Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:286:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 286, 2005. gada 17. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 286

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 17. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

418. plenārajā sesijā, kas notika 2005 gada 8. un 9. jūnijā

2005/C 286/1

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atsevišķiem civillietu un komerclietu starpniecības aspektiem (KOM(2004) 718 galīgā red. – 2004/0251 (COD))

1

2005/C 286/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par obligāto licenču piešķiršanu tādu farmaceitisko produktu ražošanas patentiem, kas paredzēti eksportam uz valstīm ar sabiedrības veselības problēmām KOM(2004) 737 galīgā red. – 2004/0258 (COD)

4

2005/C 286/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tēmu “Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikumu, ar ko groza Direktīvu 98/71/EK par dizainparaugu tiesisko aizsardzību”KOM(2004) 582 galīgā red. — 2004/0203 (COD)

8

2005/C 286/4

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Uzņēmumu sociālā atbildība globalizētā ekonomikā — novērtēšanas un informācijas sniegšanas instrumenti”

12

2005/C 286/5

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tēmu Zaļā grāmata par ES pieeju ekonomiskās migrācijas pārvaldībai (KOM(2004) 811 galīgā red.)

20

2005/C 286/6

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tēmu “Vispārēja vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) — Sarunas par 4. režīmu (fizisku personu pārvietošanos)”

28

2005/C 286/7

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par Padomes direktīvas priekšlikumu attiecībā uz radioaktīvu atkritumu un izlietotas kodoldegvielas pārvadājumu pārraudzību un kontroli KOM(2004) 716 galīgā red. — 2004/0249 (CNS)

34

2005/C 286/8

Eiropas ekonomikas un socialo lietu komitejas atzinums par Padomes lēmuma priekšlikumu par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (atbilstīgi EK Līguma 128. pantam) (KOM(2005) 141 galīgā red. -2005/0057 (CNS))

38


LV

 

Top