Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:086:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 86, 2006. gada 08. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 86

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 8. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Tiesa

 

EIROPAS KOPIENU TIESA

2006/C 086/1

Tiesas spriedums (virspalāta) 2005. gada 25. oktobrī Apvienotās lietās C-465/02 un C-466/02 Vācijas Federatīvā Republika, Dānijas Karaliste pret Eiropas Kopienu Komisiju (Lauksaimniecība — Lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un cilmes vietu nosaukumi — Nosaukums “Feta” — Regula (EK) Nr. 1829/2002 — Spēkā esamība)

1

2006/C 086/2

Tiesas spriedums (trešā palāta) 2005. gada 27. oktobrī Lietā C-234/03 (Audiencia Nacional lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) Contse SA u.c. pret Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), iepriekš Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Direktīva 92/50/EEK — Valsts pakalpojumu līgumi — Nediskriminācijas princips — Elpināšanas terapijas veselības pakalpojumu sniegšana dzīvesvietā — Pieņemamības nosacījums — Novērtēšanas kritēriji)

1

2006/C 086/3

Tiesas spriedums (trešā palāta) 2006. gada 9. februārī Lietā C-305/03 Eiropas Kopienu Komisija pret Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Valsts pienākumu neizpilde — Sestā PVN direktīva — 2. panta 1. punkts, 5. panta 4. punkta c) apakšpunkts, 12. panta 3. punkts un 16. panta 1. punkts — Darījums valsts teritorijā — Mākslas darbu, uz ko attiecas pagaidu ievešanas kārtība, pārdošana izsolē — Izsolītāja komisijas maksa)

2

2006/C 086/4

Tiesas spriedums (virspalāta) 2005. gada 25. oktobrī Lietā C-350/03 (Landgericht Bochum lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte pret Deutsche Bausparkasse Badenia AG (Patērētāju tiesību aizsardzība — Sliekšņa darījumi — Nekustamā īpašuma pirkums — Ieguldījums, ko finansē ar hipotekāro kredītu — Atteikuma tiesības — Atteikuma sekas)

2

2006/C 086/5

Tiesas spriedums (virspalāta) 2006. gada 31. janvārī Lietā C-503/03 Eiropas Kopienu Komisija pret Spānijas Karalisti (Personu brīva pārvietošanās — Direktīva 64/221/EEK — Trešās valsts pilsonis, dalībvalsts pilsoņa laulātais — Ieceļošanas un uzturēšanās tiesības — Uz sabiedriskās kārtības apsvērumiem balstīts ierobežojums — Šengenas informācijas sistēma — Ziņojums nolūkā liegt ieceļošanu)

3

2006/C 086/6

Tiesas spriedums (pirmā palāta) 2006. gada 26. janvārī Lietā C-514/03 Eiropas Kopienu Komisija pret Spānijas Karalisti (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. un 49. pants — Uzņēmējdarbības veikšanas un pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumi — Privāti apsardzes uzņēmumi un pakalpojumi — Nosacījumi — Juridiska persona — Minimālais pamatkapitāls — Drošības nauda — Minimālais darbinieku skaits — Direktīva 89/48/EEK un Direktīva 92/51/EEK — Profesionālo kvalifikāciju atzīšana)

4

2006/C 086/7

Tiesas spriedums (otrā palāta) 2006. gada 26. janvārī Lietā C-533/03 Eiropas Kopienu Komisija pret Eiropas Savienības Padomi (Regula Nr. 1798/2003 — Direktīva 2003/93/EK — Juridiskā pamata izvēle)

4

2006/C 086/8

Tiesas spriedums (otrā palāta) 2006. gada 9. februārī Apvienotajās lietās C-23/04 līdz C-25/04 (Dioikitiko Protodikeio Athinon lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) Sfakianakis AEVE pret Elliniko Dimosio (Asociācijas līgums starp Kopienām un Ungāriju — Muitas iestāžu savstarpējas palīdzības pienākums — Ievedmuitas nodokļa pēcmuitošanas piedziņa pēc ievesto produktu pārvadājumu sertifikātu atsaukšanas eksportētājvalstī)

5

2006/C 086/9

Tiesas spriedums (pirmā palāta) 2006. gada 9. februārī Lietā C-127/04 (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) Declan O'Byrne pret Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA (Direktīva 85/374/EEK — Atbildība par preci ar trūkumiem — Jēdziens preces “laišana apgrozībā” — Ražotāja veikta piegāde pilnībā tā kontrolē esošai meitas sabiedrībai)

