EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:271:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 271, 2007. gada 14. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 271

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 14. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 271/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) (1)

1

2007/C 271/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) (1)

1

2007/C 271/03

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

2


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Padome

2007/C 271/04

Padomes lēmums (2007. gada 8. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Valdes locekļus un locekļu aizstājējus

4

 

Komisija

2007/C 271/05

Euro maiņas kurss

8

2007/C 271/06

Komisijas paziņojums attiecībā uz piemērošanas datumu izcelsmes noteikumu protokoliem, kuri paredz diagonālo kumulāciju starp Kopienu, Alžīriju, Ēģipti, Farēru salām, Islandi, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Maroku, Norvēģiju, Šveici (ieskaitot Lihtenšteinu), Sīriju, Tunisiju, Turciju un Rietumkrastu un Gazas sektoru

9

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2007/C 271/07

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/9/EK īstenošanu par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai īstenošanu (1)

11

2007/C 271/08

To uzturēšanās atļauju saraksta (OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp., OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

14

2007/C 271/09

To robežšķērsošanas punktu saraksta (OV C 247, 13.10.2006., 25. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 9. lpp.) atjaunināšana, kas minēti 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

15


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 271/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

16


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top