EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:168:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 168, 2007. gada 20. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 168

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 20. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

435. plenārajā sesijā 2007. gada 25. un 26. aprīlī

2007/C 168/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pievienotās vērtības radīšanas un piegādes ķēdes attīstība Eiropā un pasaulē”

1

2007/C 168/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas lielpilsētu teritorijas — sociālā un ekonomiskā ietekme uz Eiropas nākotni”

10

2007/C 168/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Teritoriālās attīstības programma”

16

2007/C 168/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums — Ziņojums par konkurences politiku 2005. gadā”SEC(2006) 761 galīgā redakcija

22

2007/C 168/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido pamatnostādnes augsnes aizsardzībai un groza Direktīvu 2004/35/EK”COM (2006) 232 galīgā redakcija — 2006/0086 (COD)

29

2007/C 168/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu:

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pārtikas fermentiem un par Padomes Direktīvas 83/417/EEK, Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999, Direktīvas 2000/13/EK un Padomes Direktīvas 2001/112/EK grozījumiem”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par aromatizētājiem un dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem, un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1576/89, Padomes Regulas (EEK) Nr. 1601/91, Regulas (EK) Nr. 2232/96 un Direktīvas 2000/13/EK grozījumiem”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pārtikas piedevām”COM(2006) 423 galīgā redakcija — 2006/0143 (COD) — COM(2006) 425 galīgā redakcija — 2006/0144 (COD) — COM(2006) 427 galīgā redakcija — 2006/0147 (COD) — COM(2006) 428 galīgā redakcija — 2006/0145 (COD)

34

2007/C 168/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — Par ilgtspējības īstenošanu ES zivsamniecības nozarē, izmantojot maksimāli iespējamo ilgtspējīgo daudzumu”COM(2006) 360 galīgā redakcija

38

2007/C 168/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizliedz laist tirgū un ievest Kopienā vai izvest no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus ar šādām kažokādām”COM(2006) 684 galīgā redakcija — 2006/0236 (COD)

42

2007/C 168/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu”COM (2006) 636 galīgā redakcija — 2006/0206 (COD)

44

2007/C 168/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm”COM(2006) 815 galīgā redakcija — 2006/0271 (CNS)

47

2007/C 168/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām”COM(2006) 275 galīgā redakcija

50

2007/C 168/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES kopīga ostu politika”

57

2007/C 168/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Kravu pārvadājumu loģistika Eiropā — ilgtspējīgas mobilitātes izšķirošais faktors”COM(2006) 336 galīgā redakcija

63

2007/C 168/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Mazās kabotāžas veicināšanas programmas termiņa vidusposma pārskatīšana” [COM(2003) 155 galīgā redakcija] COM(2006) 380 galīgā redakcija

68

2007/C 168/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību”COM(2006) 569 galīgā redakcija — 2006 (0182 (COD))

71

2007/C 168/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 97/67/EK attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi”COM(2006) 594 galīgā redakcija — 2006/0196 (COD)

74

2007/C 168/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Transports pilsētu un lielpilsētu teritorijās”

77

2007/C 168/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Velotransporta pārrobežu satiksmes veicināšana”

86


LV

 

Top