EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:291:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 291, 2007. gada 05. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 291

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 5. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Centrālā Banka

2007/C 291/01

Eiropas Centrālās Bankas atzinums (2007. gada 14. novembris) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku (CON/2007/35)

1


 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 291/02

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

5


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 291/03

Euro maiņas kurss

9

2007/C 291/04

Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevējas komitejas atzinums, kas sniegts tās 429. sanāksmē 2007. gada 9. jūlijā par lēmuma projektu lietā COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler

10

2007/C 291/05

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler (saskaņā ar 15. un 16. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā (2001/462/EK, EOTK) par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.)

11


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2007/C 291/06

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus — EACEA/34/07 lai īstenotu Erasmus Mundus ārējās sadarbības ietvaru 2008./2009. akadēmiskajā studiju gadā — Kopienas rīcības programma sadarbības veicināšanai starp augstākās izglītības iestādēm un ES dalībvalstu un trešo valstu studentu, pētnieku un akadēmiskā personāla apmaiņai

12

 

CITI AKTI

 

Komisija

2007/C 291/07

Grozījumu pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

14


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top