EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:336:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 336, 2005. gada 31. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 336

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 31. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Komisija

2005/C 336/1

Euro maiņas kurss

1

2005/C 336/2

Svētku dienas 2006

2

2005/C 336/3

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 70/2001, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulu (EK) Nr. 364/2004, par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (1)

3

2005/C 336/4

Komisijas paziņojums par 15 dalībvalstu pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, ko piemēro no 2006. gada 1. janvāra— Publicēts saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 794/2004 (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.) un Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodi (OV C 273, 9.9.1997., 3. lpp.)

11

2005/C 336/5

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvas 98/37/EK īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām (1)

12

2005/C 336/6

Aģentūru un laboratoriju, kuras trešo valstu kompetentās iestādes ir pilnvarojušas sagatavot dokumentus, ko pieliek katram Kopienā importējamā vīna sūtījumam, saraksts (Komisijas Regulas (EK) Nr. 883/2001 29. pants)

60

 

Eiropas Centrālā banka

2005/C 336/7

Eiropas Centrālās Bankas Atzinums — 2005. gada 15. decembris par priekšlikumu EK regulai attiecībā uz naudas pārvedumiem pievienoto informāciju par maksātāju (CON/2005/56)

109


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top