Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:304:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 304, 2007. gada 15. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 304

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 15. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2007/C 304/01

Eiropas Centrālās bankas ieteikums (2007. gada 29. novembris) — Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējo revidentu (ECB/2007/17)

1


 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 304/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4872 — Eurovia/Compagnie Signature/JV) (1)

2

2007/C 304/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4914 — Carlyle/Sequa) (1)

2

2007/C 304/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4906 — CPI Europe Fund/Corpus/Real Estate Portfolio) (1)

3

2007/C 304/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4953 — Sony Ericsson/Motorola/UIQ) (1)

3

2007/C 304/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4923 — Avnet/Acal IT Solutions) (1)

4

2007/C 304/07

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

5


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 304/08

Euro maiņas kurss

7

2007/C 304/09

Programmas “Jaunatne darbībā” (2007.-2013. gads) norādījumu publicēšana stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī

8

2007/C 304/10

Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevējas komitejas atzinums, kas sniegts tās 429. sanāksmē 2007. gada 9. jūlijā par lēmuma projektu lietā COMP/E-2/39.143 — Opel

11

2007/C 304/11

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/E-2/39.143 — Opel (atbilstoši Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmuma 2001/462/EK, EOTK 15. un 16. pantam par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.)

12

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2007/C 304/12

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

13

2007/C 304/13

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

15

2007/C 304/14

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

21


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 304/15

Paziņojums uzņēmējiem — Ķīnas izcelsmes tekstilizstrādājumu un apģērbu imports Kopienā 2008. gadā

25

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 304/16

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4765 — Symantec/Huawei/JV) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

29


 

2007/C 304/17

Paziņojums

30


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top