Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:325:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 325, 2006. gada 30. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 325

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 30. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Komiteja 431. plenārajā sesijā, kas notika 2006. gada 13. un 14. decembrī

2006/C 325/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu xxx/2006 par pediatrijā lietojamām zālēm, un grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 1768/92, Direktīvā 2001/20/EK, Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) Nr. 726/2004”COM (2006) 640 galīgā redakcija — 2006/0207 (COD)

1

2006/C 325/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/38/EK attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem”COM(2006) 739 galīgā redakcija — 2006/0245 (CNS)

2

2006/C 325/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums— par tematu “ES un valstu administrāciju īstenotā prakse un savstarpējā saikne”

3

2006/C 325/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums — Atjauninātā ES tūrisma politika: veidojot spēcīgāku Eiropas tūrisma partnerību”COM(2006) 134 galīgā redakcija

11

2006/C 325/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas potenciāla atbrīvošana un stiprināšana pētniecības, izstrādes un inovācijas jomā”

16

2006/C 325/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju” (Kodificēta versija) COM(2006) 556 galīgā redakcija — 2006/0175 (COD)

28

2006/C 325/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropas vīna ražošanas nozari”COM(2006) 319 galīgā redakcija

29

2006/C 325/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)”COM (2006) 237 galīgā red. -2006/0082 (CNS)

35

2006/C 325/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. …/… par uzturvērtības un veselības norādēm pārtikai”COM(2006) 607 galīgā redakcija — 2006/0195 (COD)

37

2006/C 325/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. …/… par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai”COM(2006) 606 galīgā redakcija — 2006/0193 (COD)

40

2006/C 325/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 404/93, (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) 247/2006 attiecībā uz banānu nozari”COM(2006) 489 galīgā redakcija — 2006/0173 (CNS)

41

2006/C 325/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, un Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71”COM(2005) 676 galīgā redakcija — 2005/0258 (COD)

43

2006/C 325/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Brīvprātīga darbība: tās loma Eiropas sabiedrībā un tās ietekme”

46

2006/C 325/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par partnerības izaugsmei un nodarbinātībai īstenošanu — Veidot Eiropu par izcilības paraugu uzņēmumu sociālās atbildības jomā”COM(2006) 136 galīgā redakcija

53

2006/C 325/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Bērni — vardarbības ģimenē netieši upuri”

60

2006/C 325/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums: Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām”COM(2006) 367 galīgā redakcija

65

2006/C 325/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2201/2003 attiecībā uz piekritību un nosaka laulības lietās piemērojamās tiesības”COM(2006) 399 galīgā redakcija

71

2006/C 325/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par piegādes ķēdes aizsardzības paaugstināšanu”COM(2006) 79 galīgā redakcija — 2006/0025 (COD)

73

2006/C 325/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par tematu i2010 e-pārvaldības rīcības plāns: paātrināt e-pārvaldību Eiropā par labu visiem”COM(2006) 173 galīgā redakcija

78

2006/C 325/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2006/…/EK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem”COM (2006) 646 galīgā redakcija — 2006/0210 (COD)

82

2006/C 325/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā”COM(2006) 645 galīgā redakcija– 2006/0209 (COD)

83


LV

 

Top