EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:093:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 93, 2007. gada 27. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 93

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 27. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

432. plenārā sesija 2006. gada 17. un 18. janvāra

2007/C 093/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam izveidot Kopienas programmu (“Fiscalis 2013”) nodokļu sistēmu darbības uzlabošanai iekšējā tirgū”COM(2006)202 galīgā redakcija — 2006/0076 (COD)

1

2007/C 093/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ATZINUMS par tematu “Struktūrpolitikas īstenošanas sekas un ietekme uz Eiropas Savienības kohēziju”

6

2007/C 093/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Direktīvai par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā attiecībā uz zināmiem nodokļiem un citiem pasākumiem”COM(2006) 605 galīgā redakcija — 2006/0192 (CNS)

15

2007/C 093/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/665/EEK un Direktīvu 92/13/EEK attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes palielināšanu valsts līgumu piešķiršanas jomā”COM(2006) 195 galīgā redakcija/2 — 2006/0066 (COD)

16

2007/C 093/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/49/EK un Direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz procedūras noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, kas piemērojami, veicot piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē”COM(2006) 507 galīgā redakcija — 2006/0166 (COD)

22

2007/C 093/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pārskats par vienoto tirgu”

25

2007/C 093/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ATZINUMS par tematu “Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveido shēmu, lai kompensētu papildu izmaksas, kuras radušās Azoru salu, Madeiras, Kanāriju salu, Francijas Gviānas un Reinjonas departamentu zvejniecības produktu tirdzniecībā 2007.—2013. gadā”COM(2006) 740 galīgā redakcija — 2006/0247 (CNS)

31

2007/C 093/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti”

32

2007/C 093/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Veicināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem — Eiropas Savienības ieguldījums nolūkā īstenot programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai pasaulē””COM(2006) 249 galīgā redakcija

38

2007/C 093/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes direktīvu 89/391/EEK, tās atsevišķās direktīvas un Padomes Direktīvu 83/477/EEK, 91/383/EEK, 92/29/EEK un 94/33/EK ar mērķi vienkāršot un racionalizēt ziņojumus par praktisko īstenošanu”COM (2006) 390 galīgā redakcija — 2006/0127 (COD)

42

2007/C 093/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas sabiedrības faktiskā stāvokļa novērtēšana”

45


LV

 

Top