EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:052:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 52, 2005. gada 02. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 52

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 2. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Komisija

2005/C 052/1

Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinasēšanas operācijām: 2,05 % 2005. gada 1. marts — Eiro maiņas kurss

1

2005/C 052/2

Paziņojums par dažu antidempinga un kompensācijas pasākumu termiņa izbeigšanos

2

2005/C 052/3

Paziņojums par dažu antidempinga pasākumu termiņa beigšanos

4

2005/C 052/4

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums — Lieta COMP/ M.3333 – SONY/BMG (saskaņā ar Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumu 2001/462/EK, EOTK par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci – OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.  ( 1 )

5

2005/C 052/5

Atzinums, ko sniegusi uzņēmumu koncentrācijas padomdevēju komiteja 127. sanāksmē 2004. gada 9. jūlijā par iepriekšēju lēmuma projektu COMP/M.3333 – SONY/BMG LIETĀ ( 1 )

7

2005/C 052/6

COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

8

2005/C 052/7

Valsts atbalsts – Grieķija — Valsts atbalsts Nr. C 23/2004 (ex NN 153/2003) – Atbalsts Kastorijas (Kastoria) un Eibojas (Eubée) departamentu uzņēmumiem (ministrijas rīkojums Nr. 69836/B1461, kas grozīts ar rīkojumiem Nr. 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 un 72742/B1723) — Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu

9

2005/C 052/8

Informācijas procedūra – Tehniskie noteikumi ( 1 )

18

2005/C 052/9

Valsts atbalsts – Itālija — Valsts atbalsts Nr. C 21/2004 (ex N 590/B/2001) – 99. panta 2. punkta a) apakšpunktu (kas attiecas uz lauksaimniecības nozari) un Reģionālā likuma Nr. 32/2000 124. panta 1. un 2. punkts: “Kārtība kādā īsteno DVP 2000-2006 un pārveido atbalsta shēmas attiecībā uz uzņēmumiem” (Sicīlija) — Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu

23

 

Eiropas Centrālā banka

2005/C 052/10

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2005. gada 17. februāris) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par ierosinājumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvām, kas pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu un Padomes 1993. gada 15. marta Direktīvu 93/6/EEK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (CON/2005/4)

37


 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Komisija

2005/C 052/11

Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi.

47


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top