties uz Eiropas Vides aģentūras (EVA) Zinātniskās komitejas 2008. gada ekspertu vietām

46

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 111/16

Paziņojums par dažu antidempinga pasākumu gaidāmo termiņa izbeigšanos

50

 

CITI AKTI

 

Komisija

2008/C 111/17

Grozījuma pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

51


 

Labojumi

2008/C 111/18

Labojumu verbālprocess — Lisabonas Līgumam, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un kas parakstīts Lisabonā, 2007. gada 13. decembrī(OV C 306, 17.12.2007.)

56


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top