EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:144:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 144, 2005. gada 14. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 144

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 14. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Komisija

2005/C 144/1

Euro maiņas kurss

1

2005/C 144/2

Uzaicinājums iesniegt apsvērumus par projektu Komisijas Regulai par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (grozījumi attiecībā uz transportu un akmeņogļu rūpniecību)

2

2005/C 144/3

Ekspertu grupas jautājumos par cilvēku tirdzniecību jaunais sastāvs (Ekspertu grupu jautājumos par cilvēku tirdzniecību izveidoja ar Komisijas 2003. gada 25 marta Lēmumu 2003/209/EK)

8

2005/C 144/4

Francijas valdības paziņojums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (Paziņojums par pieteikumu ekskluzīvas atļaujas t.s. “Permis d'Aquila” un “Permis d'Arcachon Maritime” saņemšanai, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu izpēti)  ( 1 )

9

2005/C 144/5

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3832 — MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

11

2005/C 144/6

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3763 — Carlsberg/DLG/Sejet JV) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

12

2005/C 144/7

Komisijas izmeklēšana gāzes un elektrības sektorā

13

2005/C 144/8

Komisijas izmeklēšana banku pakalpojumu privātklientiem un uzņēmējiem un uzņēmējdarbības apdrošināšanas sektorā

13

 

Eiropas Centrālā banka

2005/C 144/9

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2005. gada 31. maijs) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistīto uzņēmumu struktūru un darbību (COM(2005) 88 galīgā redakcija) (CON/2005/16)

14

2005/C 144/10

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2005. gada 3. jūnijs) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (COM(2005) 155 galīgā redakcija) (CON/2005/17)

16

2005/C 144/11

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2005. gada 3. jūnijs) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (COM(2005) 154 galīgā redakcija) (CON/2005/18)

17


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top