EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:057:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 57, 2008. gada 01. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 57

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 1. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2008/C 057/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1

2008/C 057/02

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

3

2008/C 057/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4987 — IBM/Cognos) (1)

4


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 057/04

Euro maiņas kurss

5

2008/C 057/05

Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2007. gada 26. oktobra sanāksmē par lēmuma projektu Lietā COMP/38.432 — Profesionālai lietošanai paredzētas videolentes

6

2008/C 057/06

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums Lietā COMP/38.432 — Profesionālai lietošanai paredzētas videolentes (atbilstoši Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmuma 2001/462/EK, EOTK 15. un 16. pantam par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.)

7

2008/C 057/07

Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2007. gada 16. novembra sanāksmē par lēmuma projektu Lietā COMP/38.432 — Profesionālai lietošanai paredzētas videolentes

9

2008/C 057/08

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2007. gada 20. novembris) par izmeklēšanas procedūru saskaņā ar EK līguma 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/38.432 — Profesionālai lietošanai paredzētas videolentes) (paziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5469, galīgā redakcija)  (1)

10

2008/C 057/09

Komisijas Paziņojums par finanšu resursu paredzamo pieejamību, lai piešķirtu restrukturizācijas atbalstu 2008./2009. tirdzniecības gadā, īstenojot Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā

13

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2008/C 057/10

Dalībvalstu lēmumu par darbības licenču piešķiršanu vai anulēšanu publikācija saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu 13. panta 4. punktu (1)

14

2008/C 057/11

Regulēto tirgu saraksts ar piezīmēm un valsts noteikumi, ar kuriem īsteno attiecīgās prasības, kas paredzētas IPD (Padomes Direktīva 93/22/EEK)

21


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Cedefop

2008/C 057/12

Atklāts aicinājums iesniegt priekšlikumus — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 — ReferNet — Eiropas profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzziņu un pieredzes apmaiņas tīkls

28

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 057/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision) (1)

30

 

CITI AKTI

 

Komisija

2008/C 057/14

To uzturēšanās atļauju saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp., OV C 192, 18.8.2007., 11. lpp., OV C 271, 14.11.2007., 14. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

31

2008/C 057/15

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 22. lpp., OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp.) atjaunināšana

38

2008/C 057/16

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

39


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top