Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:318:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 318, 2006. gada 23. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 318

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 23. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

429. plenārajāsesijā, 2006. gada 13. un 14. septembrī

2006/C 318/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Ilgtspējīga attīstība kā rūpniecības pārmaiņu virzītājspēks”

1

2006/C 318/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Rūpniecisko pārmaiņu teritoriālā pārvaldība: sociālo partneru loma un konkurētspējas un inovācijas pamatprogrammas ieguldījums”

12

2006/C 318/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “IT atbalstītas mūžizglītības ieguldījums Eiropas konkurētspējā, rūpniecības pārmaiņās un sociālā kapitāla attīstībā”

20

2006/C 318/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Pakalpojumi un Eiropas ražošanas nozares: mijiedarbība un ietekme uz nodarbinātību, konkurētspēju un ražīgumu”

26

2006/C 318/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi”COM(2006) 91 galīgā redakcija — 2006/0033 (COD)

38

2006/C 318/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akcionāru balsstiesību izmantošanu sabiedrībās, kuru juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuru akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2004/109/EK”COM (2005) 685 galīgā redakcija — 2005/0265 (COD)

42

2006/C 318/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem pamatinformācijas par pirktspējas paritātēm sniegšanai un to aprēķināšanai un izplatīšanai”COM(2006) 135 galīgā redakcija — 2006/0042 (COD)

45

2006/C 318/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma priekšlikums par elektronisku vidi muitā un tirdzniecībā”COM(2005) 609 galīgā redakcija — 2005/0247 (COD)

47

2006/C 318/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Kopienas Lisabonas programmas ieviešana: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū un par Direktīvas 97/7/EK, 2000/12/EK un 2002/65/EK grozīšanu”COM (2005) 603 galīgā redakcija — 2005/0245 (COD)

51

2006/C 318/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Romas I regula)”COM (2005) 650 galīgā redakcija — 2005/0261 (COD)

56

2006/C 318/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisiju un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta informācijai, ar ko groza Direktīvu 72/306/EEK un Direktīvu …/…/EK”COM(2005) 683 galīgā redakcija — 2005/0282 (COD)

62

2006/C 318/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Sociālais tūrisms Eiropā”

67

2006/C 318/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku”COM(2006) 66 galīgā redakcija — 2006/0020 (COD)

78

2006/C 318/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli”COM(2006) 93 galīgā redakcija — 2006/0031 (COD)

83

2006/C 318/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par pilsētvides tematisko stratēģiju”COM(2005) 718 galīgā redakcija — (SEC(2006) 16)

86

2006/C 318/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Lauksaimniecības nākotnes perspektīvas īpaši nelabvēlīgu dabas apstākļu ietekmētos reģionos (kalnu, salu un visattālākos reģionos)”

93

2006/C 318/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu risināšana — pilsoniskās sabiedrības loma”

102

2006/C 318/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Dzīvnieku liemeņu iznīcināšana un dzīvnieku blakusproduktu izmantošana”

109

2006/C 318/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai kas nosaka īpašus pasākumus, lai veicinātu zīdtārpiņu audzēšanu” (kodificētā versija) COM(2006) 4 galīgā redakcija — 2006/0003 (CNS))

114

2006/C 318/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK, kas attiecas uz dažu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem”COM(2006) 69 galīgā redakcija — 2006/0018 (COD)

115

2006/C 318/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par zvejniecības nozares ekonomiskās situācijas uzlabošanu”COM(2006) 103 galīgā redakcija

117

2006/C 318/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par glikozi un laktozi (kodificēta versija)”COM (2006) 116 galīgā redakcija — 2006/0038 (CNS)

122

2006/C 318/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Pilsoniskā sabiedrība Baltkrievijā”

123

2006/C 318/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Imigrācija ES un integrācijas politika: reģionālo un vietējo pašvaldību un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbība”

128

2006/C 318/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas Uzņēmumu padomes — to jaunā loma Eiropas integrācijas veicināšanā”

137

2006/C 318/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu”

147

2006/C 318/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Profesionālās dzīves kvalitāte, ražīgums un nodarbinātība globalizācijas un demogrāfisko pārmaiņu apstākļos”

157

2006/C 318/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas pilsoniskums — kā to padarīt atpazīstamu un efektīvu”

163

2006/C 318/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — “Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006-2010””COM (2006) 92 galīgā redakcija

173

2006/C 318/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Visas Eiropas transporta koridori 2004-2006”

180

2006/C 318/31

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “ES enerģijas apgāde: optimālas dažādu enerģijas veidu izmantošanas stratēģija”

185

2006/C 318/32

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematiem — “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par karoga valstij noteikto prasību ievērošanu” — COM(2005) 586 galīgā redakcija — 2005/0236 (COD), — “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā” — COM(2005) 587 galīgā redakcija — 2005/0237 (COD), — “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ostas valsts kontroli” — COM(2005) 588 galīgā redakcija — 2005/0238 (COD), — “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu” — COM(2005) 589 galīgā redakcija — 2005/0239 (COD), — “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Direktīvas 1999/35/EK un 2002/59/EK” — COM(2005) 590 galīgā redakcija — 2005/0240 (COD), — “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem” — COM(2005) 592 galīgā redakcija — 2005/0241 (COD), — “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par kuģu īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām” — COM(2005) 593 galīgā redakcija — 2005/0242 (COD).

195

2006/C 318/33

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos”COM(2005) 646 galīgā redakcija — 2005/0260 (COD)

202

2006/C 318/34

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “GALILEO programma: Eiropas Uzraudzības iestādes sekmīga izveide”

210

2006/C 318/35

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums par iekšējo ūdensceļu transporta veicināšanu “NAIADES” — Integrēta Eiropas rīcības programma iekšējo ūdensceļu transportam”COM(2006) 6 galīgā redakcija

218

2006/C 318/36

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Atšķirību izlīdzināšana platjoslas pakalpojumu jomā”COM(2006) 129 galīgā redakcija

222

2006/C 318/37

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 417/2002, ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2978/94”COM(2006) 111 galīgā redakcija — 2006/0046 (COD)

229


LV

 

Top