EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:129:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 129, 2021. gada 15. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 129

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 15. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/605 (2021. gada 7. aprīlis), ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/606 (2021. gada 14. aprīlis), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Baltkrieviju un par Apvienoto Karalisti un kroņa teritorijām Gērnsiju, Menas Salu un Džērsiju tādu trešo valstu vai to reģionu sarakstos, no kuriem atļauts Savienībā ievest noteiktus lietošanai pārtikā paredzētus dzīvniekus un preces, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/405 I, IV līdz XIII un XVI pielikumu ( 1 )

65

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/607 (2021. gada 14. aprīlis), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu, ko piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citronskābes importam un ko attiecina arī uz citronskābes importu, kurš nosūtīts no Malaizijas, neatkarīgi no tā, vai tam ir vai nav deklarēta Malaizijas izcelsme

73

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/608 (2021. gada 14. aprīlis), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1793 par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002 ( 1 )

119

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/609 (2021. gada 14. aprīlis), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/439 groza attiecībā uz harmonizētajiem standartiem par iepakojumu noslēgti sterilizētām medicīniskajām ierīcēm un par veselības aprūpes produktu sterilizēšanu

150

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/610 (2021. gada 14. aprīlis), ar ko attiecībā uz harmonizētajiem standartiem par medicīniskajiem transportlīdzekļiem un to aprīkojumu, anestēzijas un elpināšanas iekārtām, medicīnisko ierīču bioloģisko izvērtēšanu, iepakojumu noslēgti sterilizētām medicīniskajām ierīcēm, veselības aprūpes produktu sterilizēšanu, cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskajiem pētījumiem, neaktīvajiem ķirurģiskajiem implantiem, medicīniskajām ierīcēm, kurās izmanto dzīvnieku audus un to atvasinājumus, elektroakustiku un elektrisko medicīnas aparatūru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/437

153

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/611 (2021. gada 14. aprīlis), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/438 groza attiecībā uz harmonizētajiem standartiem par medicīnisko ierīču bioloģisko izvērtēšanu, par iepakojumu noslēgti sterilizētām medicīniskajām ierīcēm, par veselības aprūpes produktu sterilizēšanu un par cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskajiem pētījumiem

158

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 509/2012 (2012. gada 15. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā ( OV L 156, 16.6.2012. )

161

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top