Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:268:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 268, 2019. gada 22. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 268

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 22. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1745 (2019. gada 13. augusts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES papildina un groza attiecībā uz L kategorijas mehānisko transportlīdzekļu uzlādes punktiem, krasta elektropadevi iekšzemes ūdensceļu kuģiem, ūdeņraža padevi autotransportam un dabasgāzes padevi autotransportam un ūdens transportam un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/674 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1746 (2019. gada 1. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1185, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1747 (2019. gada 15. oktobris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011 attiecībā uz prasībām, ko piemēro konkrētām lidojuma apkalpes locekļa apliecībām, sertifikātiem, noteikumiem par mācību organizācijām un kompetentajām iestādēm ( 1 )

23

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1748 (2019. gada 7. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Sanitārās un fitosanitārās pārvaldības apakškomitejā, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

53

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1749 (2019. gada 14. oktobris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā attiecībā uz Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

73

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top