5

2006/C 086/10

Tiesas spriedums (pirmā palāta) 2006. gada 16. februārī Lietā C-215/04 (Østre Landsret lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) Marius Pedersen A/S pret Miljøstyrelsen (Atkritumi — Atkritumu pārvadāšana — Atkritumi, kurus paredzēts pārstrādāt [reģenerēt] — Jēdziens “paziņotājs” — Paziņotāja pienākumi)

6

2006/C 086/11

Tiesas spriedums (pirmā palāta) 2006. gada 9. februārī Apvienotās lietas C-226/04 un C-228/04 (Tribunale amministrativo regionale del Lazio lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) La Cascina Soc. coop. arl. u.c. pret Ministero della Difesa, u.c. un Consorzio G.f.M. pret Ministero della Difesa, u.c. (Valsts pakalpojumu līgumi — Direktīva 92/50/EEK — 29. panta pirmās daļas e) un f) apakšpunkts — Pakalpojumu sniedzēju saistības — Sociālās apdrošināšanas iemaksu, kā arī nodokļu un nodevu maksājumi)

7

2006/C 086/12

Tiesas spriedums (otrā palāta) 2005. gada 25. oktobrī Lietā C-229/04 (Brēmenes Hanseatisches Oberlandesgericht lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) Crailsheimer Volksbank eG pret Klaus Conrads, Frank Schulzke un Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (Patērētāju aizsardzība — Līgumi, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām — Aizdevuma līgums, kas saistīts ar nekustama īpašuma iegādi un kas noslēgts kā sliekšņa darījums — Atteikuma tiesības)

7

2006/C 086/13

Tiesas spriedums (otrā palāta) 2005. gada 20. oktobrī Lietā C-247/04 (Beroep voor het bedrijfsleven lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) Transport Maatschappij Traffic BV pret Staatssecretaris van Economische Zaken (Kopienas Muitas kodekss — Ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļu atmaksāšana vai atlaišana — Jēdziens “pēc likuma maksājams”)

8

2006/C 086/14

Tiesas spriedums (trešā palāta) 2006. gada 9. februārī Lietā C-415/04 (Hoge Raad der Nederlanden lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) Staatssecretaris van Financiën pret Stichting Kinderopvang Enschede (Sestā PVN direktīva — Atbrīvojumi no nodokļa — Pakalpojumu sniegšana, kas ir saistīta ar sociālo aprūpi un sociālās nodrošināšanas darbu, kā arī bērnu un jauniešu aizsardzību un izglītību)

8

2006/C 086/15

Tiesas spriedums (trešā palāta) 2006. gada 9. februārī Lietā C-473/04 (Hof van Cassatie lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) Plumex pret Young Sports NV (Tiesu iestāžu sadarbība — Regula (EK) Nr. 1348/2000 — 4.-11. pants un 14. pants — Tiesību aktu izsniegšana un paziņošana — Izsniegšana ar iestādes starpniecību — Izsniegšana pa pastu — Saikne starp nosūtīšanas un izsniegšanas veidiem — Prioritāte — Apelācijas iesniegšanas termiņš)

9

2006/C 086/16

Tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2006. gada 26. janvārī Lietā C-2/05 (Arbeidshof te Brussel lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid pret Herbosch Kiere NV (Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Piemērojamo tiesību aktu noteikšana — Darba ņēmēji, kas norīkoti darbā citā dalībvalstī — Apliecības E 101 piemērojamība)

9

2006/C 086/17

Lieta C-456/05: Prasība pret Vācijas Federatīvo Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2005. gada 23. decembrī

10

2006/C 086/18

Lieta C-14/06: Prasība pret Eiropas Kopienu Komisiju, ko Eiropas Parlaments iesniedza 2006. gada 11. janvārī

11

2006/C 086/19

Lieta C-40/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Finanzgericht München2005. gada 8. decembra lēmumu lietā Juers Pharma Import-Export GmbH pret Oberfinanzdirektion Nürnberg

11

2006/C 086/20

Lieta C-43/06: Prasība pret Portugāles Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 27. janvārī

12

2006/C 086/21

Lieta C-44/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Finanzgericht des Landes Brandenburg2005. gada 12. oktobra lēmumu lietās Gerlach & Co. mbh pret Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

12

2006/C 086/22

Lieta C- C-51/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Tribunale di Livorno2006. gada 13. janvāra rīkojumu lietā Alberto Bianchi pret De Robert Calzature Srl

13

2006/C 086/23

Lieta C-56/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Finanzgericht Düsseldorf2006. gada 31. janvāra lēmumu lietā Euro Tex Textilverwertung GmbH pret Hauptzollamt Duisburg

13

2006/C 086/24

Lieta C-61/06: Prasība pret Itālijas Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 3. februārī

13

2006/C 086/25

Lieta C-62/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Supremo Tribunal Administrativo 2006. gada 11. janvāra lēmumu lietā Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas pret Z.F. ZEFESER — Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda.

