EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:302:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 302, 2004. gada 07. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 302

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

47. sējums
2004. gada 7. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

410. Plenārā sesija 2004. gada 30. jūnijā un 1. jūlijā (2004. gada 30. jūnija sēde)

2004/C 302/1

Atzinums par Komisijas ziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – “LeaderSHIP 2015” – Nodrošināt Eiropas kuģu būvniecības un remonta industrijas nākotni – Konkurētspēja caur kompetenci — COM(2003) 717 galīgā red.

1

2004/C 302/2

Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes lēmuma atzinums, kas groza 2000/819/EC lēmumu par ilgtermiņa uzņēmumu un uzņēmējdarbības un īpaši mazo un vidējo uzņēmumu programmu (MVU) (2001.-2005.) — COM(2003) 758. galīgā red. – 2003/0292 (COD)

8

2004/C 302/3

Atzinums par jautājumu Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam attiecībā uz jauniem juridiskiem maksājumu ietvariem iekšējā tirgū — COM(2003) 718. galīgā red.

12

2004/C 302/4

Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes noteikumu projekts par konsultāciju un notifikācijas procedūru kredītu apdrošināšanas, galvojumu un finansu kredītu jomā — COM(2004) 159 galīgā red. - 2004/0056 (CNS)

19

2004/C 302/5

Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Starptautiskā drošības pārvaldes kodeksa (ISMC) ieviešanu Kopienā — COM(2003) 767 galīgā red. – 2003/0291 (COD)

20

2004/C 302/6

Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostu drošības uzlabošanu — COM(2004) 76 galīgā red. – 2004/0031 (COD)

23

2004/C 302/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tēmu “Kodolsintēzes enerģija”

27

2004/C 302/8

Atzinums par Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei – pētījumu programmas GALILEO virzība uz priekšu 2004. gada sākumā — COM(2004) 112 galīgā red.

35

2004/C 302/9

Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvai par dzelzceļa uzņēmumu licencēšanu (modificētā versija) — COM(2004) 232 galīgā red. - 2004/0074 (COD)

38

2004/C 302/10

Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas groza Regulu (EC) Nr.1228/2003 par atsevišķu priekšrakstu pielietošanas termiņiem Slovēnijai — COM(2004) 309 galīgā red. – 2004/0109 (COD)

39

2004/C 302/11

Atzinums par Industriālajām izmaiņām, ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju

41

2004/C 302/12

Atzinums par Starptautisko konvenciju par migrējošo darba ņēmēju tiesību aizsardzību

49

2004/C 302/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tēmu Kopējās lauksaimniecības politikas 2. pīlārs: lauku telpas attīstības politikas izmaiņu perspektīvas (Zalcburgas Konferences turpinājums)

53

2004/C 302/14

Atzinums par Trešo ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju – Jaunas partnerattiecības kohēzijai: saplūšana, konkurētpēja un sadarbība — COM (2004) 107 galīgā red.

60

2004/C 302/15

Atzinums par Komisijas ziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai: Fizisko personu dividenžu aplikšana ar nodokli iekšējā tirgus ietvaros — COM(2003) 810 galīgā red.

70

2004/C 302/16

Atzinums par Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai un sociālajiem partneriem Kopienas līmenī attiecībā uz 93/104/EC direktīvas atkārtotu pārbaudi attiecībā uz darba laika organizācijas noteiktajiem aspektiem — COM(2003) 843 galīgā red.

74

2004/C 302/17

Atzinums par ES-Turcijas attiecības ar skatījumu uz 2004. gada decembra Eiropas Padomi (pašiniciatīvas atzinums)

80

2004/C 302/18

Atzinums par Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai- sociālās sistēmas modernizācija vairāk un labākām darba vietām: vispārēja pieeja, lai dotu ieguldījumu darbam, kas atmaksājas — COM(2003) 842 galīgā red.

86

2004/C 302/19

Atzinums par Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Tekstilizstrādājumu un apģērbu nozares nākotne paplašinātajā Eiropas Savienībā — COM(2003) 649 galīgā red.

90

2004/C 302/20

Atzinums par Metropoles teritorijas: sociāli ekonomiskā ietekme uz Eiropas nākotni (pašiniciatīvas atzinums)

101


LV

 

Top