Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:298:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 298, 2006. gada 08. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 298

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 8. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Padome

2006/C 298/1

Padomes Lēmumam (2006. gada 7. novembris), attiecībā uz Kopienas nostāju Starptautiskajā tropu kokmateriālu padomē par 1994. gada Starptautiskā nolīguma par tropu kokmateriāliem pagarināšanu

1

2006/C 298/2

Padomes Lēmums, (2006. gada 28. novembris), ar ko nomaina valdes locekļa aizstājēju Eiropas Aģentūrā drošībai un veselības aizsardzībai darbā

2

2006/C 298/3

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par efektivitāti un vienlīdzīgumu izglītībā un apmācībā

3

2006/C 298/4

Padomes Lēmums, (2006. gada 28. novembris), ar ko nomaina locekli un locekļa aizstājēju Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdē

7

2006/C 298/5

Projekts Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par turpmākām prioritātēm pastiprinātai Eiropas sadarbībai profesionālās izglītības un apmācības (VET) jomā (Padomes 2004. gada 15. novembra secinājumu pārskatīšana)

8

 

Komisija

2006/C 298/6

Euro maiņas kurss

12

2006/C 298/7

Atzinums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam

13

2006/C 298/8

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. anvāra Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem ( 1 )

14

2006/C 298/9

Komisijas paziņojums par 15 dalībvalstu pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, ko piemēro no 1.9.2006— Publicēts saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) 794/2004 ( OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp .) un Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodi ( OV C 273, 9.9.1997., 3. lpp .)

15

2006/C 298/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4461— Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

16

2006/C 298/11

Komisijas Paziņojums par atbrīvojumu no sodanaudas un sodanaudas samazināšanu karteļu gadījumos ( 1 )

17

2006/C 298/12

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4390 — PHL/IBFF) ( 1 )

23


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top