EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:180:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 180, 2021. gada 21. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 180

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 21. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2021/804 (2021. gada 20. maijs), ar ko īsteno 15. panta 3. punktu Regulā (ES) Nr. 747/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sudānā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/805 (2021. gada 8. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/6 II pielikumu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/806 (2021. gada 10. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu no propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūtu oglekļa dioksīdu ( 1 )

78

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/807 (2021. gada 10. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu kālija sorbātu ( 1 )

81

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/808 (2021. gada 22. marts) par produktīviem dzīvniekiem izmantotu farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku analīzes metožu veiktspēju un rezultātu interpretēšanu, kā arī par paraugu ņemšanas metodēm un ar ko atceļ Lēmumus 2002/657/EK un 98/179/EK ( 1 )

84

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/809 (2021. gada 20. maijs) par raudzēta Symphytum officinale L. (tauksaknes) lapu ekstrakta neapstiprināšanu par pamatvielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

110

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/810 (2021. gada 20. maijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2021/2021/808 groza attiecībā uz pārejas noteikumiem konkrētām Lēmuma 2002/657/EK II pielikumā uzskaitītajām vielām ( 1 )

112

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/811 (2021. gada 20. maijs), ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2021/605, ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ( 1 )

114

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/812 (2021. gada 10. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas komitejā īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai un Asociācijas padomē, kas izveidotas ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, attiecībā uz labvēlīgu atzinumu par Gruzijas valdības apstiprināto visaptverošo plānu tiesību aktu īstenošanai publiskā iepirkuma jomā un minētā Asociācijas nolīguma XVI-B pielikuma 1. posma pabeigšanas atzīšanu

147

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/813 (2021. gada 20. maijs), ar ko groza Lēmumu 2014/486/KĀDP par Eiropas Savienības padomdevēju misiju civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine)

149

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/814 (2021. gada 20. maijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2017/915 par Savienības informēšanas darbībām, ar kurām atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma īstenošanu

151

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2021/815 (2021. gada 20. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2014/450/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar stāvokli Sudānā

152

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top