EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:309:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 309, 2007. gada 19. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 309

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 19. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Revīzijas palāta

2007/C 309/01

Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

1

2007/C 309/02

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (bij. Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs) 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

6

2007/C 309/03

Ziņojums par Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

13

2007/C 309/04

Ziņojums par Saprātīgas enerģētikas izpildaģentūras 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

18

2007/C 309/05

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

24

2007/C 309/06

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

29

2007/C 309/07

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

34

2007/C 309/08

Ziņojums Par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

40

2007/C 309/09

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

47

2007/C 309/10

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

55

2007/C 309/11

Ziņojums par Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

62

2007/C 309/12

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

67

2007/C 309/13

Ziņojums par Eiropas GNSS Uzraudzības iestādes 2006. finanšu gada pārskatu, ar Iestādes atbildēm

72

2007/C 309/14

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Iestādes atbildēm

80

2007/C 309/15

Ziņojums par Eiropas Arodizglītības attīstības centra 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Centra atbildēm

86

2007/C 309/16

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Centra atbildēm

94

2007/C 309/17

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Centra atbildēm

99

2007/C 309/18

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Akadēmijas atbildēm

105

2007/C 309/19

Ziņojums par Eurojust 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Eurojust atbildēm

111

2007/C 309/20

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Fonda atbildēm

116

2007/C 309/21

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Fonda atbildēm

122

2007/C 309/22

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Centra atbildēm

128

2007/C 309/23

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Biroja atbildēm

135

2007/C 309/24

Ziņojums par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja 2006. finanšu gada pārskatiem, ar Biroja atbildēm

141


 

Labojumi

2007/C 309/25

Labojums Revīzijas palātas Gada pārskatā par budžeta izpildi 2006. finanšu gadā, ar iestāžu atbildēm (OV C 273, 15.11.2007.)

147


LV

 

Top