EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:185:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 185, 2006. gada 08. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 185

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 8. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

426. plenārsesija 2006. gada 19. un 20. aprīlī

2006/C 185/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Nanozinātnes un nanotehnoloģijas: Rīcības plāns Eiropai 2005.—2009. gadam”

1

2006/C 185/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematiem — “Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām atbilstīgi Eiropas Kopienas pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumu septītajai pamatprogrammai (2007—2013)”, — “Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu” Sadarbība“, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam)”, — “Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu” Idejas“, ar ko īsteno Eiropas Kopienas 7. pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam)”, — “Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu” Cilvēki“, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam)”, — “Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu” Iespējas“, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu (2007. līdz 2013.) pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem”, — “Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām, ar kurām īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu (2007—2011) kodolpētniecības un mācību pasākumiem”, — “Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu, ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu (2007—2011) par kodolpētniecības un mācību pasākumiem”KOM(2005) 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 galīgā red.

10

2006/C 185/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā”KOM(2005) 429 galīgā red. — 2005/0191 (COD)

17

2006/C 185/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras vides stratēģijas direktīva)”KOM(2005) 505 galīgā red. — 2005/0211 (COD)

20

2006/C 185/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Rūpniecības pārmaiņu vadība pārrobežu reģionos pēc Eiropas Savienības paplašināšanās”

24

2006/C 185/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību”KOM(2005) 375 galīgā red. — 2005/0156 (COD)

31

2006/C 185/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par piekritību, piemērojamo likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās”KOM(2005) 649 galīgā red. — 2005/0259 (CNS)

35

2006/C 185/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par papildu pensijas tiesību pārvedamības uzlabošanu”KOM(2005) 507 galīgā red. — 2005/0214 (COD)

37

2006/C 185/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas starpkultūru dialoga gadu (2008)”KOM(2005) 467 galīgā red. — 2005/0203 (COD)

42

2006/C 185/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Invalīdu stāvoklis paplašinātajā Eiropas Savienībā: Eiropas rīcības plāns 2006.—2007. gadam”KOM(2005) 604 galīgā red.

46

2006/C 185/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums: Kohēzijas politika izaugsmes un darbavietu atbalsta jomā — Kopienas stratēģijas pamatnostādnes 2007.—2013. gadam”KOM(2005) 299 galīgā red. — SEC(2005) 904

52

2006/C 185/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par “Starptautisko līgumu par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu ietekme uz rūpniecības pārmaiņu procesiem Eiropā”

62

2006/C 185/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Patērētāju politikas tiesiskais pamats”

71

2006/C 185/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Komisijas paziņojums “Kopienas Lisabonas programmas īstenošana: Politikas pamats ES apstrādes rūpniecības stiprināšanai — ceļā uz integrētāku pieeju rūpniecības politikai”KOM(2005) 474 galīgā red.

80

2006/C 185/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Strādāsim kopā, strādāsim labāk: jauni pamatnoteikumi sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas politikas atklātajai saskaņošanai Eiropas Savienībā””KOM(2005) 706 galīgā red.

87

2006/C 185/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz naudas pārvedumiem pievienoto informāciju par maksātāju”KOM(2005) 343 galīgā red. — 2005/0138 (COD)

92

2006/C 185/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Kā samazināt aviācijas ietekmi uz klimata pārmaiņām”KOM(2005) 459 galīgā red.

97

2006/C 185/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas iekšzemes ūdensceļu transporta institucionālā struktūra”

101

2006/C 185/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi”KOM(2005) 579 galīgā red. — 2005/0228 (COD)

106


LV

 

Top