Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:242:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 242, 2006. gada 07. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 242

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 7. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Padome

2006/C 242/1

Padomes Lēmums, — 2006. gada 15. septembrī, ar ko ieceļ Padomdevējas komitejas par darbaspēka pārvietošanās brīvību locekļus un to aizstājējus

1

2006/C 242/2

Kopīgā deklarācija par politisko dialogu starp Eiropas Savienību un Melnkalni

6

 

Komisija

2006/C 242/3

Euro maiņas kurss

7

2006/C 242/4

Kombinētās nomenklatūras (KN) vienveidīga piemērošana (Preču klasifikācija)

8

2006/C 242/5

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4337 — Thales/Alcatel Divisions Transport et Systèmes) ( 1 )

9

2006/C 242/6

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics) ( 1 )

10

2006/C 242/7

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4238 — E.ON/Prazská Plynárenská) ( 1 )

11

2006/C 242/8

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4326 — BC Partners/Brenntag) ( 1 )

11

2006/C 242/9

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4177 — BASF/Degussa) ( 1 )

12

2006/C 242/10

Dalībvalstu lēmumu par darbības licenču piešķiršanu vai anulēšanu publikācija saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu 13. panta 4. punktu ( 1 )

13

2006/C 242/11

Francijas valsts procedūra ierobežotu gaisa satiksmes tiesību piešķiršanai

14

2006/C 242/12

Komisijas lēmums, ar kuru paziņo, ka Čehijas, atbilstīgi Pievienošanās akta IV pielikuma 3. punktā paredzētajai pārejas posma procedūrai paziņotie pasākumi nav piemērojami pēc pievienošanās — Valsts atbalsts ( 1 )

17

2006/C 242/13

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

18

 

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

2006/C 242/14

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums attiecībā uz priekšlikumu Padomes regulai par uzturēšanas pienākuma lietu piekritību un tajās piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi, kā arī sadarbību šajā jomā (COM(2005) 649 galīgā redakcija)

20


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top