Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:309:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 309, 2006. gada 16. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 309

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 16. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

428. plenārajā sesijā, kas notika 2006. gada 5. un 6. jūlijā

2006/C 309/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības regulējums”

1

2006/C 309/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Kopienas Lisabonas programmas īstenošana — Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Pētniecības un inovācijas sekmēšana — ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”COM(2005) 488 galīgā redakcija

10

2006/C 309/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par uzlabotas terapijas zālēm un grozījumiem Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) 726/2004”COM(2005) 567 galīgā redakcija — 2005/0227 (COD)

15

2006/C 309/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas Paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Kopienas Lisabonas programmas ieviešana: normatīvās vides vienkāršošanas stratēģija”COM(2005) 535 galīgā redakcija

18

2006/C 309/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētais Muitas kodekss)”COM(2005) 608 galīgā redakcija — 2005/0264 (COD)

22

2006/C 309/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Baltā grāmata par finanšu pakalpojumu politiku no 2005.–2010. gadam”COM(2005) 629 galīgā redakcija

26

2006/C 309/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko apstiprina Eiropas Kopienas pievienošanos Hāgas vienošanās par [rūpniecisko] dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktam, kurš pieņemts 1999. gada 2. jūlijā”COM(2005) 687 galīgā redakcija 2005/0273 CNS un — “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 6/2002 un (EK) Nr. 40/94, lai nodrošinātu, ka stājas spēkā Eiropas Kopienas pievienošanās Hāgas vienošanās par [rūpniecisko] dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktam”COM(2005) 689 galīgā redakcija 2005/0274 CNS

33

2006/C 309/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Septītās pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007–2013)”COM (2005) 705 galīgā redakcija — 2005/0277 (COD)

35

2006/C 309/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Regulai (Euratom), kas paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Eiropas Atomenerģijas kopienas Septītās pamatprogrammas pasākumos un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007–2011)”COM(2006) 42 galīgā redakcija — 2006/0014 (CNS)

41

2006/C 309/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru atceļ Regulu (EEK) Nr. 4056/86, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā Līguma 85. un 86. pantu piemērot attiecībā uz jūras transportu, un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1/2003 par tās darbības jomas paplašināšanu, iekļaujot kabotāžas un starptautisko līgumreisu kuģu pakalpojumus”COM(2005) 651 galīgā redakcija/2 — 2005/0264 (CNS)

46

2006/C 309/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Lidojumu drošība”

51

2006/C 309/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atkritumiem”COM(2005) 667 galīgā redakcija — 2005/0281 (COD)

55

2006/C 309/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas Paziņojums padomei un Eiropas Parlamentam — Rīcības plāns 2006. — 2008. gadam, ar kuru vienkāršo un uzlabo Kopējo zivsaimniecības politiku”COM(2005) 647 galīgā redakcija

60

2006/C 309/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Tematiskā stratēģija dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai”COM (2005) 670 galīgā redakcija. — [SEK(2005) 1683 + SEK(2005) 1684]

67

2006/C 309/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Direktīvai par Kalifornijas bruņu uts ierobežošanu”KOM (2006) 123 galīgā redakcija — 2006/0040 (CNS)

71

2006/C 309/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Izejvielu piegāde Eiropas rūpniecībai — riski un problēmas”

72

2006/C 309/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS)”COM (2006) 11 galīgā redakcija — 2006/0004 (COD)

78

2006/C 309/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Attiecības starp Eiropas Savienību un Andu kopienu”

81

2006/C 309/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Ziemeļu dimensijas politikas nākotne

91

2006/C 309/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas kaimiņu politika”

96

2006/C 309/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmu”(//EK, Euratom) COM(2006) 99 galīgā redakcija — 2006/0039 (CNS)

103

2006/C 309/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Direktīvai par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm”COM(2006) 76 galīgā redakcija — 2006/0021 (CNS)

107

2006/C 309/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Kopienas Lisabonas programmas īstenošana: izmantojot izglītību un mācības, stimulēt uzņēmējdarbības garu”COM(2006) 33 galīgā redakcija

110

2006/C 309/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Baltā grāmata par Eiropas komunikācijas politiku”COM (2006) 35 galīgā redakcija

115

2006/C 309/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Sociālā kohēzija — pamatojot Eiropas sociālo modeli”

119

2006/C 309/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalība ES kohēzijas politikas un reģionālās attīstības politikas īstenošanā”

126

2006/C 309/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par kopuzņēmuma izveidi jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas (SESAR) ieviešanai”COM(2005) 602 galīgā redakcija — 2005/0235 (CNS)

133

2006/C 309/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Vispārējas nozīmes pakalpojumu nākotne”

135


LV

 

Top