EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:255:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 255, 2005. gada 14. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 255

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 14. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

416. plenārajā sesijā 2005. gada 6. un 7. aprīļa

2005/C 255/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Eiropas rūpniecības rajoni un jaunie zināšanu tīkli

1

2005/C 255/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Tūrisma politika paplašinātajā ES

14

2005/C 255/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Vienotā tirgus prioritātēm 2005.-2010. gadam

22

2005/C 255/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai — Vairot uzticību uzņēmumu tiešajiem elektroniskajiem tirgiem (COM(2004) 479 final)

29

2005/C 255/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par ierosinājumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko divdesmit devīto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas — c/m/r) (COM(2004) 638 final — 2004/0225 (COD))

33

2005/C 255/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka fasēto produktu nominālos daudzumus un ar kuru atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK, kā arī groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK (COM(2004) 708 final — 2004/0248 (COD))

36

2005/C 255/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par atbalsta programmas īstenošanu audiovizuālajā sektorā (MEDIA 2007) (COM(2004) 470 final — 2004/0151 (COD))

39

2005/C 255/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Lielās mazumtirdzniecības nozari — tendencēm un ietekmi uz lauksaimniekiem un patērētajiem

44

2005/C 255/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par “Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vides finanšu instrumentu (LIFE+)”(COM(2004) 621final — 2004/0218 (COD))

52

2005/C 255/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Piesārņojošo vielu izplūdes un pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (COM(2004) 634 final — 2004/0231(COD))

55

2005/C 255/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, kas groza Direktīvu Nr. 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji, un Direktīvu Nr 94/35/EK par saldinātājiem, ko lieto pārtikas produktos (COM(2004) 650 final — 2004/0237 (COD))

59

2005/C 255/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par pilsoniskās sabiedrības lomu, palīdzot novērst nedeklarētu darbu

61

2005/C 255/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, iedibinot Kopienas nodarbinātības un sociālās vienotības programmu — PROGRESS (COM (2004) 488 final)

67

2005/C 255/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par priekšlikumu Padomes un Eiropas Parlamenta ieteikumam par turpmāko Eiropas sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā (COM(2004) 642 final — 2004/0239 (COD))

72

2005/C 255/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Pārrobežu sadarbības grupas (EPSG) izveidošanu (COM(2004) 496 final — 2004/0168 (COD))

76

2005/C 255/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko definē Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda galvenos noteikumus (COM(2004) 492 final — 2004/0163 (AVC))

79

2005/C 255/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par “Priekšlikumu Padomes regulai par Kohēzijas fonda izveidi”(COM(2004) 494 final — 2004/0166 (AVC))

88

2005/C 255/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (COM(2004) 495 final — 2004/0167 (COD))

91


LV

 

Top