14

2006/C 086/26

Lieta C-63/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005. gada 20. decembra rīkojumu lietā UAB Profisa pret Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

14

2006/C 086/27

Lieta C-65/06: Prasība pret Beļģijas Karalisti, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 6. februārī

15

2006/C 086/28

Lieta C-70/06: Prasība pret Portugāles Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 7. februārī

15

2006/C 086/29

Lieta C-75/06: Prasība pret Portugāles Republiku, ko 2006. gada 8. februārī iesniedza Eiropas Kopienu Komisija

16

2006/C 086/30

Lieta C-79/06: Prasība pret Francijas Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 10. februārī

16

2006/C 086/31

Lieta C-81/06: Prasība pret Itālijas Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 8. februārī

17

2006/C 086/32

Lieta C-82/06: Prasība pret Itālijas Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 8. februārī

17

2006/C 086/33

Lieta C-83/06: Prasība pret Itālijas Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 9. februārī

18

2006/C 086/34

Lieta C-89/06: Prasība pret Portugāles Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 14. februārī

18

2006/C 086/35

Lieta C-90/06: Prasība pret Portugāles Republiku, ko 2006. gada 14. februārī iesniedza Eiropas Kopienu Komisija

19

2006/C 086/36

Lieta C-93/06: Prasība pret Austrijas Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 14. februārī

19

2006/C 086/37

Lieta C-94/06: Prasība pret Austrijas Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 14. februārī

19

2006/C 086/38

Lieta C-98/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Högsta Domstolen (Augstākā Tiesa, Zviedrija) 2006. gada 8. februāra rīkojumu lietā Freeport PLC pret Olle Arnoldsson

20

2006/C 086/39

Lieta C-100/06: Prasība pret Luksemburgas Lielhercogisti, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 21. februārī

20

2006/C 086/40

Lieta C-101/06: Prasība pret Francijas Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 21. februārī

21

2006/C 086/41

Lieta C-105/06: Prasība pret Luksemburgas Lielhercogisti, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 22. februārī

21

2006/C 086/42

Lieta C-106/06: Prasība pret Luksemburgas Lielhercogisti, ko 2006. gada 22. februārī iesniedza Eiropas Kopienu Komisija

21

2006/C 086/43

Lieta C-107/06: Prasība pret Grieķijas Republiku, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 22. februārī

22

2006/C 086/44

Lieta C-110/06: Prasība pret Beļģijas Karalisti, ko Eiropas Kopienu Komisija iesniedza 2006. gada 23. februārī

22

2006/C 086/45

Lieta C-113/06: Prasība pret Luksemburgas Lielhercogisti, ko 2006. gada 27. februārī iesniedza Eiropas Kopienu Komisija

23

 

PIRMĀS INSTANCES TIESA

2006/C 086/46

Lieta T-202/03: Pirmās instances tiesas 2006. gada 7. februāra spriedums — Alecansan pret ITSB (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “COMP USA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “COMP USA” — Preču un pakalpojumu līdzības neesamība — Iebilduma noraidījums — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

24

2006/C 086/47

Lieta T-251/03: Pirmās instances tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedums — Albrecht u.c. pret Komisiju (Veterinārās pārbaudes — Veterinārās zāles — Produkti, kas satur benzatīna benzilpenicilīnu — Komisijas lēmums, ar kuru nolemts apturēt tirdzniecības atļauju izsniegšanu — Kompetence)

24

2006/C 086/48

Lieta T-273/03: Pirmās instances tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedums — Merck Sharp & Dohme u.c. pret Komisiju (Cilvēkiem paredzētas zāles — Enalaprilu saturošu zāļu tirdzniecības atļauja — Komisijas lēmums, kurā noteikts grozīt zāļu aprakstu — Kompetence)

25

2006/C 086/49

Lieta T-293/03: Pirmās instances tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedums — Giulietti/Komisija (Ierēdņi — Vispārējs konkurss — Nepielaišana dalībai konkursā — Konkursa paziņojuma prettiesiskums — Nepieņemamība — Profesionālā pieredze — Pilna laika darbs)

