EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:084:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 084, 2021. gada 11. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 84

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 11. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/424 (2019. gada 17. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz alternatīvo standartizēto pieeju tirgus riskam ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/425 (2021. gada 9. marts), ar ko aptur ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1646 noteiktos tirdzniecības politikas pasākumus attiecībā uz konkrētiem ražojumiem no Amerikas Savienotajām Valstīm pēc tirdzniecības strīda izskatīšanas saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vienošanos par strīdu izšķiršanu

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/426 (2021. gada 10. marts), ar ko attiecībā uz atļauju lietot Lactococcus lactis (NCIMB 30160) par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem labo Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1263/2011 ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/427 (2021. gada 10. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū darbīgo vielu 24-epibrasinolīdu apstiprina par vielu ar zemu kaitīguma pakāpi un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/428 (2021. gada 10. marts), ar ko pieņem standartizētus datu formātus, kas piemērojami tādu pieteikumu iesniegšanai, kuros lūgta darbīgo vielu apstiprināšana vai grozījuma veikšana darbīgo vielu apstiprinājuma nosacījumos, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 ( 1 )

25

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/821 (2017. gada 17. maijs), ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu ( OV L 130, 19.5.2017. )

27

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/2236 (2020. gada 16. decembris), ar ko attiecībā uz tādu veterināro sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti ūdensdzīvnieku un noteiktu no tiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai pa to, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Regulu (EK) Nr. 1251/2008 ( OV L 442, 30.12.2020. )

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top