EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:402:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 402, 2020. gada 1. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 402

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 1. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/1790 (2020. gada 16. novembris), ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi konkrētiem Madeiras un Azoru salu autonomajā apgabalā ražotiem alkoholiskajiem produktiem

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/1791 (2020. gada 16. novembris), ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam

7

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/1792 (2020. gada 16. novembris) par Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli

13

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/1793 (2020. gada 16. novembris), ar ko groza Lēmuma Nr. 940/2014/ES par ostu nodevu nodokļa režīma Francijas tālākajos reģionos piemērošanas termiņu

21

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1794 (2020. gada 16. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma I daļu groza attiecībā uz pārejas un nebioloģiska augu reproduktīvā materiāla izmantošanu ( 1 )

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1795 (2020. gada 30. novembris) par atļauju lizīna un glutamīnskābes dzelzs helātu izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1796 (2020. gada 30. novembris) par atļauju no Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 iegūtu L-glutamīnu izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1797 (2020. gada 30. novembris) par atļauju no Escherichia coli KCCM 80159 iegūtu L-valīnu izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1798 (2020. gada 30. novembris) par atļauju no Corynebacterium glutamicum DSM 32932 iegūtu L-lizīna monohidrohlorīdu un no Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 iegūtu L-lizīna sulfātu izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1799 (2020. gada 30. novembris) par atļauju no Komagataella phaffii CGMCC 12056 iegūtas 6-fitāzes preparātu izmantot par barības piedevu dējējvistām uz citiem dējējputniem (atļaujas turētājs Andrés Pintaluba S.A) ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1800 (2020. gada 30. novembris) par atļauju mononātrija glutamātu, kas iegūts fermentācijā ar Corynebacterium glutamicum KCCM 80188, izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

46

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1801 (2020. gada 30. novembris), ar ko attiecībā uz 2020. kalendāro gadu pielāgo tiešo maksājumu korekcijas likmi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1306/2013

49

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2020/1802 (2020. gada 27. novembris), ar ko groza norādījumus par darbībām, kas vajadzīgas, lai piedalītos EMAS saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8151)  ( 1 )

51

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2020/1803 (2020. gada 27. novembris), ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus apdrukāta papīra produktiem, papīra kancelejas precēm un papīra maisiņiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8155)  ( 1 )

53

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2020/1804 (2020. gada 27. novembris), ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus elektroniskajiem displejiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8156)  ( 1 )

73

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2020/1805 (2020. gada 27. novembris), ar ko groza Lēmumu 2014/350/ES un Lēmumu (ES) 2016/1349, proti, pagarina to ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu, atbilstoši kuriem piešķir ES ekomarķējumu tekstilizstrādājumiem un apaviem, un saistīto novērtēšanas un verifikācijas prasību spēkā esības termiņu (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8152)  ( 1 )

89

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1806 (2020. gada 25. novembris) par brīvskrējiena ar ieslēgtu motoru funkcijas kā inovatīvas tehnoloģijas izmantošanu vieglajos pasažieru automobiļos ar iekšdedzes motoru un hibrīdelektriskajos vieglajos pasažieru automobiļos bez ārējās uzlādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/631 un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas Lēmumus 2013/128/ES, 2013/341/ES, 2013/451/ES, 2013/529/ES, 2014/128/ES, 2014/465/ES, 2014/806/ES, (ES) 2015/158, (ES) 2015/206, (ES) 2015/279, (ES) 2015/295, (ES) 2015/1132, (ES) 2015/2280, (ES) 2016/160, (ES) 2016/265, (ES) 2016/588, (ES) 2016/362, (ES) 2016/587, (ES) 2016/1721, (ES) 2016/1926, (ES) 2017/785, (ES) 2017/1402, (ES) 2018/1876, (ES) 2018/2079, (ES) 2019/313, (ES) 2019/314, (ES) 2020/728, (ES) 2020/1102, (ES) 2020/1222 ( 1 )

91

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1807 (2020. gada 27. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 55. panta 1. punktu tiek pagarināts pasākums, ar kuru Apvienotās Karalistes Veselības un drošības pārvalde atļauj piedāvāt tirgū un lietot biocīdu Biobor JF (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8158)

138

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1808 (2020. gada 30. novembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1698 attiecībā uz konkrētu bērnu aprūpes priekšmetu, bērnu mēbeļu, stacionāru trenažieru un cigarešu izraisītas aizdegšanās iespējas Eiropas standartiem ( 1 )

140

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1809 (2020. gada 30. novembris) par konkrētiem aizsargpasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8591)  ( 1 )

144

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top