EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:176:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 176, 2006. gada 28. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 176

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 28. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Padome

2006/C 176/1

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija (2006. gada 27. jūnijā) par Rīcības kodeksu attiecībā uz iekšējo cenu noteikšanas dokumentāciju asociētiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā (EU TPD)

1

2006/C 176/2

Rīcības kodekss lai sekmīgi īstenotu Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociētu uzņēmumu peļņas korekciju

8

 

Komisija

2006/C 176/3

Euro maiņas kurss

13

2006/C 176/4

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4253 — Bridgepoint/Limoni) ( 1 )

14

2006/C 176/5

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4071 — Apollo/Akzo Nobel IAR) ( 1 )

14

2006/C 176/6

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4240 — Teck Cominco/INCO) ( 1 )

15

2006/C 176/7

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 70/2001, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulu (EK) Nr. 364/2004, par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem ( 1 )

16

2006/C 176/8

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4129 — Thule/Chaas/Advanced Accessory Systems/Valley) ( 1 )

18

2006/C 176/9

Kopsavilkums par Kopienas lēmumiem attiecībā uz zāļu tirdzniecības atļaujām no 2006. gada 1. jūnija līdz 2006. gada 30. jūnijam(Publicēts atbilstīgi 13. pantam vai 38. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 726/2004

19

2006/C 176/10

Kopsavilkums par Kopienas lēmumiem attiecībā uz zāļu tirdzniecības atļaujām no 2006. gada 1. jūnija līdz 2006. gada 30. jūnijam(Lēmumi pieņemti atbilstīgi 34. pantam Direktīvā 2001/83/EK vai 38. pantam Direktīvā 2001/82/EK)

24

2006/C 176/11

COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

28


 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Komisija

2006/C 176/12

Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

29


 

III   Paziņojumi

 

Komisija

2006/C 176/13

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus pārrobežu sadarbības civilās aizsardzības izmēģinājuma projektiem cīņā pret stihiskām nelaimēm

31

2006/C 176/14

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus — “E-līdzdalība 2006/1”

32


 

Labojumi

2006/C 176/15

Labojums dalībvalstu paziņotajā informācijā par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 68/2001, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulu (EK) Nr. 363/2004, par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam ( OV C 32, 8.2.2006. )  ( 1 )

34


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top