EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:160:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 160, 2007. gada 13. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 160

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 13. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi, nostādnes un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2007/C 160/01

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2007. gada 5. jūlijs) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu Regulu (EK) Nr. 974/98 attiecībā uz euro ieviešanu Kiprā, priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu Regulu (EK) Nr. 974/98 attiecībā uz euro ieviešanu Maltā, par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Kiprai, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Maltai (CON/2007/19)

1

2007/C 160/02

Eiropas Centrālās bankas Atzinums — 2007. gada 5. jūlijs pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par Starpvaldību Konferences sasaukšanu, lai izstrādātu Līgumu, ar ko groza pašreizējos Līgumus (CON/2007/20)

2


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 160/03

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

5

2007/C 160/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4572 — Vinnolit/Ineos CV's Specialty PVC Business) (1)

12


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 160/05

Euro maiņas kurss

13


 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Personāla atlases birojs

2007/C 160/06

Grozījumi paziņojumā par konkursu EPSO/AD/95/07 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 103 A, 8.5.2007.)

14

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Komisija

2007/C 160/07

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

15

2007/C 160/08

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

19


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top