EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:040:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 40, 2005. gada 17. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 40

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 17. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Komisija

2005/C 040/1

Euro maiņas kurss

1

2005/C 040/2

Informācija attiecībā uz tiesām un pārsūdzības procedūrām saskaņā ar 68. pantu Padomes 2003. gada 27. novembra Regulā (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu

2

2005/C 040/3

Francijas valdības paziņojums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei — Paziņojums par pieteikumu ekskluzīvas atļaujas (“Permis de Foix”) saņemšanai, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu izpēti  ( 1 )

5

2005/C 040/4

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3561 – DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL) ( 1 )

7

2005/C 040/5

Paziņojums par spēkā esošajiem antisubsidēšanas un antidempinga pasākumiem, ko piemēro Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēvju importam Kopienā: nosaukuma maiņa uzņēmumam, kam piemēro individuālas kompensācijas un antidempinga maksājumu likmes

8

 

Eiropas Centrālā banka

2005/C 040/6

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2005. gada 4. februāris) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par finanšu sistēmu izmantošanas nepieļaušanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ieskaitot teroristu finansēšanas, mērķiem (COM(2004) 448 galīgā redakcija) (CON/2005/2)

9

 

EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

 

EBTA Tiesa

2005/C 040/7

EBTAS tiesas pieprasījums pēc padomdevēja atzinuma no Frostating lagmannsrett ar šīs tiesas2004. gada 23. aprīļa spriedumu Fokus Bank ASA v Staten v/Skattedirektoratet lietā (Lieta E-1/04)

14

2005/C 040/8

EBTAS tiesas pieprasījums pēc padomdevēja atzinuma no Gulating lagmannsrett ar šīs tiesas 2004. gada 3. maija spriedumu Reidara Rasmusena m.fl. v Total E&P Norge AS lietā (Lieta E-2/04)

15

2005/C 040/9

EBTAS tiesas pieprasījums pēc padomdevēja atzinuma no Gulating lagmannsrett ar šīs tiesas 2004. gada 28. maija spriedumu Tsomakasa Athanasiosa m.fl. v Staten v/Rikstrygdeverket lietā (Lieta E-3/04)

16

2005/C 040/10

EBTA Uzraudzības iestādes 2004. gada 8. novembra iesniegtā prasība pret Lihtenšteinas Firstisti (Lieta E-8/04)

17

2005/C 040/11

Islandes Baņķieru un vērtspapīru tirgotāju asociācijas 2004. gada 23. novembra prasība pret EBTA Uzraudzības iestādi (Lieta E-9/04)

18

 

EBTA Pastāvīgā komiteja

2005/C 040/12

Valsts Uzziņu laboratorija, ko Norvēģija izveidojusi saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/313/EC par uzziņu laboratorijām divvārstu molusku bakterioloģisko un vīrusu infekciju monitoringam

19

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2005/C 040/13

Valsts atbalsta pamatnostādņu 43. grozījums — EBTA Uzraudzības iestādes lēmums ierosināt attiecīgus pasākumus

20

2005/C 040/14

EMAS — Vides vadības un audita sistēmas ietvaros reģistrētie uzņēmumi Norvēģijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Regulu (EK) Nr. 761/2001

21


 

III   Paziņojumi

 

Komisija

2005/C 040/15

IRL-Dublina: Regulārās gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšana — Konkursa uzaicinājums, ko izsludinājusi Īrija atbilstīgi Padomes Regulas (EĒK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d) apakšpunktam attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi starp Keriju (Kerry) un Dublinu ( 1 )

24

2005/C 040/16

IRL-Dublina: Regulārās gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšana — Konkursa uzaicinājums, ko izsludinājusi Īrija atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d) apakšpunktam attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi starp Gelveju (Galway) un Dublinu Īrijā ( 1 )

26

2005/C 040/17

IRL-Dublina: Regulāras gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšana Īrijas izsludināts konkurss saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu Padomes Regula (EEK) Nr. 2408/92 attiecībā uz regulārās satiksmes pakalpojumu sniegšanu divos iekšējo aviopārvadājumu maršrutos: Donegola – Dublina un Sligo – Dublina ( 1 )

28

2005/C 040/18

IRL-Dublina: Regulārās gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšana — Konkursa uzaicinājums, ko izsludinājusi Īrija atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d) apakšpunktam attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi divos maršrutos: Noka (Knock) – Dublina un Derija (Derry) – Dublina ( 1 )

30


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top