25

2006/C 086/50

Lieta T-206/04: Pirmās instances tiesas 2006. gada 1. februāra spriedums — Rodrigues Carvalhais pret ITSB (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “PERFIX” — Agrāka grafiska Kopienas preču zīme, kas ietver “cerfix” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

26

2006/C 086/51

Apvienotās lietas T-466/04 un T-467/04: Pirmās instances tiesas 2006. gada 1. februāra spriedums — Elisabetta Dami pret ITSB (Kopienas preču zīme — Vārdiska preču zīme “GERONIMO STILTON” — Iebildumi — Procesa apturēšana — Preču, ko aptver reģistrācijai pieteiktā preču zīme, saraksta saīsināšana — Iebildumu atsaukšana)

26

2006/C 086/52

Apvienotās lietas T-376/05 un T-383/05: Pirmās instances tiesas 2006. gada 14. februāra spriedums — TEA-CEGOS u.c./Komisija (Publiskie iepirkumi — Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Kopienu publiskā iepirkuma procedūrā — Ekspertu, kas sniedz tehnisko palīdzību trešajām valstīm, kuras saņem ārējo atbalstu, pieņemšana darbā uz īsu laikposmu — Piedāvājumu noraidīšana)

27

2006/C 086/53

Lieta T-249/02: Pirmās instances tiesas 2005. gada 13. oktobra rīkojums — Fintecna pret Komisiju (Eiropas Sociālais fonds — Finanšu atbalsta samazinājums — Prasība atcelt tiesību aktu — Akts, pret kuru var celt prasību — Sagatavojošs akts — Nepieņemamība)

27

2006/C 086/54

Lieta T-48/03: Pirmās instances tiesas 2006. gada 31. janvāra rīkojums — Schneider Electric pret Komisiju (Konkurence — Koncentrācija — Pārbaudes procedūras atsākšana pēc tam, kad Pirmās instances tiesa ir atcēlusi lēmumu, ar ko ir aizliegta koncentrācija — Iesaistīšanās padziļinātas pārbaudes periodā — Atteikšanās no koncentrācijas — Pārbaudes procedūras izbeigšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Nelabvēlīgi akti — Interese celt prasību — Nepieņemamība)

27

2006/C 086/55

Lieta T-278/03: Pirmās instances tiesas 2006. gada 27. janvāra rīkojums — Van Mannekus pret Padomi (Dempings — Ķīnas izcelsmes magnija oksīda ievedumi — Iepriekš noteikto antidempinga pasākumu grozīšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Iebilde par nepieņemamību)

28

2006/C 086/56

Lieta T-280/03: Pirmās instances tiesas 2006. gada 27. janvāra rīkojums — Van Mannekus pret Padomi (Dempings — Dedzinātā (aglomerētā) magnēzija ievešana no Ķīnas Tautas Republikas — Izmaiņas iepriekš noteiktajos antidempinga pasākumos — Prasība atcelt tiesību aktu — Iebilde par nepieņemamību)

28

2006/C 086/57

Lieta T-42/04: Pirmās instances tiesas 2006. gada 13. janvāra rīkojums — Komninou u.c. pret Komisiju (Prasība par zaudējumu atlīdzību — Ārpuslīgumiska atbildība — Sūdzības par dalībvalsts rīcību, kas var būt par pamatu procesa sakarā ar pienākumu neizpildi uzsākšanai, izbeigšana — Sūdzības izskatīšana Komisijā — Labas pārvaldības princips)

29

2006/C 086/58

Lieta T-396/05 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 10. janvāris rīkojums — ArchiMEDES pret Komisiju (Pagaidu noregulējuma tiesvedība — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Šķīrējklauzula — Pieņemamība — Steidzamība — Trūkums)

29

2006/C 086/59

Lieta T-397/05 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 10. janvāra rīkojums — ArchiMEDES pret Eiropas Kopienu Komisiju (Pagaidu noregulējuma tiesvedība — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Šķīrējklauzula — Steidzamība — Trūkums)

29

2006/C 086/60

Lieta T-417/05 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 1. februāra rīkojums — Endesa pret Eiropas Kopienu Komisiju (Pagaidu noregulējums — Koncentrāciju kontrole — Steidzamība)

30

2006/C 086/61

Lieta T-437/05 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 7. februāra rīkojums — Brink's Security Luxembourg pret Komisiju (Pagaidu noregulējums — Steidzamība — Neesamība)

