EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:168:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 168, 2022. gada 27. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 168

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 27. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/996 (2022. gada 14. jūnijs) par ilgtspējas kritēriju, siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritēriju un zema netiešas zemes izmantojuma maiņas riska kritēriju verifikācijas noteikumiem ( 1 )

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/997 (2022. gada 7. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Stokholmas Konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem Pušu konferences desmitajā sanāksmē attiecībā uz priekšlikumu grozīt minētās konvencijas A pielikumu

63

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/998 (2022. gada 17. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EPN komitejā, kura izveidota ar Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, attiecībā uz strīdu izšķiršanas reglamenta pieņemšanu

65

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/999 (2022. gada 21. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Latvijas Republika

77

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/1000 (2022. gada 21. jūnijs) ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Austrijas Republika

78

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/1001 (2022. gada 21. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Nīderlandes Karaliste

79

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/1002 (2022. gada 21. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Enerģētikas hartas nolīguma Enerģētikas hartas konferences ārkārtas sanāksmē 2022. gada 24. jūnijā

80

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1003 (2022. gada 17. jūnijs), ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot īpašu pasākumu, ar ko atkāpjas no 218. un 232. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

81

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1004 (2022. gada 17. jūnijs), ar ko Somijai saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi elektroenerģijai, kura tiek piegādāta noteiktiem siltumsūkņiem, elektriskajiem katliem un recirkulācijas ūdenssūkņiem

84

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1005 (2022. gada 23. jūnijs) par neatrisinātajiem iebildumiem attiecībā uz biocīdu saimes “Alphachloralose Grain” atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, ko Francija un Zviedrija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 nodevušas izskatīšanai (izziņots ar dokumentu Nr. C(2022) 4193)  ( 1 )

86

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1006 (2022. gada 24. jūnijs) par neatrisinātajiem iebildumiem attiecībā uz biocīdu saimes “Alphachloralose Pasta” atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, ko Francija un Zviedrija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 nodevušas izskatīšanai (izziņots ar dokumentu Nr. C(2022) 4226)  ( 1 )

90

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top