EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:086:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 86, 2007. gada 20. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 86

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 20. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi, nostādnes un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2007/C 086/01

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2007. gada 13. aprīlis) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku (CON/2007/9)

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 086/02

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

3

2007/C 086/03

Grozījuma pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

7

2007/C 086/04

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

12


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 086/05

Euro maiņas kurss

17

 

DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

2007/C 086/06

Ostas, kur ir atļauta tādu saldētu zivju izkraušana vai pārkraušana citā kuģī, kuras trešo valstu zvejas kuģi nozvejojuši ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības konvencijas apgabalā

18

2007/C 086/07

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību

20


 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2007/C 086/08

Uzaicinājums iesniegt enerģētikas nozares priekšlikumus saskaņā ar “Intelligent Energy — Europe” darba programmu (Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumi 1639/2006/EC un OJ L 310, 11.11.2006., 15. lpp.)

21

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 086/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4655 — Gilde/Parcom/Nedschroef) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

22


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top