30

2006/C 086/62

Lieta T-8/06: Prasība, kas celta 2006. gada 12. janvārī — FAB Fernsehen aus Berlin GmbH pret Eiropas Kopienu Komisiju

31

2006/C 086/63

Lieta T-14/06: Prasība, kas celta 2006. gada 16. janvārī — K-Swiss pret ITSB

31

2006/C 086/64

Lieta T-18/06: Prasība, kas celta 2006. gada 23. janvārī — Deutsche Telekom pret ITSB

32

2006/C 086/65

Lieta T-21/06: Prasība, kas celta 2006. gada 21. janvārī — Vācijas Federatīvā Republika pret Komisiju

32

2006/C 086/66

Lieta T-24/06: Prasība, kas celta 2006. gada 24. janvārī — Berlin-Brandenburg (MABB) pret Eiropas Kopienu Komisiju

32

2006/C 086/67

Lieta T-28/06: Prasība, kas celta 2006. gada 24. janvārī — RheinfelsQuellen H. Hövelmann pret ITSB

33

2006/C 086/68

Lieta T-29/06: Prasība, kas celta 2006. gada 24. janvārī — Procter & Gamble pret ITSB

33

2006/C 086/69

Lieta T-30/06: Prasība, kas celta 2006. gada 24. janvārī — Procter & Gamble pret ITSB

34

2006/C 086/70

Lieta T-31/06: Prasība, kas celta 2006. gada 24. janvārī — Procter & Gamble pret ITSB

34

2006/C 086/71

Lieta T-35/06: Prasība, kas celta 2006. gada 30. janvārī — Honig-Verband pret Komisiju

35

2006/C 086/72

Lieta T-39/06: Prasība, kas celta 2006. gada 3. februārī — Transcatab S.p.A., kas atrodas likvidācijas procesā, pret Komisiju

35

2006/C 086/73

Lieta T-42/06: Prasība, kas celta 2006. gada 13. februārī –Gollnisch pret Parlamentu

36

2006/C 086/74

Lieta T-43/06: Prasība, kas celta 2006. gada 9. februārī — Cofira SAC pret Komisiju

37

2006/C 086/75

Lieta T-44/06: Prasība, kas celta 2006. gada 14. februārī — Komisija pret Hellenic Ventures S.A. un pieciem citiem lietas dalībniekiem

37

2006/C 086/76

Lieta T-45/06: Prasība, kas celta 2006. gada 13. februārī — Reliance Industries pret Padomi un Komisiju

38

2006/C 086/77

Lieta T-46/06: Prasība, kas celta 2006. gada 13. februārī — Galileo Lebensmittel GmbH&Co KG pret Eiropas Kopienu Komisiju

39

2006/C 086/78

Lieta T-48/06: Prasība, kas celta 2006. gada 17. februārī — Astex Therapeutics pret ITSB

40

2006/C 086/79

Lieta T-50/06: Prasība, kas celta 2006. gada 17. februārī — Īrija pret Komisiju

40

2006/C 086/80

Lieta T-53/06: Prasība, kas celta 2006. gada 21. februārī — UPM-Kymmene pret Komisiju

41

2006/C 086/81

Lieta T-59/06: Prasība, kas celta 2006. gada 23. februārī — Low & Bonar un Bonar Technical Fabrics pret Komisiju

42

2006/C 086/82

Lieta T-61/06: Prasība, kas celta 2006. gada 13. februārī — Itālijas Republika pret Komisiju

43

2006/C 086/83

Lieta T-62/06: Prasība, kas celta 2006. gada 23. februārī — Eurallumina pret Komisiju

44

2006/C 086/84

Lieta T-63/06: Prasība, kas celta 2006. gada 16. februārī — Eyropaïki Dynamiki pret EDMC

45

2006/C 086/85

Lieta T-330/05: Pirmās instances tiesas 2006. gada 8. februāra rīkojums — Aqua Terra Bioprodukt pret ITSB

46

 

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESA

2006/C 086/86

Lieta F-124/05: Prasība, kas celta 2005. gada 16. decembrī — A pret Eiropas Kopienu Komisiju

47

2006/C 086/87

Lieta F-2/06: Prasība, kas celta 2006. gada 5. janvārī — Marcuccio pret Komisiju

48

2006/C 086/88

Lieta F-12/06: Prasība, kas celta 2006. gada 3. februārī — Suleimanova pret Reģionu Komiteju

48


 

III   Paziņojumi

2006/C 086/89

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī OV C 74, 25.3.2006.

49


LV

 

Top