EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:120:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 120, 2005. gada 20. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 120

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 20. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

412. plenārsesija, 2004. gada 27. un 28. oktobrī

2005/C 120/1

Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes ierosinājumiem Direktīvām par pārapdrošināšanu un grozījumiem direktīvās 73/239/EEC, 92/49/EEC un direktīvās 98/78/EC un 2002/83/EC COM(2004) – 2004/0097 (COD)

1

2005/C 120/2

Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz toluola un trihlorobenzola tirdzniecības atļauju un lietojuma ierobežojumiem (divdesmit astotais Padomes Direktīvas 76/769/EEC grozījums) COM(2004) 320 galīgā red. - 2004/0111 (COD)

6

2005/C 120/3

Atzinums par tēmu MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumu spēja pielāgoties izmaiņām, ko izraisa ekonomikas dinamisms

10

2005/C 120/4

Atzinums par tēmu Paneiropas transporta koridori (pašiniciatīvas atzinums)

17

2005/C 120/5

Atzinums par Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Savienot Eiropu lielā ātrumā: jaunākā attīstība elektronisko komunikāciju pakalpojumu sektorā COM(2004) 61 galīgā red.

22

2005/C 120/6

Atzinums par ierosināto grozījumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas drošības uzlabošanu COM(2004) 393 galīgā red. -2004/0031 (COD)

28

2005/C 120/7

Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, attiecībā uz noteiktu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu izmantošanu atšķaidīšanai paredzētajās eļļās un autoriepās tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (Padomes Direktīvas 76/769/EEK divdesmit septītais grozījums) COM(2004) 98 galīgā red. – 2004/0036 (COD)

30

2005/C 120/8

Atzinums par Priekšlikumu Padomes Regulai, kas groza Regulu (EC) Nr. 2702/1999 par pasākumiem, lai nodrošinātu informāciju un reklāmu par lauksaimniecības produktiem trešajās valstīs un Regulu (EC) Nr. 2826/2000 par informatīvām un reklāmas darbībām par lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū COM(2004) 233 galīgā red. – 2004/0073 CNS

34

2005/C 120/9

Atzinums par Rūpniecības pārmaiņām un valsts palīdzību tērauda sektorā (pašiniciatīvas atzinums)

37

2005/C 120/10

Atzinums par Sanitāro drošību: kolektīva atbildība, jaunas tiesības

47

2005/C 120/11

Atzinums par Komisijas paziņojumu ar nosaukumu: Reakcija uz augsta līmeņa refleksijas procesiem par pacientu mobilitāti un veselības aprūpes attīstību Eiropas Savienībā (COM(2004) 301 galīgā red.)

54

2005/C 120/12

Atzinums par

Priekšlikumu Padomes Direktīvai par īpašu procedūru trešās valsts pilsoņu uzņemšanai zinātniska pētījuma veikšanas nolūkā.

Priekšlikumu Padomes Rekomendācijai sekmēt Trešās valsts pilsoņu uzņemšanu zinātniska pētījuma veikšanai Eiropas Kopienā.

Priekšlikumu Padomes Rekomendācijai dalībvalstīm par jautājuma sekmēšanu vienotu īslaicīgās uzturēšanās vīzu izsniegšanai pētniekiem no trešajām valstīm, kuri ceļo pa Eiropas Savienību zinātniska pētījuma veikšanas nolūkā (COM(2004) 178 galīgā red. – 2004/0061 (CNS))

60

2005/C 120/13

Atzinums par Apmācību un ražīgumu

64

2005/C 120/14

Atzinums par priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 2002/463/EC par rīcības programmu administratīvai sadarbībai ārējo robežu, vīzu, patvēruma un imigrācijas jomā (ARGO programma) COM(2004) 384 galīgā red. - 2004/0122 (CNS)

76

2005/C 120/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par “Priekšlikumu Padomes Regulai par Eiropas Narkotisko vielu un narkomānijas uzraudzības centru”(COM(2003) 808 galīgā red. – 2003/0311 (CNS))

78

2005/C 120/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par “Lisabonas stratēģijas īstenošanas pilnveidošanu”

79

2005/C 120/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par “Eiropas uzņēmējdarbības konkurētspēju”

89

2005/C 120/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par “Zaļā grāmata par sabiedriskajām/privātajām partnerattiecībām un Kopienas tiesībām sabiedriskajiem pasūtījumiem un koncesijām”(COM(2004) 327 galīgā red.)

103

2005/C 120/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par “priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 92/12/EEC par vispārējiem pasākumiem attiecībā uz izstrādājumiem, kas apliekami ar akcīzes nodokli, un šādu izstrādājumu turēšanu, pārvietošanu un monitoringu”(COM(2004) 227 galīgā red. — (CNS)2004/0072)

111

2005/C 120/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par “Priekšlikumu Padomes direktīvai, kas izdara izmaiņas direktīvā 77/388/EC sakarā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas iestāšanos”(COM(2004) 295 galīgā red.)

114

2005/C 120/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par “priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas gala lietojuma lietderību un pakalpojumiem enerģijas jomā”COM(2003) 739 galīgā red. — 2003/0300 (COD)

115

2005/C 120/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tēmu “priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz pasākumiem, kā nodrošināt elektrības apgādes un infrastruktūru investīciju drošību”COM(2003) 740 galīgā red. — 2003/0301 (COD)

119

2005/C 120/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par “Eiropas Konstitūcijas izveidošanas līgumu”

123

2005/C 120/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tēmu “Vide kā ekonomikas izdevība”

128

2005/C 120/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par “Komisijas ziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Sociālās aizsardzības modernizācija augstas kvalitātes, pieejamas un ilgtspējīgas veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes attīstībai: atbalsts nacionālajām stratēģijām, lietojot “atvērto koordinācijas metodi””. COM(2004) 304 galīgā red.

135


LV

 

Top