Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:044:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 44, 2008. gada 16. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 44

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 16. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

439. plenārā sesija 2007. gada 24. un 25. oktobrī

2008/C 044/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata — Eiropas pētniecības telpa: jaunas perspektīvas”COM(2007) 161 galīgā redakcija

1

2008/C 044/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai ar ko izveido kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās iniciatīvas īstenošanai (IMI kopuzņēmums)”COM(2007) 241 galīgā redakcija

11

2008/C 044/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regula, ar ko izveido “ARTEMIS kopuzņēmumu” iegulto datorsistēmu jomā uzsāktās kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas īstenošanai”COM(2007) 243 galīgā redakcija — 2007/0088 (CNS)

15

2008/C 044/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean SkyCOM(2007) 315 galīgā redakcija — 2007/0118 (CNS)

19

2008/C 044/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu ENIACCOM(2007) 356 galīgā redakcija — 2007/0122 (CNS)

22

2008/C 044/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma projekts par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, to tālākpārdošanu un maiņu”COM(2007) 303 galīgā redakcija — 2007/0113 (COD)

27

2008/C 044/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai attiecībā uz neautomātiskiem svariem” (kodificēta versija) COM (2007) 446 galīgā redakcija — 2007/0164 (COD)

33

2008/C 044/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem” (kodificēta versija) COM (2007) 451 galīgā redakcija — 2007/0162 (COD)

33

2008/C 044/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto radiotraucējumu novēršanu (elektromagnētiskā savietojamība)” (kodificēta versija) COM (2007) 462 galīgā redakcija — 2007/0166 (COD)

34

2008/C 044/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — Biodegvielu nozares progresa ziņojums par sasniegumiem biodegvielu un citu atjaunojamo degvielu ražošanā un izmantošanā Eiropas Savienības dalībvalstīs”COM(2006) 845 galīgā redakcija

34

2008/C 044/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — rezultāti, kas gūti, pārskatot Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai”COM(2007) 19 galīgā redakcija

44

2008/C 044/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK attiecībā uz konkrētu noteikumu piemērošanu Igaunijā”COM(2007) 411 galīgā redakcija — 2007/0141 (COD)

49

2008/C 044/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām”COM(2007) 480 galīgā redakcija — 2007/0174 (COD)

50

2008/C 044/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pielāgošana saskaņā ar regulatīvu kontroles procedūru. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 95/50/EK attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām”COM (2007) 509 galīgā redakcija — 2007/0184 (COD)

52

2008/C 044/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 99/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK”COM(2007) 18 galīgā redakcija — 2007/0019 (COD)

53

2008/C 044/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kompensācijas pabalstu pilnveidošana mazāk attīstītiem reģioniem laika posmā pēc 2010. gada”

56

2008/C 044/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “KLP “veselības pārbaude” un perspektīvas pēc 2013. gada”

60

2008/C 044/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Klimata pārmaiņas un Lisabonas stratēģija”

69

2008/C 044/19

Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas atzinums par tematu “Kreditēšana un sociālā atstumtība labklājības sabiedrībā”

74

2008/C 044/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Uzņēmēju domāšanas veids un Lisabonas stratēģija”

84

2008/C 044/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kopienas imigrācijas un sadarbības ar izcelsmes valstīm politika attīstības veicināšanai”

91

2008/C 044/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā”COM(2007) 46 galīgā redakcija — 2007/0020 (COD)

103

2008/C 044/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā”COM(2007) 159 galīgā redakcija — 2007/0054 (COD)

106

2008/C 044/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Nepieļaujama izturēšanās pret vecāka gadagājuma cilvēkiem”

109

2008/C 044/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK attiecībā uz īpaša nodokļu režīma koriģēšanu gāzeļļai, ko izmanto par degvielu komerciāliem mērķiem, un nodokļu sistēmas saskaņošanu bezsvina benzīnam un gāzeļļai, ko izmanto par degvielu”COM(2007) 52 galīgā redakcija

115

2008/C 044/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz dažiem pārejas perioda noteikumiem saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa likmi”COM(2007) 381 galīgā redakcija — {SEC(2007)910}

120

2008/C 044/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Horvātija ceļā uz pievienošanos ES”

121


LV

 

Top