EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:145:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 145, 2007. gada 30. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 145

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 30. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi, nostādnes un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Padome

2007/C 145/01

Padomes Rezolūcija — 2007. gada 25. jūnijs par jaunu Kopienas Stratēģiju attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību darbā (2007.-2012.)

1


 

II   Informācija

 

KOPĪGAS DEKLARĀCIJAS

 

Eiropas Parlaments
Padome
Komisija

2007/C 145/02

Kopīgā deklarācija par koplēmuma procedūras praktiskajiem aspektiem (EK līguma 251. pants)

5

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 145/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4693 — Veolia/Sulo) (1)

10

2007/C 145/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm) (1)

10

2007/C 145/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare) (1)

11

2007/C 145/06

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

12


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 145/07

Euro maiņas kurss

14

 

DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

2007/C 145/08

Saistoša izziņa par tarifu

15

2007/C 145/09

Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes Direktīvas 90/396/EEK īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo īstenošanu (1)

20


 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 145/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

31


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top