EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:169:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 169, 2007. gada 21. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 169

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 21. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi, nostādnes un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Komisija

2007/C 169/01

Komisijas Atzinums — 2007. gada 19. jūlijs par Francijas Dampierre kodolspēkstacijas radioaktīvo atkritumu apglabāšanas grozīto plānu saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu

1

 

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

2007/C 169/02

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums pēc Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Itālijas Republikas, Somijas Republikas, Portugāles Republikas, Rumānijas un Zviedrijas Karalistes ierosmes, paredzot pieņemt Padomes lēmumu par to, lai izvērstu pārrobežu sadarbību, jo īpaši terorisma un pārrobežu noziedzības apkarošanā

2


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 169/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4646 — AXA/Banca Monte dei Paschi di Siena/JV) (1)

15

2007/C 169/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4728 — Red & Black/Valentino Fashion Group) (1)

15


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

2007/C 169/05

Lēmums

16

 

Komisija

2007/C 169/06

Euro maiņas kurss

17

 

DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

2007/C 169/07

Informācija, ko sniedz dalībvalstis par valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1628/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts reģionālajam ieguldījumu atbalstam (1)

18

2007/C 169/08

Informācija, ko paziņojušas dalībvalstis par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam (1)

26


 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Padome

2007/C 169/09

Atklāts konkurss — Eiropas sadarbība zinātnes un tehnisko pētījumu jomā (COST)

27

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 169/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services) (1)

29

2007/C 169/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4748 — T-Mobile/Orange Netherlands) (1)

30


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top