EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:074:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 74, 2005. gada 23. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 74

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 23. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

411. plenārsesija, 2004. gada 15. un 16. septembrī

2005/C 074/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komisijas atzinums par Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Darbības plāns: Eiropas uzņēmējdarbības darba kārtība COM(2004) 70 galīgā red.

1

2005/C 074/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Tūrisma politiku un valsts un privātā sektora sadarbību

7

2005/C 074/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas izstrādei par mehānisko transporta līdzekļu tipizāciju attiecībā uz to vēlreizēju izmantošanu, pārstrādi un atjaunošanu un grozījumiem Padomes direktīvā Nr. 70/156/EEC COM(2004) 162 galīgā red. – 2004/0053 (COD)

15

2005/C 074/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par kinematogrāfijas mantojumu un atbilstošo rūpniecības nozaru konkurētspēju”COM(2004) 171 galīgā red. - 2004/0066 (COD)

18

2005/C 074/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par Padomes direktīvas projektu par kopēju Pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pārstrādāta redakcija) COM(2004) 246 galīgā red. – 2004/0079 (CNS)

21

2005/C 074/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par Labāku ekonomikas vadīšanu ES

23

2005/C 074/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par Komisijas ziņojumu Eiropas Padomei un Parlamentam – Veidojot mūsu kopīgo nākotni: paplašinātās Savienības politiskie izaicinājumi un budžeta līdzekļi 2007.-2013. gadam COM(2004) 101 galīgā red.

32

2005/C 074/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tēmu Sieviešu organizāciju kā nevalstisku aktieru loma Cotonou nolīguma īstenošanā

39

2005/C 074/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu koiteja atzinums par tēmu Uz 7. pētījumu pamatprogrammu: izpētes nepieciešamība demogrāfisko izmaiņu ietvaros – dzīves kvalitāte vecumdienās un vajadzīgās tehnoloģijas

44

2005/C 074/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par Ieteikumu Padomes direktīvai, kura izdara izmaiņas direktīvās 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC un 2002/57/EC, attiecībā uz pārbaudēm, kuras realizē saistībā ar trešajās valstīs ražotās sēklas oficiālo uzraudzību un atbilstību COM(2004) 263 galīgā red. - 2004/0086 CNS

55

2005/C 074/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai: vides aspektu integrācija Eiropas standartizācijā COM(2004) 130 galīgā red.

57

2005/C 074/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par Lauksaimniecību piepilsētu teritorijās

62


LV

 

Top