EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:163:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 163, 2006. gada 14. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 163

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 14. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Komisija

2006/C 163/1

Euro maiņas kurss

1

2006/C 163/2

Informācija, ko paziņojušas dalībvalstis par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam (1)

2

2006/C 163/3

Kombinētās nomenklatūras (KN) vienveidīga piemērošana (Preču klasifikācija)

3

2006/C 163/4

Francijas valdības paziņojums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (Paziņojums par pieteikumu ekskluzīvas atļaujas, tā saucamās “Permis de Lons-le-Saunier” saņemšanai, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu izpēti)  (1)

4

2006/C 163/5

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II)) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

6

 

Eiropas Centrālā banka

2006/C 163/6

Eiropas Centrālās Bankas atzinums (2006. gada 5. jūlijs) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par diviem Padomes lēmumu priekšlikumiem attiecībā uz apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu) (CON/2006/35)

7

2006/C 163/7

Eiropas Centrālās Bankas atzinums (2006. gada 6. jūlijs) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 par euro un dalībvalstu, kas ievieš euro, valūtu maiņas kursiem (CON/2006/36)

10


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top