Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:161:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 161, 2007. gada 13. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 161

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 13. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

434. plenārajā sesijā, kas notika 2007. gada 14. un 15. martā

2007/C 161/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Iedzīvotāju novecošanas ietekme uz ekonomiku un budžetu”

1

2007/C 161/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par nepieciešamību izveidot savstarpēji koordinētu stratēģiju, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas”COM(2006) 254 galīgā redakcija — 2006/0076 (COD)

8

2007/C 161/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja “Mājoklis un reģionālā politika”

17

2007/C 161/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai” (Pārstrādāta versija) COM(2006) 760 galīgā redakcija — 2006/0253 (CNS)

23

2007/C 161/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Kopienā reģistrētu smago kravas transportlīdzekļu modernizēšanu, aprīkojot tos ar spoguļiem”COM(2006) 570 galīgā redakcija — 2006/0183 (COD)

24

2007/C 161/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Tehnoloģijas institūta izveidi”COM(2006) 604 galīgā redakcija/2 — 2006/0197 (COD)

28

2007/C 161/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauku un priekšējā stikla tīrītājiem” (Kodificēta versija) COM(2006) 651 galīgā redakcija — 2006/0216 (COD)

35

2007/C 161/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem” (Kodificēta versija) COM(2006) 662 galīgā redakcija — 2006/0221 (COD)

36

2007/C 161/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām” (Kodificēta versija) COM(2006) 667 galīgā redakcija — 2006/0219 (COD)

37

2007/C 161/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtu” (Kodificēta versija) COM(2006) 670 galīgā redakcija — 2006/0225 (COD)

38

2007/C 161/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību” (Kodificēta versija) COM(2006) 692 galīgā redakcija — 2003/0099(COD)

39

2007/C 161/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīvu 71/304/EEK par ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību saistībā ar valsts [būvdarbu] pasūtījumu līgumiem un attiecībā uz valsts [būvdarbu] pasūtījumu līgumu piešķiršanu līgumslēdzējiem, kas veic darbību ar aģentūru vai filiāļu starpniecību”COM (2006) 748 galīgā redakcija — 2006/0249 (COD)

40

2007/C 161/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm” (Kodificēta versija) COM(2006) 812 galīgā redakcija — 2006/0264 (COD)

44

2007/C 161/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “25 akti, kuri steidzami jāpielāgo Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumam 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2006. gada 17. jūlija Lēmumu 2006/512/EK”COM(2006) 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 galīgā redakcija

45

2007/C 161/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru nosaka Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai”COM(2006) 373 galīgā redakcija — 2006/0132 (COD)

48

2007/C 161/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 68/89/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz neapstrādāto kokmateriālu klasifikāciju”COM(2006) 557 galīgā redakcija — 2006/0178 (COD)

53

2007/C 161/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Dzīvnieku labturību apliecinošs marķējums”

54

2007/C 161/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un nosaka XI pielikuma saturu”COM(2006) 7 galīgā redakcija. — 2006/0008 (COD)

61

2007/C 161/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ģimene un demogrāfiskās izmaiņas”

66

2007/C 161/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (kodificēta versija)”COM(2006) 657 galīgā redakcija

75

2007/C 161/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Zaļā grāmata — Eiropas Savienības pilsoņu diplomātiskā un konsulārā aizsardzība trešās valstīs”COM(2006) 712 galīgā redakcija

75

2007/C 161/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums — Kopienas Lisabonas programmas īstenošana: Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi Eiropas Savienībā”COM(2006) 177 galīgā redakcija

80

2007/C 161/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja Atzinums par tematu “Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — Eiropas dinamisma saglabāšana — ilgtspējīga attīstība mūsu kontinentā — Eiropas Komisijas 2001. gadā publicētās Transporta baltās grāmatas vidusposma pārskats”COM(2006) 314 galīgā redakcija

89

2007/C 161/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu”COM(2006) 576 galīgā redakcija — 2006/0187 (COD)

97

2007/C 161/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko konkurences noteikumus attiecina uz pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem”COM(2006) 722 galīgā redakcija — 2006/0241 (COD)

100


LV

 

Top