Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:314:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 314, 2007. gada 22. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 314

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 22. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Padome

2007/C 314/01

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija (2007. gada 25. maijs) “Vienlīdzīgu iespēju radīšana visiem jauniešiem — pilnīga sociālā līdzdalība”

1

 

IETEIKUMI

 

Padome

2007/C 314/02

Padomes ieteikums (2007. gada 6. decembris) attiecībā uz Policijas un drošības iestāžu rokasgrāmatu par sadarbību lielu starptautiska mēroga pasākumu laikā

4


 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 314/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4848 — Basell/Lyondell) (1)

22

2007/C 314/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4860 — HRE/DEPFA) (1)

22

2007/C 314/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4969 — DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Möbel) (1)

23

2007/C 314/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4806 — DSB/First/Öresundståg) (1)

23


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Padome

2007/C 314/07

Padomē sanākušo Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi (2007. gada 25. maijs) par Eiropas sadarbības nākotnes izredzēm jaunatnes politikas jomā

24

 

Komisija

2007/C 314/08

Euro maiņas kurss

27

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2007/C 314/09

Eiropas Komisijas paziņojums Padomes direktīvas realizēšanas ietvaros 93/42/EEK (1)

28

2007/C 314/10

Grozījums, ko Francija izdara sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās, kas noteiktas attiecībā uz regulāriem gaisa pārvadājumiem maršrutos starp Ažaksjo, Bastiā, Kalvī un Fižarī, no vienas puses, un Marseļu, Nicu un Parīzi (Orlī), no otras puses (1)

36


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2007/C 314/11

GR-Elliniko: Regulāru gaisa satiksmes maršrutu ekspluatācija — Uzaicinājums uz konkursu par līgumiem attiecībā uz trīs regulāru gaisa satiksmes maršrutu ekspluatāciju saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, ko izdevusi Grieķijas Republika atbilstoši Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d) apakšpunktam

37

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 314/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4959 — Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

40

2007/C 314/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4986 — EQT V/Securitas Direct) (1)

41

 

CITI AKTI

 

Padome

2007/C 314/14

Paziņojums personām, grupām un organizācijām, kas iekļautas sarakstā, kurš minēts 2. panta 3. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (skat. Padomes 2007. gada 20. decembra Lēmuma 2007/871/KĀDP pielikumu)

42

 

Komisija

2007/C 314/15

Anulēšanas pieteikuma publikācija saskaņā ar 12. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

44

2007/C 314/16

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

46


 

Labojumi

2007/C 314/17

Labojums aicinājumā pieteikties Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) Zinātniskās komitejas locekļa amatam (OV C 307, 18.12.2007.)

52


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top